Sociale contacten

Driekwart van de ouderen in Utrecht heeft wekelijks contact met familieleden

75% van de Utrechtse 65-plussers heeft minimaal een keer per week contact met familieleden. Twee derde van de ouderen heeft wekelijks contact met vrienden of kennissen. Vrouwen hebben vaker contact met familieleden, vrienden of kennissen dan mannen in Utrecht.

75% van de ouderen heeft wekelijks contact met familieleden. Ongeveer twee derde van de 65-plussers heeft wekelijks contact met vrienden, kennissen of buren.

Ouderen met een migratieachtergrond hebben minder vaak contact met hun buren

59% van de 65-plussers in Utrecht met een migratieachtergrond geeft aan wekelijks contact te hebben met hun buren. Van de ouderen zonder migratieachtergrond heeft 71% wekelijks contact met hun buren.

Ouderen die alleen wonen hebben vaker contact met vrienden of kennissen en minder vaak met familie

70% van de ouderen die alleen wonen heeft wekelijks contact met vrienden of kennissen. Voor ouderen die samenwonen met hun partner of anderen is dit 58%. Ouderen die alleen wonen hebben minder vaak contact met familieleden.

Ouderen die alleen wonen hebben vaker contact met vrienden of kennissen en minder vaak met familie.
Lees verder over Sociale contacten:

Kan deze website beter?