2016 Situatie thuis

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Eén op de 11 Utrechtse leerlingen helpt ouders met mail, post of afspraken
9% van de leerlingen uit groep zeven en acht helpt hun ouders met mailen, het lezen van de post of het maken van afspraken. Ook gaat 11% van de leerlingen wel eens mee naar een (huis)arts. Gemiddeld geeft ruim een derde van de leerlingen aan dat zij dit soort taken thuis hebben. Hiertoe behoren ook taken als schoonmaken, koken, boodschappen doen of zorgen voor broertjes of zusjes. Bijna alle leerlingen hebben thuis kleine taken als tafel dekken of de eigen kamer opruimen. 
9% van de leerlingen uit groep zeven en acht helpt hun ouders met mailen, het lezen van de post of het maken van afspraken.

92% van de 10- tot 12-jarigen is positief over ouders
Van de leerlingen vindt 92% de relatie met hun ouders (heel) goed. Dit was 87% in 2007. Ook geeft 95% van de kinderen aan dat zij zich thuis altijd veilig voelen.

92% van de 10- tot 12-jarigen is positief over ouders
 
Eén op de zes kinderen ervaart één of meer problemen thuis:

Eén op de zes kinderen ervaart één of meer problemen thuis:

Meest positief: kinderen met een Marokkaanse achtergrond
Leerlingen met een Marokkaanse achtergrond zijn het meest positief over de relatie met hun ouders. Ook geven zij minder vaak aan dat zij problemen thuis ervaren.

Minst positief: kinderen uit gezinnen met een lage welvaart
Leerlingen die opgroeien in een gezin met een lage welvaart zijn minder vaak positief over de relatie met hun ouders. Kinderen uit gezinnen met een lage welvaart vinden de relatie met hun ouders vaker minder goed: 17% geeft een lage score (9% gemiddeld). Ook geven zij vaker aan één of meer problemen thuis te ervaren.Lees verder over Situatie thuis:

Kan deze website beter?