Regie eigen leven

Eén op de 11 Utrechters ervaart onvoldoende regie over eigen leven
9% van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft aan dat zij onvoldoende grip op hun eigen leven hebben. Dit geldt met name voor Utrechters met een laag opleidingsniveau. Een derde van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, ervaart onvoldoende regie over hun eigen leven. Onder hoogopgeleiden is dit 4%.

 
33% van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, ervaart onvoldoende grip op eigen leven. Onder Utrechters met een hbo- of universiteitsdiploma is dit 4%.


32% van de Utrechters met een Marokkaanse achtergrond ervaart onvoldoende regie over eigen leven
Eén op de drie Utrechters met een Marokkaanse achtergrond ervaart onvoldoende regie over hun eigen leven. Ook een kwart van de Utrechters met een Turkse achtergrond ervaren onvoldoende regie over hun eigen leven. Onder Utrechters zonder migratieachtergrond is dit lager, bij 5% van hen ontbreekt het gevoel regie te hebben.
 
32% van de volwassenen met een Marokkaanse en 24% met een Turkse achtergrond ervaart onvoldoende regie over eigen leven. Dit is 5% onder Utrechters zonder migratieachtergrond.


Utrechters uit Overvecht en Kanaleneiland ervaren vaker onvoldoende regie over eigen leven
20% van de volwassenen uit de wijk Overvecht en 18% van de volwassenen uit Kanaleneiland ervaart onvoldoende regie over eigen leven. Utrechters die wonen in de wijken Binnenstad of Zuid ervaren vaker voldoende regie dan gemiddeld in Utrecht.

 
Twee op de tien volwassenen uit de wijk Overvecht ervaren onvoldoende regie over hun eigen leven. In de wijk Binnenstad is dit 2% en in de wijk Zuid 5%.

 
Hoe is regie over eigen leven gemeten?
Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of Mastery Scale’ van Pearlin et al. (1981) bestaande uit zeven stellingen, zoals: ’Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen’ en ’Ik kan ongeveer alles als ik m’n zinnen erop gezet heb.’

Acht op de tien Utrechters zijn in staat zich aan te passen bij veranderingen
82% van de volwassenen geeft aan dat zij in staat zijn zich aan te passen als er veranderingen optreden in hun leven. Dit geldt vaker voor 19- tot 39-jarigen, Utrechters zonder migratieachtergrond en hoogopgeleiden. Utrechters met een Marokkaanse achtergrond geven het minst vaak aan dat zij in staat zijn om zich aan te passen bij veranderingen (45%). 

76% van de Utrechters heeft veel vertrouwen in de toekomst
Driekwart van de volwassenen in Utrecht heeft veel vertrouwen in de toekomst. Dit geldt vaker voor Utrechters onder de 40 jaar, Utrechters zonder migratieachtergrond, hoogopgeleiden en Utrechters met een partner zonder kinderen. Utrechters met een Turkse achtergrond hebben het minst vaak veel vertrouwen in de toekomst (50%).Lees verder over Regie eigen leven:

Kan deze website beter?