Psychische gezondheid

Psychische aandoeningen komen voor bij een op de vijf Utrechtse ouderen
21% van de 65-plussers in Utrecht heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Zij geven aan dat zij last hebben van een angststoornis, depressiviteit, langdurige overspannenheid, nervositeit, stress of een burn-out. Het percentage ouderen met een of meer psychische aandoeningen is stabiel gebleven in de afgelopen jaren.

12% van de ouderen heeft last van overspannenheid, nervositeit, stress of een burn-out. 11% geeft aan dat zij een depressie hebben en 9% een angststoornis. 

25% van de 80-plussers in Utrecht heeft een psychische aandoening
Een kwart van de Utrechters van 80 jaar en ouder heeft één of meer chronische psychische aandoeningen. Onder 65- tot 79-jarigen komen psychische aandoeningen minder vaak voor.

14% van de 65- tot 79 jarigen en 25% van de 80-plussers heeft één of meer chronische psychische aandoeningen.
 
55% van de 65-plussers in Utrecht heeft een risico op psychische problemen
Meer dan de helft van de ouderen in Utrecht heeft op dit moment een risico op psychische problemen, zoals een depressie of angststoornis. Bij 8% van de ouderen is dit risico hoog. In Utrechtse aandachtsgebieden hebben ouderen vaker een risico op psychische problemen dan in andere delen van Utrecht.

Laagopgeleide ouderen hebben vaker een hoog risico op psychische problemen
18% van de Utrechtse 65-plussers die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft op dit moment een hoog risico op psychische problemen. Onder hoger opgeleide ouderen is dit 3%.
 
Hoe meten we de psychische gezondheid?
We hebben Utrechters gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden chronische psychische aandoeningen hebben ervaren. Hierbij zijn ‘angststoornissen’, ‘depressiviteit’ en ‘overspannenheid, nervositeit, stress en burn-out’ apart nagevraagd.

Het risico op een angststoornis of depressie wordt ingeschat met behulp van de ‘Kessler Psychological Distress Scale’. Als iemand in de afgelopen vier weken zonder duidelijke oorzaak stemmingswisselingen, zoals zenuwachtigheid, hopeloosheid, somberheid en rusteloosheid ervaart, kan er sprake zijn van een psychische stoornis. Van alle psychische stoornissen komen angst- en stemmingsstoornissen het meest voor. Depressie is een stemmingsstoornis.Lees verder over Psychische gezondheid:

Kan deze website beter?