2017 Psychische gezondheid

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
26% van de Utrechters heeft één of meer psychische aandoeningen
Een kwart van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Deze volwassenen hebben het vaakst last van langdurige overspannenheid, nervositeit, stress of een burn-out. Ten opzichte van 2012 is het percentage Utrechters met een psychische aandoening afgenomen van 30% naar 26%. Dit verschil komt met name door een afname in het percentage Utrechters met overspannenheid, nervositeit, stress of een burn-out; depressiviteit en angststoornissen nemen wel toe.1
         
21% van de Utrechters heeft last van overspannenheid, stress of een burn-out. 12% geeft aan dat zij een depressie hebben en 8% een angststoornis.


15% van de volwassenen heeft contact met de huisarts vanwege psychische problemen
Van de Utrechtse volwassenen heeft 15% in het afgelopen jaar contact met de huisarts gehad vanwege psychische problemen. De problemen lopen uiteen van een gespannen gevoel tot aan een angststoornis of een depressie.2

Drie op de tien Utrechters met een middelbaar opleidingsniveau hebben een psychische aandoening
30% van de Utrechters die mbo, havo of vwo hebben afgerond, heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Ook Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, hebben vaker een psychische aandoening. Onder hoogopgeleide Utrechters komen psychische aandoeningen minder vaak voor.1

30% van de Utrechters met een mbo, havo of vwo diploma heeft minimaal één psychische aandoening. Dit is 44% onder Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond en 22% onder hoogopgeleiden.
 

Vaker psychische aandoeningen bij Utrechters met een Marokkaanse of Turkse achtergrond
44% van de Utrechters met een Marokkaanse achtergrond en 42% van de Utrechters met een Turkse achtergrond heeft minimaal één psychische aandoening. Utrechters zonder migratieachtergrond hebben minder vaak psychische aandoeningen, namelijk 22%.1

38% van de alleenstaande ouders heeft een psychische aandoening
Van de alleenstaande ouders in Utrecht heeft 38% minimaal één chronische psychische aandoening. Ook een derde van de alleenwonenden geeft aan dat zij een psychische aandoening hebben. Onder Utrechters met een partner en kind(eren) komen psychische aandoeningen minder vaak voor, namelijk bij 19%.1
         
29% van de Utrechtse jongvolwassenen ervaart overspannenheid of stress
Drie op de tien Utrechters tussen 18 en 25 jaar ervaren overspannenheid, nervositeit of langdurige stress. Jongvolwassen vrouwen geven dit vaker aan dan jongvolwassen mannen.1

7% van de volwassenen heeft een hoog risico op psychische problemen
Van de Utrechtse volwassenen heeft 7% een hoog risico op psychische problemen, zoals een depressie of angststoornis. Onder alleenstaande ouders en alleenwonende is dit hoger. Utrechters die wonen in de wijken Overvecht, Noordwest (met name Zuilen-Oost) en Zuidwest (met name Kanaleneiland) hebben vaker een hoog risico op psychische problemen.1

Utrechters die wonen in de wijken Overvecht, Noordwest (met name Zuilen-oost) en Zuidwest (met name Kanaleneiland) hebben vaker een hoog risico op psychische problemen.

 
Hoe meten we de psychische gezondheid?
We hebben Utrechters gevraagd of zij in de afgelopen 12 maanden chronische psychische aandoeningen hebben ervaren. Hierbij zijn ‘angststoornissen’, ‘depressiviteit’ en ‘overspannenheid, nervositeit, stress en burn-out’ apart nagevraagd.

Het risico op een angststoornis of depressie wordt ingeschat met behulp van de ‘Kessler Psychological Distress Scale’. Als iemand in de afgelopen vier weken zonder duidelijke oorzaak stemmingswisselingen, zoals zenuwachtigheid, hopeloosheid, somberheid en rusteloosheid ervaart, kan er sprake zijn van een psychische stoornis. Van alle psychische stoornissen komen angst- en stemmingsstoornissen het meest voor. Depressie is een stemmingsstoornis.


Bronnen

1 Gezondheidspeiling 2016, gemeente Utrecht
2 Julius Huisartsennetwerk 2016, UMC UtrechtLees verder over Psychische gezondheid:

Kan deze website beter?