Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

364 nieuwe cliënten bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In 2015 hebben er bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 364 nieuwe zorgtoewijzingen plaatsgevonden. De meeste toewijzingen waren naar beschermd wonen. In totaal waren er in 2015 844 zorgtoewijzingen.

Voorzieningen hebben een regiofunctie in Utrecht
De voorzieningen van maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn georganiseerd op regioniveau en daarmee toegankelijk voor mensen uit de stad Utrecht en omliggende regiogemeenten. Van de 364 nieuwe cliënten in 2015 stond 67% ingeschreven in de stad Utrecht. Van de nieuwe cliënten was 37% dakloos bij aanmelding.

Aantal toewijzingen per zorgsoort in 2015:

In 2015 waren er 505 toewijzingen naar beschermd wonen, 22 naar housing first, 263 naar de stabiliserende opvang en 54 naar de voltijdsopvang.

Er zijn verschillende soorten ondersteuning voor mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen
Ondersteuning in de vorm van beschermd wonen of maatschappelijke opvang kan nodig zijn als mensen door ingewikkelde problemen en beperkte zelfredzaamheid niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Beschermd wonen betreft de accommodatie met 24-uurs beschikbaarheid van toezicht, Housing First is een vorm van begeleid wonen waarbij een moeilijk plaatsbare doelgroep direct een woning krijgt aangeboden, Stabiliserende Opvang biedt een overzichtelijke woonomgeving met toezicht (niet per se 24-uurs) en Voltijdsopvang ) betreft een overzichtelijke woonomgeving met 24-uurs toezicht en begeleiding op basis van een ondersteuningsplan.

28 (eenouder)gezinnen onder de nieuwe cliënten
Onder de 364 nieuwe cliënten waren 28 (eenouder)gezinnen. Binnen deze gezinnen zijn 41 minderjarige kinderen. Deze gezinnen zijn vrijwel allemaal naar de stabiliserende opvang toegewezen. Onder de nieuwe cliënten waren ook enkele zwangere vrouwen.

Onder de nieuwe cliënten waren 28 (eenouder)gezinnen.

32% van de nieuwe cliënten is jongvolwassen
Van de nieuwe cliënten is bijna een op de drie tussen de 18 en 23 jaar. Bijna vier op de vijf van deze jongvolwassenen zijn toegewezen naar beschermd wonen. Het grootste deel van de nieuwe cliënten is man en ouder dan 23 jaar.

Nieuwe cliënten hebben problemen op verschillende leefdomeinen
68% van de nieuwe cliënten heeft een diagnose psychiatrie en/of verslaving. 33% heeft geen ondersteunende sociale contacten. Nieuwe cliënten bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden tegelijk. Dit is vergelijkbaar voor de jongvolwassenen onder de nieuwe cliënten.
68% van de nieuwe cliënten heeft de diagnose psychiatrie en/of verslaving, 37% was dakloos bij aanmelding en 33% heeft geen ondersteunende contacten.

Voorbeeld: Jan heeft een plek in een beschermde woonvorm
Jan (de 50 inmiddels gepasseerd) heeft persoonlijkheidsstoornissen met narcistische en antisociale trekken en is afhankelijk van alcohol. Ook heeft hij schulden. Zijn verleden is turbulent: als kind is hij al jong uit huis geplaatst en in een internaat terecht gekomen. Vanaf zijn 18e heeft hij wisselend op straat gezworven, in detentie gezeten en in diverse woonvoorzieningen en GGZ instellingen gewoond. Inmiddels heeft hij een woonplek gevonden die hem rust en een goed dagritme biedt. Hij heeft buiten zijn medebewoners geen sociale contacten. Soms vertoont hij grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft een aanvraag gedaan voor continuering van zijn woonplek in een beschermde woonvorm.Lees verder over Maatschappelijke opvang en beschermd wonen:

Kan deze website beter?