Lichamelijke gezondheid

Eén op de vijf Utrechters heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat

21% van de Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij een aandoening hebben aan het bewegingsapparaat. Veel genoemd zijn gewrichtsslijtage en aandoeningen aan de nek, schouder, hand of rug. 5% van de volwassenen in Utrecht heeft in het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts voor een aandoening aan het bewegingsapparaat.


Meest gerapporteerde chronische lichamelijke aandoeningen:

21% van de Utrechters tussen 19 en 64 jaar heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat, 14% heeft last van migraine en 11% een hart- of vaatziekte.  
 

Percentage volwassenen dat in het afgelopen jaar contact heeft gehad met de huisarts vanwege:


9% van de Utrechters tussen 19 en 64 jaar is voor hart- of vaatziekten bij de huisarts geweest en 6% voor een ziekte van de ademhalingswegen.
 


Hart- of vaatziekten komen vaker voor bij 55-64-jarigen

Bijna een derde van de volwassenen tussen 55 en 64 jaar geeft aan dat zij een hart- of vaatziekte hebben. Gemiddeld is dit 11% onder volwassenen. De meest voorkomende vorm van een hart- of vaatziekte is hoge bloeddruk. 30% van de 55- tot 64-jarigen heeft contact gehad met de huisarts over een hart- of vaatziekte.


Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten komen vaak voor onder Utrechters met alleen basisonderwijs

47% van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, geeft aan dat zij een aandoening aan het bewegingsapparaat hebben. Onder volwassenen met een hbo- of wo-opleiding is dit 15%. Ook bij hart- en vaatziekten zijn grote verschillen zichtbaar. Bijna de helft van de Utrechters  die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft een hart- of vaatziekte. Dit is 7% onder Utrechters met een hbo- of wo-opleiding.

15% van de Utrechters met alleen basisonderwijs heeft diabetes

Ongeveer een op de zeven Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, geeft aan diabetes te hebben. Gemiddeld is dit 3% onder Utrechtse volwassenen. Diabetes komt ook vaker voor onder Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond, namelijk bij 6%.

Astma of COPD bij een op de twaalf Utrechtse volwassenen

Van de Utrechtse volwassenen geeft 8% aan astma of COPD te hebben. Dit percentage is hoger onder 55-64 jarigen en Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond. 6% van de Utrechtse volwassenen heeft contact gehad met een huisarts over een aandoening aan de luchtwegen.

   
Percentage Utrechtse volwassenen dat zegt astma of COPD te hebben:

 24% van de Utrechters die alleen basisonderwijs hebben afgerond, heeft astma of COPD. Onder volwassenen met een opleiding op hbo- of wo-niveau komt dit minder voor, namelijk bij 6%.

Utrechters in een eenoudergezin hebben vaker migraine

22% van de Utrechters in een eenoudergezin geeft aan migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn te hebben. Dit is gemiddeld in Utrecht 14%. Migraine komt ook vaker voor bij vrouwen, Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond en onder Utrechters met basisonderwijs als hoogst voltooide opleiding. Van die laatste groep geeft bijna de helft aan migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn te hebben.Lees verder over Lichamelijke gezondheid:

Kan deze website beter?