2015 Lichaamsgewicht

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Overgewicht onder volwassenen stabiel gebleven
Het aandeel Utrechters met overgewicht en ernstig overgewicht ofwel obesitas is de laatste jaren vrij stabiel. Ruim 62% van de Utrechters heeft een gezond gewicht. 38% van de Utrechters heeft tegenwoordig overgewicht, waarvan 28% matig overgewicht en 10% obesitas.

62% van de Utrechtse volwassenen heeft overgewicht        

Overgewicht komt vaak voor onder Utrechters met Marokkaanse en Turkse achtergrond

Er zijn grote verschillen in het voorkomen van overgewicht tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Utrecht. Zowel matig overgewicht als obesitas komt vaker voor onder ouderen, laagopgeleide Utrechters en Utrechters met een Marokkaanse of Turkse achtergrond.

Percentage Utrechtse volwassenen met obesitas:
Percentage Utrechters met obesitas verschilt per leeftijd- en bevolkingsgroep.
Belang gezond gewicht
Een gezond gewicht is belangrijk voor een goede gezondheid, zowel op jonge als latere leeftijd. Overgewicht is geassocieerd met een breed scala aan aandoeningen, uiteenlopend van aandoeningen aan het ademhalings- en bewegingsstelsel tot hart- en vaatziekten, mentaal welbevinden en diabetes mellitus. Als gevolg hiervan lijdt ernstig overgewicht vooral tot een sterke afname van het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren (RIVM, 2015).

Overgewicht komt vaak voor in Vleuten-De Meern en Overvecht
In de wijken Vleuten-De Meern en Overvecht is het percentage van de bevolking hoger dan het stedelijk gemiddelde van 38%. Hier heeft ongeveer de helft van de bevolking overgewicht. In de wijken Oost en de Binnenstad is dit slechts een kwart. Ook obesitas komt in Oost en de Binnenstad relatief weinig voor. In Vleuten-De Meern komt juist bovengemiddeld vaak obesitas voor, net als in de meeste Utrechtse krachtwijken, met als uitzondering Hoograven waar dit percentage juist lager ligt.

Percentages overgewicht onder volwassenen, naar wijk:

Percentages overgewicht onder volwassenen, naar wijkLees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?