Lichaamsgewicht

Meer dan de helft van de Utrechtse ouderen heeft overgewicht
55% van de 65-plussers in Utrecht heeft overgewicht. Bij 16% van de 65-plussers is sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Dit is hoger dan onder volwassenen in Utrecht. Van de 19- tot 64-jarigen heeft 8% obesitas en 25% overgewicht.

16% van de ouderen heeft obesitas, 55% heeft overgewicht of obesitas, 43% heeft een gezond gewicht en 2% van de ouderen heeft ondergewicht.

18% van de 65- tot 79-jarigen heeft obesitas
Bijna een van de vijf Utrechtse ouderen tussen 65 en 79 jaar heeft obesitas. Bij 80-plussers is dit lager, namelijk 13%. Overgewicht (inclusief obesitas) komt ook vaker voor onder 65- tot 79-jarigen. Ouderen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd en ouderen met een mavo-, lbo- of vmbo-opleiding hebben vaker overgewicht en obesitas dan gemiddeld in Utrecht.

Ouderen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd en ouderen met een mavo-, lbo- of vmbo-opleiding hebben vaker overgewicht en obesitas dan gemiddeld in Utrecht.
 
Meer dan twee derde van de 65-plussers uit Noordwest en Leidsche Rijn is te zwaar
69% van de ouderen in Noordwest en 67% van de ouderen in Leidsche Rijn heeft overgewicht of obesitas. Dit komt minder vaak voor bij 65-plussers uit de wijken West, Noordoost en Oost. Bijna een kwart van de ouderen in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuid heeft obesitas.

Percentage 65-plussers met obesitas, naar wijk

Bijna een kwart van de ouderen in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuid heeft obesitas.

 Lees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?