2017 Lichaamsgewicht

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Meer dan de helft van de Utrechtse ouderen heeft overgewicht
59% van de 65-plussers in Utrecht heeft overgewicht. Bij 20% van de 65-plussers is sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Dit is hoger dan onder volwassenen in Utrecht. Van de 19- tot 64-jarigen heeft 8% obesitas en 25% overgewicht.
 
20% van de ouderen heeft obesitas, 59% heeft overgewicht of obesitas, 40% heeft een gezond gewicht en 2% van de ouderen heeft ondergewicht.

22% van de 65- tot 79-jarigen heeft obesitas
Bijna een kwart van de Utrechtse ouderen tussen 65 en 79 jaar heeft obesitas. Bij 80-plussers is dit percentage lager, namelijk 12%. Overgewicht (inclusief obesitas) komt ook vaker voor onder 65- tot 79-jarigen en onder ouderen met een migratieachtergrond. Ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau hebben minder vaak obesitas dan gemiddeld in Utrecht.

Ouderen van 65 tot 79 jaar hebben vaker obesitas dan 80-plussers. Onder 80-plussers is dit percentage 12%, onder 65- tot 79-jarigen 22%.Lees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?