2016 Lichaamsgewicht

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Vaker overgewicht bij leerlingen met lager opgeleide ouders
Leerlingen waarvan de ouders een laag of gemiddeld opleidingsniveau hebben, zijn vaker te zwaar dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Van de leerlingen uit groep twee van het basisonderwijs van wie de ouders laag zijn opgeleid, is 19% te zwaar. Bij leerlingen met laag opgeleide ouders uit groep zeven is dit 32%. Gemiddeld heeft 9% van de leerlingen uit groep twee en 14% van de leerlingen uit groep zeven overgewicht.

Percentage kinderen met overgewicht of obesitas, naar opleidingsniveau van de ouders:


Overgewicht en obesitas onder kinderen in Utrecht, naar opleidingsniveau van de ouders.

Bepaling van overgewicht bij kinderen en jongeren
Het percentage leerlingen met overgewicht of obesitas wordt bepaald op basis van de Body Mass Index (BMI). Dit is een maat voor de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een persoon. De BMI is hoger naarmate iemand, bij gelijkblijvende lengte, zwaarder is. De BMI-waarden voor overgewicht en obesitas voor kinderen en jongeren zijn afhankelijk van leeftijd. Ook verschillen zij voor jongens en meisjes en zijn ze lager dan bij volwassenen. Gewicht en lengte wordt gemeten tijdens de reguliere contacten met de Jeugdgezondheidszorg.

Leerlingen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaans of Arubaanse achtergrond vaker te zwaar
Zowel in groep twee als in groep zeven komt overgewicht en obesitas vaker voor bij leerlingen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond. In groep zeven is 40% van de leerlingen met een Turkse achtergrond en bijna een derde van de leerlingen met een Marokkaanse achtergrond te zwaar. Voor leerlingen met een Surinaamse, Antilliaans of Arubaanse achtergrond geldt dat wanneer zij te zwaar zijn, zij vaak ook veel te zwaar zijn. Bij meer dan de helft van de groep zeven-leerlingen met een Surinaamse, Antilliaans of Arubaanse achtergrond met overgewicht is sprake van obesitas.

Percentage leerlingen uit groep zeven met overgewicht of obesitas, naar achtergrond:

Percentage leerlingen uit groep zeven met overgewicht of obesitas, naar etnische achtergrond

Overgewicht bij jeugd concentreert zich in enkele wijken
Overgewicht komt vaker dan gemiddeld voor bij basisschoolleerlingen in de wijk Overvecht, en in de subwijken Ondiep, 2e Daalsebuurt, Zuilen-noord en –oost, Kanaleneiland, Nieuw Hoograven de Bokkenbuurt. Gemiddeld is in Utrecht 11% van de leerlingen in de groepen twee en zeven van het basisonderwijs te zwaar.

Percentage overgewicht van de Utrechtse jeugd (groep twee en zeven samen), per subwijk:
    Percentage kinderen met overgewicht in de verschilllende wijken in Utrecht

Klik hier voor een kaart met de indeling van de Utrechtse wijken en subwijken.Lees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?