2016 Lichaamsgewicht

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
66% van de Utrechtse volwassenen heeft geen overgewicht
Bijna twee op de drie Utrechtse volwassenen (19-64 jarigen) heeft geen overgewicht. 34% van de Utrechters heeft overgewicht, waarvan 8% obesitas. Het aandeel Utrechters met overgewicht en ernstig overgewicht ofwel obesitas is de laatste jaren vrij stabiel.

Percentages volwassenen in Utrecht met obesitas (8%), overgewicht (26%), gezond gewicht (64%) en ondergewicht (2%).

Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen

40% van de Utrechtse mannen heeft overgewicht. Bij de Utrechtse vrouwen is dit 28%. Zowel overgewicht als obesitas komt ook vaker voor onder laagopgeleide Utrechters, Utrechters met een Marokkaanse achtergrond en laagopgeleide Utrechters zonder migratieachtergrond.

40% van de mannen en 28% van de vrouwen in Utrecht hebben overgewicht.

Belang gezond gewicht
Zowel op jonge als op latere leeftijd, is een gezond gewicht belangrijk voor een goede gezondheid. Overgewicht is geassocieerd met een breed scala aan aandoeningen, uiteenlopend van aandoeningen aan het ademhalings- en bewegingsstelsel tot hart- en vaatziekten, mentaal welbevinden en diabetes mellitus. Als gevolg hiervan leidt ernstig overgewicht vooral tot een sterke afname van het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren (RIVM, 2015). Ook ondergewicht brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Ernstig ondergewicht kan van invloed zijn op zowel lichamelijke als psychische klachten.

Overgewicht komt vaak voor in Overvecht en Vleuten-De Meern
Bijna de helft van de inwoners in de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern heeft overgewicht. In de wijken Oost en de Binnenstad is dit slechts een kwart. Obesitas komt relatief weinig voor in Oost en Binnenstad.

Percentages overgewicht per wijk in UtrechtLees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?