2016 Vaccinaties

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Meeste kinderen zijn gevaccineerd
In 2015 kreeg 94 tot 96% van alle Utrechtse kinderen de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze percentages zijn hoog, maar dalen licht in vergelijking met 2014. Deze afname is in Utrecht gemiddeld 0,5% en is daarmee gelijk aan de landelijke trend.

De meeste kinderen in Utrecht zijn gevaccineerd

Wat is het Rijksvaccinatieprogramma eigenlijk?
Kinderen in de leeftijd van nul tot en met tien jaar worden binnen het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rode hond (BMR), Haemophilus influenzae type B (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken C (MenC) en pneumokokken infecties (Pneumo). Deze ziekten waren vroeger belangrijke doodsoorzaken bij kinderen. Sinds 2010 worden meiden van 12 en 13 jaar ook gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. In tegenstelling tot veel andere landen is het vaccineren van kinderen in Nederland niet verplicht.

Vaccinatiegraad tegen HPV stijgt niet verder
De vaccinatiegraad tegen HPV neem niet verder toe. Sinds de start van de HPV-vaccinatie in 2010 werden elk jaar steeds meer meiden gevaccineerd. Met een vaccinatiegraad van 59% in 2014 en 58% in 2015 lijkt de vaccinatiegraad nu gestabiliseerd. De verschillen tussen Utrechtse wijken zijn groot: in de Binnenstad is 76% van de meisjes gevaccineerd tegen HPV, in Overvecht 30%.

HPV-gevaccineerde meisjes in Utrecht, 2010-2015:

Percentage meisjes dat ingeënt is tegen HPV stijgt niet verder

Sommige ouders twijfelen of zij hun kinderen laten vaccineren
Artsen en verpleegkundigen geven aan dat zij in de praktijk vaker ouders zien met bedenkingen en vragen over het vaccineren. Hierbij spelen met name angst voor mogelijke negatieve effecten van de vaccinaties en onbekendheid met de ziekten waartegen ingeënt wordt.

Waarom is vaccineren belangrijk?
Hoe minder inwoners zijn gevaccineerd hoe groter de kans dat zeer ernstige, inmiddels uit Nederland verdwenen infectieziekten weer terugkomen. Het is dus belangrijk dat kinderen gevaccineerd worden.

Vaccinatiegraad lager in de wijken Overvecht en Binnenstad

Kinderen uit de wijken Overvecht en Binnenstad worden minder vaak gevaccineerd dan kinderen uit andere wijken in de stad. Een uitzondering hierop is de vaccinatiegraad tegen HPV. Die is in de Binnenstad juist relatief hoog.

In 2015 is in heel Utrecht 95% van de tienjarigen volledig ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond (BMR), met de volgende verdeling over de wijken:

Percentage tienjarigen in 2015 dat de BMR vaccinatie volledig heeft gekregen.Lees verder over Vaccinaties en screening:

Kan deze website beter?