2017 Ervaren gezondheid

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Utrechtse jeugd voelt zich steeds gezonder
Sinds 2007 is het percentage Utrechtse basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht dat zichzelf (heel) gezond voelt, gestegen van 88% naar 92% in 2015. Een enkele leerling vindt zijn gezondheid slecht of niet zo best en 8% noemt zijn gezondheid matig.


Leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met een Surinaamse, Antilliaanse of Arubaanse achtergrond voelen zich over het algemeen gezonder dan leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Betere ervaren gezondheid bij kinderen met een hoge gezinswelvaart
Kinderen uit gezinnen met een hoge welvaart voelen zich vaker gezond dan kinderen met een lage of middelhoge gezinswelvaart.

Betere ervaren gezondheid bij kinderen met een hoge gezinswelvaart (93%)

Kinderen uit de wijken Noordoost en Oost voelen zich het vaakst gezond

Leerlingen die wonen in de wijk Noordoost of Oost voelen zich vaker gezond dan andere leerlingen. 96% van de kinderen uit deze wijken beoordeelt zijn gezondheid als (heel) goed. Tussen de andere wijken bestaat geen verschil in hoe kinderen hun gezondheid beoordelen.

Wijkkaart over ervaren gezondheid in Utrecht: kinderen uit de wijken Noordoost en Oost voelen zich het vaakst gezondLees verder over Ervaren gezondheid:

Kan deze website beter?