2017 Dagelijks functioneren

 Let op: dit is een bericht uit 2017. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Ziekte belemmert bij 63% van de ouderen het dagelijks functioneren
Bijna twee derde van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. 23% van de Utrechtse ouderen is zwaar belemmerd bij dagelijkse bezigheden.

80-plussers voelen zich vaker belemmerd bij het dagelijks functioneren
72% van de 80-plussers is belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische aandoeningen. 35% van de 80-plussers is zwaar belemmerd. Onder 65- tot 79-jarigen ligt dit percentage lager.

72% van de 80-plussers wordt belemmerd in het dagelijks functioneren. Onder 65- tot 79-jarigen is dit 60%.

Laagopgeleide ouderen zijn vaker zwaar belemmerd bij het dagelijks functioneren
41% van de 65-plussers die alleen basisonderwijs gevolgd hebben, voelt zich zwaar belemmerd bij het dagelijks functioneren. Dit is 17% onder ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau.

71% van de Utrechtse ouderen heeft minimaal twee chronische aandoeningen
Zeven op de tien 65-plussers in Utrecht hebben twee of meer lichamelijke en/of psychische ziekten of aandoeningen. 89% van de Utrechtse ouderen heeft minimaal één chronische ziekte of aandoening.

18% van de Utrechtse ouderen heeft 1 chronische ziekte of aandoening. 71% heeft minstens twee chronische ziekten of aandoeningen.

Meer dan de helft van de ouderen zegt zelf dat zij een langdurige aandoening hebben
We hebben Utrechters gevraagd naar een reeks chronische aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Aan de hand daarvan is bepaald of zij één of meer chronische aandoeningen hebben. Daarnaast is aan Utrechters een directe vraag gesteld: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (van zes maanden of langer). 58% van de 65-plussers in Utrecht geeft aan dat zij een langdurige aandoening hebben. Dit verschilt van het percentage in de figuur hierboven. Dit verschil ontstaat mogelijk omdat hier één vraag gesteld wordt en geen lijst met aandoeningen wordt voorgelegd en omdat de tijdsaanduiding verschillend is. 57% van de ouderen voelt zich vanwege problemen met hun gezondheid beperkt in dagelijkse bezigheden.

Percentage ouderen met minimaal twee chronische aandoeningen toegenomen
Tussen 2008 en 2016 is het percentage Utrechtse ouderen met minimaal twee chronische lichamelijke en/of psychische aandoeningen toegenomen van 60% naar 71%.

Tussen 2008 en 2016 is het percentage Utrechtse ouderen met minimaal twee chronische lichamelijke of psychische aandoeningen toegenomen van 60% naar 71%

Vaker minimaal één chronische aandoening onder ouderen met een migratieachtergrond
94% van de ouderen met een migratieachtergrond heeft één of meer lichamelijke of psychische aandoeningen. Dit is hoger dan gemiddeld onder Utrechtse 65-plussers.

Lager opgeleide ouderen hebben vaker twee of meer chronische aandoeningen:
 


34% van de ouderen heeft een functionele beperking
Een op de drie Utrechtse 65-plussers heeft minimaal één beperking met het zicht, gehoor of bewegen. Dit komt vaker voor onder ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond. Het percentage ouderen met functionele beperkingen neemt toe met de leeftijd. Ouderen die wonen in één van de Utrechtse aandachtsgebieden hebben vaker minimaal één functionele beperking.

34% van de Utrechtse 65-plussers heeft minimaal één functionele beperking. Dit komt vaker voor onder laagopgeleide ouderen, namelijk bij 58%.

Zes op de tien 65-plussers hebben genoeg energie voor het dagelijkse leven
60% van de ouderen geeft aan dat zij genoeg energie hebben voor het leven van alledag. Dit geldt vaker voor mannen, 65- tot 79-jarigen en hoger opgeleiden. Van de Utrechtse ouderen die alleen basisonderwijs hebben afgerond en de 80-plussers heeft minder dan de helft genoeg energie voor het dagelijkse leven.Lees verder over Dagelijks functioneren:

Kan deze website beter?