2016 Beweging

 Let op: dit is een bericht uit 2016. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Utrechtse kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond sporten minder vaak bij sportvereniging
Minder dan de helft van de meisjes uit groep zeven en acht met een Marokkaanse achtergrond is lid van een sportvereniging. Ook leerlingen met een Turkse achtergrond sporten minder vaak bij een vereniging. Van de leerlingen zonder migratieachtergrond is 91% lid van een sportvereniging. Gemiddeld in Utrecht is 83% van de leerlingen lid van een sportvereniging, jongens vaker dan meisjes.

76% van de kleuters is lid van een sportvereniging

Meer dan driekwart van de basisschoolkinderen uit groep twee is lid van een sportvereniging. 85% van de kinderen zonder migratieachtergrond sport bij een vereniging. Onder kinderen met een Marokkaanse achtergrond is dit bijna de helft.

In de wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn kleuters vaker lid van een sportvereniging:


In de Utrechtse wijken Noordoost en Leidsche Rijn is 85% van de kleuters lid van een sportvereniging. In de wijk Vleuten-De Meern 86% en in de wijk Oost 88%.

Sporten die leerlingen uit groep zeven en acht bij een vereniging beoefenen
Jongens doen het meest aan voetbal en vechtsporten, meisjes aan dansen en hockey.

Kinderen in Utrecht doen aan verschillende sporten.


Top vier redenen om geen lid te zijn van een sportvereniging:

Kinderen zijn niet lid van een sportvereniging vanwege tijdgebrek, afstand, wachtlijd of omdat ze sporten niet leuk vinden.

10- en 11-jarigen uit de wijk Binnenstad spelen het minst vaak buiten
Over de afgelopen vier schooljaren blijkt dat 55% van de Utrechtse kinderen uit groep zeven uit de Binnenstad minimaal één uur per dag buiten speelt. Gemiddeld is dit 70% onder Utrechtse kinderen uit groep zeven. Ook zeven op de tien kleuters spelen minimaal één uur per dag buiten. Kleuters uit de wijken Overvecht en Zuidwest spelen minder vaak buiten dan gemiddeld in Utrecht. Zowel bij de kleuters als in groep zeven spelen jongens vaker buiten dan meisjes.

Ruim drie kwart van de kinderen gaat elke dag lopend of fietsend naar school
77% van de leerlingen uit groep zeven en acht loopt of fietst elke dag naar school. Leerlingen met een Turkse achtergrond (61%) gaan minder vaak elke dag lopend of fietsend naar school. Dit geldt ook voor leerlingen die wonen in de wijk Noordwest of Overvecht. Kinderen die naar school gaan in de wijk waar ze wonen, gaan vaker elke dag lopend of fietsend naar school (80%) dan kinderen die in een andere Utrechtse wijk naar school gaan (56%).

 77% van de kinderen uit Utrecht loopt of fietst elke dag naar school.

84% van de 10- tot 12-jarigen beweegt voldoende
Meer dan vier op de vijf leerlingen uit groep zeven en acht bewegen voldoende, jongens vaker dan meisjes. Leerlingen zonder migratieachtergrond bewegen over het algemeen vaker voldoende dan leerlingen met een andere achtergrond. Kinderen met een Turkse achtergrond bewegen relatief vaak te weinig; 69% beweegt voldoende.Beweegnorm
Voor een goede gezondheid is het voor kinderen nodig om elke dag minimaal 60 minuten matig intensief te bewegen. Matig intensieve lichaamsbeweging zijn activiteiten waarvan je hartslag en ademhaling hoger wordt. Voorbeelden zijn stevig doorwandelen, iets harder doortrappen op de fiets of achter de hond aanrennen.

Vaker voldoende beweging in gezinnen met hoge welvaart
Leerlingen uit groep zeven en acht die opgroeien in een gezin met een hoge welvaart bewegen vaker voldoende dan leerlingen uit een gezin met een lagere welvaart. Deze leerlingen zijn ook vaker lid van een sportvereniging. Ook leerlingen die wonen in de wijk Overvecht of Zuidwest bewegen minder vaak voldoende en zijn minder vaak lid van een sportvereniging. Lees verder over Beweging:

Kan deze website beter?