Naar de inhoud

Met wie werken wij samen?

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is steeds meer een resultaat van samenwerking

Steeds meer partijen zijn actief betrokken bij (onderdelen van) de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Denk daarbij aan andere gemeentelijke onderdelen, maatschappelijke partners en organisaties die over Utrechtse data beschikken. En ook aan universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. Door deze coproductie in onderzoek krijgen we meer inzicht in de gezondheid van de Utrechters en hoe die beïnvloed wordt, vooral als het om complexe vraagstukken gaat zoals gezondheidsverschillen. Met deze kennis versterken we de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Op verschillende manieren werken we samen

Samenwerken kan op vele manieren, bijvoorbeeld door het delen van signalen, kennis en/of data. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en beschikbare gezondheidsgegevens. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de privacyrichtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).


Samenwerking gebeurt vooral op vijf verschillende onderwerpen

We werken in de periode 2018-2022 vooral samen als er gezondheidsvragen zijn bij de volgende onderwerpen:
 • Corona. We doen onderzoek naar de ervaren gevolgen van de COVID-19 crisis.
 • Verbreding van het concept gezondheid. Aandacht is er bijvoorbeeld voor zelfmanagement, veerkracht, zingeving en menselijke waardigheid.
 • Gezonde start. De focus ligt op de gezondheid van Utrechtse kinderen vanaf -9 maanden (tijdens de zwangerschap) tot 6 jaar.
 • Verkleinen van gezondheidsverschillen. We onderzoeken welke factoren samenhangen met gezondheidsverschillen.
 • Gezonde leefomgeving. We kijken naar de invloed van de fysieke, sociale en digitale omgeving op gezondheid.

Voorbeelden van samenwerking in onderzoek

 • In een breed consortium van ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers is in de regio Utrecht onderzoek gestart naar de impact van Covid-19 op kwetsbare doelgroepen.
 • Met TNO werken we samen aan onderzoek naar het Van Wiechenonderzoek als vroegsignaleringsinstrument voor mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • Samen met de Hogeschool Utrecht en ACTA maken we de relatie tussen de mondgezondheid van kinderen en andere gezondheidsaspecten inzichtelijk.
 • Samen met de Universiteit Utrecht creëren we inzicht in de gezondheid van MBO studenten.
 • Met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht onderzoeken we de gezondheidseffecten van veranderingen in de leefomgeving in Overvecht.
 • Met GGD'en, RIVM en CBS wordt landelijk samengewerkt rond grootschalig vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. Dit biedt ondermeer de mogelijkheid Utrechtse gegevens goed te vergelijken met andere Nederlandse gemeenten.
Heeft u een idee voor onderzoek naar gezondheid en wilt u daarin samen met ons optrekken? Neem contact met ons op.

Lid van samenwerkingsverbanden in onderzoek

Volksgezondheid is lid van verschillende samenwerkingsverbanden in onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn Dynamics of Youth (strategisch thema van de Universiteit Utrecht), de werkgroep onderzoek Publieke Gezondheid van GGD-GHOR Nederland en de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de vier grote steden (G4 USER).