Naar de inhoud

Met wie werken wij samen?

De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is steeds meer een resultaat van samenwerking
Steeds meer partijen zijn actief betrokken bij (onderdelen van) de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Denk daarbij aan andere gemeentelijke onderdelen, maatschappelijke partners en organisaties die over Utrechtse data beschikken. En ook aan universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. Door deze coproductie in onderzoek krijgen we meer inzicht in de gezondheid van de Utrechters en hoe die beïnvloed wordt, vooral als het om complexe vraagstukken gaat zoals gezondheidsverschillen. Met deze kennis versterken we de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Er wordt op verschillende manieren samengewerkt
Samenwerken kan op vele manieren, bijvoorbeeld door het delen van signalen, kennis en/of data. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en beschikbare gezondheidsgegevens. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de privacyrichtlijnen (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Samenwerking gebeurt vooral op vier verschillende onderwerpen
We werken in de periode 2014-2018 vooral samen als er gezondheidsvragen zijn bij de volgende onderwerpen:
•    Verbreding van het concept gezondheid. Aandacht is er bijvoorbeeld voor zelfmanagement, veerkracht, zingeving en menselijke waardigheid.
•    Gezonde start. De focus ligt op de gezondheid van Utrechtse kinderen vanaf – 9 maanden (tijdens de zwangerschap) tot 6 jaar.
•    Verkleinen van gezondheidsverschillen. We onderzoeken welke factoren samenhangen met gezondheidsverschillen.
•    Gezonde leefomgeving. We kijken naar de invloed van de fysieke, sociale en digitale omgeving op gezondheid.

Voorbeelden van samenwerking in onderzoek
•    In 2016 hebben we samen met de Universiteit Amsterdam gezondheidsprofielen van jongeren  ontwikkeld. Deze geven inzicht in welke subgroepen van jongeren te onderscheiden zijn als meerdere factoren van gezondheid tegelijkertijd worden meegenomen.
•    In 2017 hebben we met de Universiteit van Amsterdam onderzocht welke factoren samenhangen met verandering in overgewicht bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
•    Momenteel werken we samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Institute of Positive Health aan onderzoek naar hoe jeugdigen gezondheid omschrijven.
•    Een jeugdarts van de gemeente Utrecht werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen aan onderzoek naar schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaters.
•    Met GGD-en, RIVM en CBS wordt landelijk samengewerkt rond grootschalig vragenlijstonderzoek onder volwassenen en ouderen. Dit biedt ondermeer de mogelijkheid Utrechtse gegevens goed te vergelijken met andere Nederlandse gemeenten.
Heeft u een idee voor onderzoek naar gezondheid en wilt u daarin samen met ons optrekken? Neem contact op via volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl.

Lid van samenwerkingsverbanden in onderzoek
Volksgezondheid is lid van verschillende samenwerkingsverbanden in onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn Dynamics  of Youth (strategisch thema van de Universiteit Utrecht), de Academische werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht, koplopertafel GGD-en positieve gezondheid, de werkgroep onderzoek Publieke Gezondheid van GGD-GHOR Nederland en de Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg van de vier grote steden.