Naar de inhoud

Mantelzorg

Samenvatting


Kinderen

 • 11% van de Utrechtse kinderen heeft een chronisch ziek gezinslidMantelzorg geven kan invloed hebben op gezondheid van mantelzorger
 • 43% van de kinderen met een chronisch ziek gezinslid heeft grote taken thuis
 • Kinderen met een chronisch ziek gezinslid hebben minder vaak een goed ervaren gezondheid
 • 84% van de kinderen met een chronisch ziek gezinslid heeft een goede relatie met hun ouders
 • Ruim een kwart van de kinderen met een chronisch ziek gezinslid wordt wel eens gediscrimineerd

Jongeren

 • 14% van de Utrechtse jongeren heeft een ernstig ziek gezinslid
 • Jongeren uit de wijk West hebben minder vaak een ernstig ziek gezinslid
 • Jongeren met een ernstig ziek gezinslid ervaren vaker stress
 • 76% van de jongeren met een ernstig ziek gezinslid heeft een goed ervaren gezondheid
 • Jongeren met een ernstig ziek gezinslid worden vaker gepest

Jongvolwassenen

 • 35% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft een naast familielid met een ernstige ziekte
 • Utrechtse jongvolwassenen met een ernstig ziek familielid voelen zich minder vaak gezond en ervaren vaker stress
 • 12% van de mbo-studenten in Utrecht geeft mantelzorg
 • Mbo-studenten met een migratieachtergrond en uit een eenoudergezin geven het vaakst mantelzorg

Volwassenen

 • 9% van de volwassenen in Utrecht geeft mantelzorg
 • 16% van de volwassenen in Utrecht gaf in het afgelopen jaar mantelzorg
 • Utrechters tussen de 40 en 64 jaar geven vaker mantelzorg
 • Utrechters met een Surinaamse-, Antilliaanse- of Arubaanse migratieachtergrond verlenen vaker mantelzorg
 • Volwassenen uit de wijk Noordoost geven vaker mantelzorg

Ouderen

 • 14% van de ouderen in Utrecht geeft mantelzorg
 • Ouderen met een hoog opleidingsniveau geven vaker mantelzorg
 • Ouderen in Noordoost en Oost verlenen vaker mantelzorg
   

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data