Naar de inhoud

Mantelzorg

Samenvatting

Kinderen

 • 11% van de Utrechtse kinderen heeft een chronisch ziek gezinslid
 • Kinderen met een chronisch ziek gezinslid voelen zich vaker gestrest en hebben vaker lichamelijke klachten
 • Twee op de vijf kinderen met een chronisch ziek gezinslid hebben een lage score op welbevinden op school
 • Kinderen met een chronisch ziek gezinslid voelen zich thuis minder vaak begrepen
 • Kinderen met een chronisch ziek gezinslid hebben vaker grote taken thuis

Jongeren

 • 11% van de Utrechtse jongeren heeft een ernstig ziek gezinslid
 • Jongeren uit een eenoudergezin hebben vaker een ernstig ziek gezinslid
 • Jongeren met een ernstig ziek gezinslid ervaren vaker stress en hebben vaker psychische klachten
 • 35% van de jongeren met een ernstig ziek gezinslid heeft vijf of meer gezondheidsklachten
 • Jongeren met een ernstig ziek gezinslid voelen zich minder vaak gelukkig thuis
 • Jongeren met een ernstig ziek gezinslid worden vaker gepest

Jongvolwassenen

 • 35% van de Utrechtse jongvolwassenen heeft een naast familielid met een ernstige ziekte
 • Utrechtse jongvolwassenen met ernstig ziek familielid voelen zich minder gezond en ervaren vaker stress
 • 12% van de mbo-studenten in Utrecht geeft mantelzorg
 • Mbo-studenten met een migratieachtergrond en uit een eenoudergezin geven het vaakst mantelzorg

Volwassenen

 • 9% van de volwassenen in Utrecht geeft mantelzorg
 • 16% van de volwassenen in Utrecht gaf in het afgelopen jaar mantelzorg
 • Utrechters tussen de 40 en 64 jaar geven vaker mantelzorg
 • Utrechters met een Surinaamse-, Antilliaanse- of Arubaanse migratieachtergrond verlenen vaker mantelzorg
 • Volwassenen uit de wijk Noordoost geven vaker mantelzorg

Ouderen

 • 14% van de ouderen in Utrecht geeft mantelzorg
 • Ouderen met een hoog opleidingsniveau geven vaker mantelzorg
 • Ouderen in Noordoost en Oost verlenen vaker mantelzorg
   

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data