Naar de inhoud

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Samenvatting

  • Het aantal volwassenen dat gebruik maakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gestegen
  • 19- tot 39-jarigen maken minder vaak gebruik van de maatschappelijke opvang of beschermd wonen
  • Het percentage ouderen in maatschappelijke opvang of beschermd wonen is gelijk gebleven
  • 65- tot 79-jarigen maken vaker gebruik van maatschappelijke opvang of beschermd wonen

Wat houdt het in?

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data