Naar de inhoud

Links

Naast de Volksgezondheidsmonitor Utrecht zijn er ook andere websites waar (onderzoeks)informatie op staat over gezondheid en andere thema's in Utrecht en daarbuiten. Hieronder staat een overzicht met websites die wellicht ook interessant zijn voor u. Klik op de titel of de afbeelding om naar de betreffende websites te gaan.

Ga direct naar:
Diensten en producten van de Gemeente Utrecht
Lokale en regionale organisaties
Landelijke organisaties


Diensten en producten van de Gemeente Utrecht


Utrecht Monitor

Beleidsgerelateerde informatie over de gemeente Utrecht.
De Utrecht Monitor biedt informatie over bevolking & bestuur, fysieke leefomgeving & groen, economie & inkomen en sociale leefomgeving & ondersteuning. De site bevat zowel cijfermatige overzichten als kwalitatieve toelichting op de data. Waar mogelijk worden de data ook vergeleken met voorgaande jaren.

Utrecht in Cijfers

Online-systeem met de meest actuele gegevens over de stad Utrecht.
Zoekt u cijfers over de stad, een wijk of buurt? Utrecht in Cijfers geeft de meest actuele gegevens over wonen, werk, veiligheid, economie, bewonersmeldingen, verkeer, verkiezingen en meer.

WijkWijzer

Een dashboard met feiten en cijfers over de 10 Utrechtse wijken.
In de WijkWijzer vindt u de nieuwste kerncijfers over de wijk, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. Daarnaast ziet u in de WijkWijzer hoe inwoners hun wijk beleven. De WijkWijzer laat de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar zien.

Centrum voor Jeugd en Gezin Utrecht

Dé plek voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren uit de gemeente Utrecht. Ze bieden preventieve en lichte ondersteuning en als het nodig is, verwijzen zij ouders en jongeren naar andere vormen van jeugdhulp. Via de website kun je informatie vinden of advies vragen.

Onderzoek Utrecht

Het onderzoeksbureau van de Gemeente Utrecht.
Onderzoek Utrecht is hét onderzoeksbureau van de gemeente. Hun taak is onderzoek doen en advies geven voor gemeentelijk beleid gebaseerd op kennis en inzicht. Op de website staan alle publicaties van Onderzoek Utrecht.

Lokale en regionale organisaties


Staat van Utrecht

Brede toegankelijke monitor voor signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken in de provincie Utrecht.
De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en het agenderen te faciliteren. De Staat van Utrecht heeft twee hoofdfuncties: die van monitoringsinstrument en die van dialoog-aanjager.

GGD regio Utrecht

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht.
De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de ruim 1,2 miljoen inwoners van de regio Utrecht. Op de website staat informatie over onder andere vaccinaties en infectieziekten, informatie voor reizigers, advies en ondersteuning en algemene informatie over de GGD.

GGDAtlas

Online-systeem van GGD regio Utrecht met de meest actuele gegevens over de regio.
De GGDAtlas biedt informatie over de volksgezondheid in de gemeenten van de regio Utrecht. U vindt hier cijfers, achtergrondinformatie, rapporten en vragenlijsten. De cijfers komen uit onderzoek door de GGD regio Utrecht uitgevoerd of uit externe bronnen.

Meetellen in Utrecht

Meetellen in Utrecht is een panel voor sociaal kwetsbare doelgroepen in de stad.
Meetellen in Utrecht is onderdeel van Wij3.0 (de Stadsbrug) en werkt in opdracht van en samen met Gemeente Utrecht. Het panel Meetellen in Utrecht is voor sociaal kwetsbare doelgroepen in de stad, zoals mensen met psychiatrische problemen, een verslaving of mensen die dakloos (geweest) zijn. Zij kunnen hun stem laten horen via vragenlijsten en groepsgesprekken. Dit wordt gedaan dóór en vóór kwetsbare Utrechters.

Landelijke organisaties


Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nieuws, feiten en cijfers over economie en samenleving.
Het CBS registreert en onderzoekt alles wat voor onze samenleving van belang is. Hiervan publiceren zij betrouwbare en samenhangende statistische informatie. Hierdoor kunnen maatschappelijke debatten gevoerd worden op basis van betrouwbare statistische informatie. Het CBP produceert zowel nationale als Europese statistieken.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Het RIVM is een kennis- en onderzoeksinstituut dat zich richt op de bevordering van de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Ze verzorgen informatie, monitoring en een wetenschappelijke onderbouwing voor het Nederlandse volksgzondheidsbeleid.

G4-USER: Urban Social Exclusion Research

De Academische Werkplaats Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
G4-USER wil uitvoeringsinstellingen meer evidence based laten werken en universiteiten meer vraaggestuurd. De website bevat een kennisdatabank in opbouw, met onderzoeken van de Werkplaats. Hiermee biedt G4-USER praktische ondersteuning voor het uitwisselen van informatie tussen beleid en universiteit.