2015 Lichamelijke gezondheid

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Veel lichamelijke klachten bij 10% van de kinderen
Eén op de tien Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. Dit soort klachten kunnen wijzen op psychische problemen of spanningen. Meisjes geven vaker aan dat zij veel lichamelijke klachten hebben dan jongens. Voor de afzonderlijke klachten geldt dat meisjes twee keer zo vaak buikpijn hebben dan jongens.

Percentage Utrechtse jongens en meisjes met veel lichamelijke klachten, 2014:Ten opzichte van eerdere jaren is het aantal kinderen dat vaak lichamelijke klachten rapporteert, gelijk gebleven.

Eén op de 100 kinderen in Utrecht heeft astma
De chronische longaandoening astma komt voor bij 1% van de Achmea-verzekerde kinderen (0 tot 18 jaar). Bij langdurig medicijngebruik merkt zorgverzekeraar Achmea een verzekerde aan als chronische gebruiker. Astma komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, evenals bij kinderen uit de wijken Noordwest en Zuid.
 
Percentage Achmea-verzekerde kinderen van 0 tot 18 jaar met astma in Utrecht, naar wijk:Merendeel van de Utrechtse kinderen slaapt voldoende
Aan de kinderen is gevraagd hoe laat ze zijn gaan slapen en hoe laat ze wakker werden op de avond en ochtend voor het onderzoek. Gemiddeld sliepen de kinderen ruim tien uur die nacht. 6% van de 10- tot 12-jarigen heeft minder dan negen uur geslapen. Slaapbehoefte verschilt van kind tot kind, maar algemeen geldt dat kinderen in groep zeven en acht ongeveer negen à tien uur slaap nodig hebben (Centrum Jeugd en Gezin, Utrecht).

Kinderen uit Overvecht hebben vaker onvoldoende nachtrust
12% van de kinderen uit Overvecht heeft minder dan negen uur geslapen in de nacht voor het onderzoek. In de wijken West en Vleuten-De Meern komt onvoldoende nachtrust nauwelijks voor.

Percentage onvoldoende nachtrust bij kinderen in Utrecht, naar wijk:
Lees verder over Lichamelijke gezondheid:

Kan deze website beter?