Lichamelijke gezondheid

54% van de Utrechtse ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat

Iets meer dan de helft van de 65-plussers in Utrecht geeft aan dat zij een aandoening aan het bewegingsapparaat hebben. Vooral gewrichtsslijtage komt vaak voor. 19% van de ouderen heeft in het afgelopen jaar contact gehad met de huisarts over een aandoening aan het bewegingsapparaat.


Meest gerapporteerde chronische lichamelijke aandoeningen:

De meest voorkomende chronische lichamelijke aandoeningen onder Utrechtse ouderen zijn: aandoeningen bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten, diabetes, astma/COPD, incontinentie, duizeligheid met vallen, darmstoornissen, kanker en migraine.  
      

De helft van de Utrechtse ouderen heeft een hart- of vaatziekte

53% van de 65-plussers geeft aan dat zij een hart- of vaatziekte hebben (waaronder hoge bloeddruk). 52% van de ouderen heeft in het afgelopen jaar contact met de huisarts gehad over een hart- of vaatziekte. Onder ouderen die zijn opgeleid op hbo- of wo-niveau komen hart- en vaatziekten minder vaak voor dan gemiddeld. Het grootste deel van de mensen die aangeven een hart- of vaatziekte te hebben, heeft een hoge bloeddruk. Utrechters met een migratieachtergrond of een opleiding op vmbo-niveau en 80-plussers zeggen vaker een hoge bloeddruk te hebben dan gemiddeld in Utrecht. Ook geven inwoners van Noordwest vaker dan gemiddeld aan een hoge bloeddruk te hebben.

Percentage 65-plussers dat in het afgelopen jaar contact heeft gehad met de huisarts vanwege :

52% van de Utrechtse ouderen gaat voor hart- en vaatziekten, waaronder hoge bloeddruk, naar de huisarts; 24% van de ouderen voor diabetes.
 

28% van de vrouwen zegt incontinent te zijn

Ruim een kwart van de vrouwelijke 65-plussers geeft aan incontinent te zijn. Onder mannelijke 65-plussers is dit 14%. Gemiddeld komt incontinentie bij 22% van de ouderen in Utrecht voor.

Toename in het percentage ouderen met kanker

Tussen 2006 en 2016 is het percentage Utrechtse ouderen dat aangeeft een vorm van kanker te hebben, toegenomen van 8% in 2006 naar 10% in 2016.3 In 2018 is dit percentage gelijk gebleven.


Een op de tien ouderen is gevallen door duizeligheid

10% van de ouderen in Utrecht geeft aan duizelig te zijn geweest met een val tot gevolg. 80-plussers, ouderen met een migratieachtergrond en ouderen met basisonderwijs als hoogst behaalde opleiding geven vaker dan gemiddeld aan dat zij gevallen zijn door duizeligheid.
10% van de Utrechtse ouderen last van duizeligheid met vallen.
 

41% van de ouderen is in 2016 één keer of vaker gevallen

Twee op de vijf Utrechtse ouderen gaven in 2016 aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden minstens één keer gevallen zijn. Dit geldt vaker voor 80-plussers, namelijk 56%. De helft van de ouderen die zijn gevallen, heeft letsel opgelopen bij de laatste val. 29% van de 65-plussers die gevallen zijn, heeft (erg) vaak last van valangst. Dit komt vaker voor onder ouderen met een migratieachtergrond.

Gezondheidsproblemen eerder bij ouderen met migratieachtergrond

Uit gesprekken in de stad en uit de literatuur blijkt dat gezondheidsproblemen bij ouderen met een migratieachtergrond vaker al op jongere leeftijd voorkomen dan bij ouderen zonder migratieachtergrond.Lees verder over Lichamelijke gezondheid:

Kan deze website beter?