Naar de inhoud

Lichamelijke gezondheid

Samenvatting

Kinderen

 • 13% van de Utrechtse kinderen heeft veel lichamelijke klachten
 • Het aantal kinderen dat zich vaak moe voelt neemt toe
 • Kinderen uit Oost hebben minder vaak veel lichamelijke klachten
 • 24% van de Utrechtse kinderen heeft in het afgelopen jaar kiespijn gehad

Jongeren

 • 9% van de Utrechtse jongeren heeft een ernstige lichamelijke ziekte of beperking (gehad)
 • 12% van de jongeren is de afgelopen maand vaak ziek thuisgebleven
 • Jongeren uit de wijken Overvecht en Noordwest zijn vaker ziek thuis

Jongvolwassenen

 • Een derde van de Utrechtse jongvolwassenen heeft slaapproblemen
 • 16- t/m 25-jarige vrouwen hebben vaker een gezondheidsklacht dan hun mannelijke leeftijdsgenoten
 • Een op de twintig 19- t/m 21-jarigen heeft het afgelopen jaar een soa gehad   
 • 55% van de jongvolwassenen is tevreden met hun lichaam
 • Bijna een kwart van de mbo-studenten heeft migraine

Volwassenen

 • De meest voorkomende chronische lichamelijke aandoeningen bij volwassenen zijn aandoeningen aan het bewegingsapparaat en migraine of ernstige hoofdpijn
 • Chronische lichamelijke aandoeningen komen vaak voor onder Utrechters met basisonderwijs, lbo, mavo of vmbo
 • Volwassenen uit Overvecht en Noordwest hebben vaker minimaal twee chronische lichamelijke aandoeningen
 • Eén op de vijf Utrechters heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat
 • Bijna een derde van de Utrechters met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond heeft migraine of ernstige hoofdpijn
 • Hart- en vaatziekten komen voor bij 9% van de Utrechtse volwassenen
 • 7% van de Utrechtse volwassenen heeft astma of COPD
 • 2% van de volwassenen in Utrecht heeft diabetes

Ouderen

 • Chronische lichamelijke aandoeningen komen vaker voor onder Utrechtse ouderen met basisonderwijs, lbo, mavo of vmbo
 • Ouderen uit Overvecht en Noordwest hebben vaker minimaal twee chronische lichamelijke aandoeningen
 • 55% van de Utrechtse ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat
 • De helft van de Utrechtse ouderen heeft een hart- en vaatziekte
 • Ongeveer een derde van de Utrechtse ouderen is in de afgelopen twaalf maanden minstens één keer gevallen
 • 32% van de Utrechtse ouderen met een niet-Westerse migratieachtergrond heeft diabetes
 • Ongeveer een kwart van de vrouwelijke 65-plussers in Utrecht is incontinent

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over jongvolwassenen

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data