Naar de inhoud

Lichamelijke gezondheid

Samenvatting

Meest gerapporteerde chronische lichamelijke aandoeningen (Gezondheidspeiling (GP) 2018)

Volwassenen

 • Eén op de vijf Utrechters heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat
 • Hart- of vaatziekten komen vaker voor bij 55-64-jarigen
 • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten komen vaak voor onder Utrechters met alleen basisonderwijs
 • 15% van de Utrechters met alleen basisonderwijs heeft diabetes
 • Astma of COPD bij een op de twaalf Utrechtse volwassenen
 • Utrechters in een eenoudergezin hebben vaker migraine

Kinderen

 • 13% van de Utrechtse kinderen heeft veel lichamelijke klachten
 • Het aantal kinderen dat zich vaak moe voelt neemt toe
 • Kinderen uit Oost hebben minder vaak veel lichamelijke klachten
 • 24% van de Utrechtse kinderen heeft in het afgelopen jaar kiespijn gehad

Jongeren

 • 9% van de Utrechtse jongeren heeft een ernstige lichamelijke ziekte of beperking (gehad)
 • 12% van de jongeren is de afgelopen maand vaak ziek thuisgebleven
 • Jongeren uit de wijken Overvecht en Noordwest zijn vaker ziek thuis

Ouderen

 • 54% van de Utrechtse ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat
 • De helft van de Utrechtse ouderen heeft een hart- of vaatziekte
 • 28% van de vrouwen zegt incontinent te zijn
 • Toename in het percentage ouderen met kanker
 • Een op de tien ouderen is gevallen door duizeligheid
 • 41% van de ouderen is in 2016 één keer of vaker gevallen
 • Gezondheidsproblemen eerder bij ouderen met migratieachtergrond

Wat houdt het in?

Cijfers over kinderen

Cijfers over jongeren

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data