Lichaamsgewicht

Al op jonge leeftijd vaker overgewicht bij kinderen met lager opgeleide ouders
Kinderen van wie de ouders een laag of middelbaar opleidingsniveau hebben, zijn vaker te zwaar dan kinderen van ouders met een hbo- of universitaire opleiding. Dit verschil is al aanwezig als kinderen drie jaar oud zijn. In de basisschoolleeftijd worden de verschillen steeds groter.

Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas), naar opleidingsniveau van de ouders:
Kinderen met laag opgeleide ouders ontwikkelen vaker overgewicht dan kinderen met hoogopgeleide ouders

Percentage basisschoolkinderen met overgewicht sinds 2004 gedaald
11% van de vijf- en zesjarigen en 14% van de tien- en elfjarigen heeft overgewicht of obesitas. In 2004 was 18% van de vijf- en zesjarigen en 19% van de tien- en elfjarigen te zwaar. Tussen 2012 en 2017 is het percentage peuters met overgewicht op de leeftijd van drie jaar en drie jaar en negen maanden stabiel. De percentages tweejarigen en vijf- en zesjarigen met overgewicht zijn iets hoger dan in 2016.

Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas), naar jaar: 

Sinds 2004 is het percentage Utrechtse 5/6-jarigen en 10/11-jarigen met overgewicht gedaald. Het percentage peuters met overgewicht is stabiel
 
Vaker overgewicht bij kinderen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond
Kinderen met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond hebben vaker overgewicht of obesitas dan kinderen zonder migratieachtergrond. Voor kinderen met een Marokkaanse migratieachtergrond geldt dit vanaf tweejarige leeftijd en bij kinderen met een Turkse migratieachtergrond vanaf drie jaar en negen maanden.

Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas), naar migratieachtergrond:

 Kinderen met een migratieachtergrond ontwikkelen vaker overgewicht dan kinderen zonder migratieachtergrond

Migratieachtergrond, gezins- en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gewicht bij basisschoolkinderen

Kinderen met een Turkse of overige niet-westerse achtergrond ontwikkelen tussen groep 2 (vijf- en zesjarigen) en groep 7 (tien- en elfjarigen) vaker overgewicht. Dit geldt ook voor kinderen die met extra aandacht door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden gevolgd vanwege een ongunstige situatie van het kind of in het gezin. Ook kinderen die wonen in een wijk waar de leefbaarheid lager is, hebben een hogere kans op het ontwikkelen van overgewicht.

Kans dat kinderen overgewicht ontwikkelen tussen groep 2 en groep 7

Kinderen met een Turkse of overige niet-westerse achtergrond ontwikkelen 2 tot 3 keer vaker overgewicht tussen groep 2 en groep 7 van de basisschool

Kinderen uit groep 2 met overgewicht hebben een hogere kans om gezond gewicht te hebben in groep 7 als ze hoogopgeleide ouders hebben. Dit geldt ook voor kinderen die door de JGZ niet extra worden gevolgd vanwege een ongunstige situatie van het kind of in het gezin. Kinderen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben een grotere kans om te zwaar te blijven.*

Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs zijn vaker te zwaar

Overgewicht en obesitas komt bij leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vaker voor dan bij leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Van de leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs die te zwaar zijn, heeft ongeveer een op de drie obesitas. In het reguliere basisonderwijs heeft iets meer dan een vijfde van de te zware leerlingen obesitas.

Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs hebben vaker overgewicht  

Overgewicht bij jeugd komt vaker voor in enkele wijken

Overgewicht komt vaker dan gemiddeld voor bij kinderen die wonen in Overvecht, Kanaleneiland, Transwijk of Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden. Voor tien- en elfjarigen geldt dat ook kinderen uit de Ondiep, 2e Daalsebuurt, Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost of Leidsche Rijn Centrum vaker te zwaar zijn.

Percentage Utrechtse tien- en elfjarigen met overgewicht, per subwijk (2013-2017):

 Overgewicht bij 5/6-jarigen concentreert zich in enkele wijken
Klik hier voor een kaart met de indeling van de Utrechtse wijken en subwijken.

Alle cijfers over dit onderwerp zijn te vinden in de open data.
Lees verder over Lichaamsgewicht:

Kan deze website beter?