Naar de inhoud

Levensverwachting

De levensverwachting stijgt

De levensverwachting van Utrechters steeg van 77,3 jaar in 2000 naar 80,9 jaar in 2016. De levensverwachting is daarmee nog altijd lager dan gemiddeld in Nederland, maar vergeleken met de inwoners van de vier grote steden leven Utrechters gemiddeld het langst.

Levensverwachting bij geboorte in Utrecht landelijk vergeleken:


De levensverwachting in Utrecht is hoger dan in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, maar lager dan gemiddeld in de provincie Utrecht en Nederland.
 

Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen

De levensverwachting van Utrechtse vrouwen is 3,3 jaar langer dan die voor mannen. Dit verschil is vergelijkbaar met Nederland. Op 65-jarige leeftijd is de levensverwachting voor vrouwen nog steeds 2,7 jaar hoger dan voor mannen. Uit landelijke cijfers blijkt wel dat de levensverwachting zonder gezondheidsproblemen lager is dan die van mannen. Vrouwen leven gemiddeld langer, maar krijgen eerder gezondheidsproblemen.
Lees verder over Levensverwachting:

Kan deze website beter?