2015 Leeftijdsopbouw

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2018
Utrecht is een jonge stad:
De leeftijd van de Utrechtse inwoners: 21% jonger dan 19 jaar.

Twee op de tien Utrechters zijn jonger dan 19 jaar. Zeven op de tien inwoners zijn tussen de 19 en 64 jaar oud en één op de tien is 65 jaar of ouder. Een derde van alle Utrechters is tussen de 19 en 34 jaar. Zowel vergeleken met landelijk als met de andere grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) is het aandeel 65-plussers in Utrecht duidelijk kleiner (10% versus 18% landelijk en 13% G4 gemiddeld).
Leeftijdsopbouw per wijk van Utrecht. In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen de meeste 0- tot 18-jarigen en 35-54-jarigen; in Oost en de Binnenstad wonen de meeste 19 tot 34-jarigen; in Noordoost wonen de meest 55 tot 64-jarigen; in Overvecht wonen de meeste 65 tot 79-jarigen en 80-plussers.

Aantal ouderen in Utrecht neemt toe
In 2030 zullen er ondanks de achterblijvende vergrijzing in Utrecht toch 40% meer ouderen wonen dan nu. Op dit moment wonen met name in de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern relatief veel ouderen (65+), terwijl in de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad minder ouderen wonen.

Veel studenten in Utrecht
Dat er veel studenten wonen in Utrecht verklaart voor een deel de relatief jonge populatie van Utrecht. Het precieze aantal studenten is niet bekend. Naar schatting zijn ongeveer vier op de tien van de 19-tot 29-jarigen student (schatting op basis van gezondheidspeiling en inwonersenquête, 2012).

Relatief veel jonge kinderen in Utrecht
Anders dan de typische Universiteitsstad heeft Utrecht ook relatief veel jonge kinderen. Blijkbaar vindt een deel van de gezinsvorming van jongvolwassenen plaats in Utrecht en vertrekken zij pas later in de tijd naar gemeenten om Utrecht heen. Het percentage 0- tot 4-jarigen is in Utrecht hoger dan in alle 38 grootste steden in Nederland. Met name in Leidsche Rijn (nieuwbouwwijk) groeit het aantal gezinnen met kinderen en neemt het aantal kinderen per gezin toe.

Ruim de helft van de huishoudens is alleenstaand
Utrecht (52%) heeft veel meer alleenstaanden dan het landelijk gemiddeld (37%). Alleen Amsterdam (55%) scoort hoger en in de andere twee grote steden ligt het percentage lager (47%).Lees verder over Leeftijdsopbouw:

Kan deze website beter?