2018 Leeftijdsopbouw

 Let op: dit is een bericht uit 2018. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
62% van de Utrechters is jonger dan 40. 10% is ouder dan 65

Utrecht is een jonge stad
Utrecht heeft veel jonge inwoners. 62% van alle Utrechters is jonger dan 40 jaar oud. In Utrecht wonen naar verhouding weinig 65-plussers. 10% van de Utrechters is 65 jaar of ouder. Landelijk is dit 18% en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gemiddeld 14%.

Utrecht blijft een jonge stad, maar met meer ouderen

Ook in de toekomst blijft Utrecht een stad met veel twintigers en dertigers, maar het aantal 65-plussers zal sterk toenemen. Tot 2040 groeit Utrecht met 22%. Hierbij groeit het aantal inwoners in alle leeftijdsgroepen. Deze groei is het sterkst bij 65-plussers en 12 tot en met 17-jarigen.

Bevolkingsgroei in absolute aantallen en percentages naar leeftijd vanaf 1 januari 2018:

  Het aantal Utrechters groeit tot 2040 het sterkst bij 65-plussers en 12 tot en met 17-jarigen

Relatief veel jonge kinderen in Utrecht
Het percentage 0 tot 4-jarigen is in Utrecht hoger dan in andere grote steden in Nederland. Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn de meest kinderrijke wijken. 35% van alle jeugdigen in Utrecht woont in een van deze twee wijken.

Meer jonge vrouwen dan mannen
In Utrecht wonen meer dan 42.000 vrouwelijke twintigers en nog geen 35.000 mannelijke. De opleidingen op de Utrechtse hogescholen en universiteiten trekken meer vrouwen dan mannen. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Amsterdam. Steden zoals Delft en Eindhoven met meer technische studies, trekken meer jonge mannen.

Veel studenten in Utrecht
In Utrecht wonen ruim 25.500 hbo en wo-studenten die ook in Utrecht studeren. Dit is 7% van de bevolking. 91% van hen is uitwonend. Zij wonen niet meer bij hun ouders. In Utrecht wonen ook bijna 6.000 uitwonende studenten die buiten Utrecht studeren.

Minder jonge mensen komen in Utrecht wonen
Het aantal 18- tot 25-jarigen dat naar Utrecht verhuist neemt sterk af: van 12.649 in 2014 naar 10.837 in 2016. 38% van de mensen die nieuw in Utrecht komen wonen, zijn studenten en starters op de arbeidsmarkt. De belangrijkste reden achter die afname is de verandering in de studiefinanciering per september 2015. In het hele land gaan minder studenten op kamers wonen. Ook gaan minder jongeren studeren. Het CBS ziet deze trend in alle studentensteden.Lees verder over Leeftijdsopbouw:

Kan deze website beter?