Jeugdmonitor Utrecht

De Jeugdmonitor onderzoekt de gezondheid van de Utrechtse jeugd
Iedere twee jaar onderzoekt de gemeente Utrecht hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de Utrechtse jeugd. Dit onderzoek heet de Jeugdmonitor Utrecht (JMU). Voor het onderzoek worden in oktober en november 2017 vragenlijsten afgenomen bij leerlingen uit groep zeven en acht op 50 Utrechtse basisscholen. Dit betekent dat meer dan 3.000 kinderen deze anonieme vragenlijst invullen.

De vragenlijst bevat allerlei vragen rondom gezondheid
We willen een breed beeld krijgen van hoe het gaat met de gezondheid van de jeugd. Daarom bevat de vragenlijst veel verschillende onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. De onderwerpen die voorkomen in deze vragenlijst zijn:
•    lichamelijke gezondheid;
•    psychische gezondheid;
•    voeding en beweging;
•    vrije tijd;
•    school;
•    thuis en gezin;
•    woonomgeving.

Wilt u de complete vragenlijst bekijken? Die vindt u hier.

De resultaten verschijnen op deze website
De resultaten op gemeenteniveau en wijkniveau komen op deze website te staan. U kunt hier ook de resultaten van de vorige Jeugdmonitor uit 2015 terugvinden.

Samen kijken we op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is

De informatie uit dit onderzoek helpt de gemeente Utrecht om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is of blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Kan deze website beter?