2015 Rondkomen en schulden

 Let op: dit is een bericht uit 2015. Er is echter een recenter bericht verschenen in 2019
Slechte gezondheid komt vaker voor bij Utrechters met financiële problemen
Een slechte ervaren gezondheid komt vaker voor bij Utrechters die financiële problemen hebben. Dit verband wordt ook gevonden bij chronische ziekte, belemmering als gevolg van een chronische ziekte en overgewicht (inclusief obesitas).

Percentage mensen met een chronische aadoening of overgewicht en financiële problemen

Naast problemen op algemeen gezondheidsvlak, ervaren mensen met financiële problemen ook vaker psychosociale problemen zoals angst en depressie.

Utrechters met financiële problemen ook vaker psychosociale problemen:

Percentage Utrechters met financiële problemen en angst, depressie, eenzaamheid en onvoldoende eigen regie.

Meer Utrechters hebben moeite met rondkomen
Het aantal Utrechters dat moeite heeft met rondkomen steeg in 2012 tot 29%. In 2008 was dit nog 23%. Ruim een vijfde van de Utrechters moet schulden maken of spaargeld aanspreken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 8% van de Utrechters heeft problematische schulden. Sinds 2009 is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening bijna verdubbeld.

Moeite met rondkomen       Schulden en/of spaarmiddelen aanspreken
Meer volwassenen in Utrecht hebben moeite met rondkomen of moeten hun spaargeld aanspreken en/of hebben schulden
Vooral laagopgeleiden en Utrechters met Turkse of Marokkaanse achtergrond hebben moeite met rondkomen
Van de laagopgeleide Utrechters heeft 56% moeite met rondkomen. Onder Utrechters met een Marokkaanse achtergrond is dit 58% en onder Utrechters met een Turkse achtergrond ligt dit percentage zelfs op 67%.

30% van de gezinnen met kinderen heeft moeite met rondkomen
Bijna een derde van de gezinnen met kinderen geeft aan moeite te hebben met rondkomen en 7% geeft aan schulden te moeten maken. Ongeveer 8.600 Utrechtse kinderen groeien op in gezinnen onder de armoedegrens.

In Utrecht relatief weinig schuldsaneringen gestart
In 2011 zijn er gemiddeld in Nederland elf schuldsaneringen per 10.000 volwassenen gestart. Dit zijn schuldsaneringen die door de rechter zijn uitgesproken. In Utrecht ligt dit aantal met vier schuldsaneringen per 10.000 volwassenen fors lager.

71% van de meest sociaal kwetsbare Utrechters heeft problematische schulden
De financiële problematiek onder de meeste sociaal kwetsbare Utrechters is fors toegenomen. 71% heeft problematische schulden, in 2008 was dit 54%. Van de daklozen heeft 78% problematische schulden. Minder problematische schulden zijn er bij cliënten die ambulante woonbegeleiding ontvangen, namelijk 65%. De meest sociaal kwetsbare Utrechters hebben vooral schulden bij wooncorporaties, banken, kredietbanken en de Belastingdienst.

Instanties waarbij sociaal kwetsbare Utrechters het meest schulden hebben:
Kwetsbare Utrechters hebben met name schulden bij wooncorporaties, de belastingdienst en een (krediet)bank.

Behoefte aan ondersteuning op financieel gebied neemt toe
Ten opzichte van 2008 hebben meer sociaal kwetsbare Utrechters behoefte aan ondersteuning op het gebied van financiën. In 2008 had 68% hier behoefte aan, in 2012 87%. De meeste behoefte hebben cliënten aan ondersteuning bij budgetteren, schuldbemiddeling en inkomensbeheer. Slechts 43% van de meest sociaal kwetsbare Utrechters met problematische schulden heeft een betalingsregeling getroffen. Van de daklozen heeft slechts 23% dit gedaan.Lees verder over Armoede en rondkomen:

Kan deze website beter?