Naar de inhoud

Gezondheid voor iedereen: samen werken aan een gezonde stad

De groei van de stad biedt kansen maar ook uitdagingen voor de gezondheid van Utrechters. De gemeente wil gezondheidswinst voor alle Utrechters, zodat iedereen gezond kan leven in onze stad. Hoe de gemeente daar de komende jaren mee om wil gaan, staat in de gemeentelijke nota Volksgezondheid ‘Gezondheid voor Iedereen’, die op 17 oktober 2019 unaniem door de gemeenteraad Utrecht is aangenomen.

Het gaat goed met de gezondheid van Utrechters. Toch zijn er nog steeds verschillen in gezondheid tussen wijken en tussen groepen mensen. En die verschillen wil de gemeente verkleinen. Door aandacht te geven aan Utrechters die iets anders of extra nodig hebben om zich gezond te voelen.

Speerpunten

Dankzij het Nationaal Preventieakkoord gaat er meer aandacht uit naar preventie en leefstijlthema’s zoals roken en alcohol. In Utrecht gaan we een stap verder en spelen we in op de achterliggende factoren van ongezond gedrag, zoals stress of geldzorgen. Dit doen we bijvoorbeeld bij zwangere vrouwen en jonge ouders. Zo geven we meer aandacht aan onderliggende oorzaken van ongezondheid om jonge kinderen een gezonde start te kunnen geven. Ook investeren we in het verhogen van de vaccinatiegraad, zodat alle kinderen in de stad goed beschermd zijn tegen infectieziekten.

Een gezonde leefomgeving is ook een speerpunt. Een voorbeeld is gezonde lucht. Iedereen die in Utrecht woont, werkt en/of recreëert heeft daar recht op. Stoffen als roet en fijnstof schaden de gezondheid, zeker die van kinderen, ouderen en mensen met longziekten. Ook werken we aan een balans tussen wonen, werken en vrije tijd. Er moet ruimte zijn voor groen, water, de mogelijkheid om te spelen en te bewegen. Een mooi voorbeeld hiervan is Wonderwoods.

Een ander speerpunt is dat we Utrechters die ervaring hebben met geldzorgen, armoede en/of schulden betrekken bij de aanpak om gezond te kunnen rondkomen. Samen met supermarkten stimuleren we gezond eetgedrag. Sport en bewegen worden toegankelijker met de U-pas. Daarnaast gaat de gemeente samen met het Utrechts bedrijfsleven onderzoeken welke rol werkgevers spelen in de gezondheid van hun medewerkers. Want ook arbeidsomstandigheden hebben invloed op de gezondheid van de werknemers.

Tijdens de behandeling van de nota is door de raad besloten om ook ‘psychische gezondheid’ en ‘gezond ouder worden’ speerpunten te maken. In totaal zijn er dus zeven speerpunten: gezonde leefomgeving, gezond en veilig opgroeien, gezond gedrag, gezond rondkomen, gezond werkgeverschap, psychische gezondheid en gezond ouder worden.

Samenwerking

Het verbeteren van gezondheid van Utrechters vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. In Utrecht gebeurt al veel op het gebied van gezondheid door inwoners, ondernemers en organisaties. Een voorbeeld hoe we hier invulling aan geven is het Gezondheidspact. Hier ontwikkelen we ideeën om gezondheid te versterken, leren we van elkaar en werken we samen.

De nota is hier te vinden.