Naar de inhoud

Gezondheidspeiling

Volksgezondheid bouwt aan een gezonde toekomst voor haar inwoners en heeft hiervoor behoefte aan goede informatie over de gezondheid en het welzijn van de Utrechter. Dit doen we onder andere met de Gezondheidspeiling (GP). Door Utrechters zelf te bevragen krijgt Volksgezondheid inzicht in hun gezondheidssituatie en welzijn. De GP is een tweejaarlijkse vragenlijstonderzoek onder de volwassen bevolking van Utrecht. In de vragenlijst komen onderwerpen aan bod als:
  • gezondheid
  • leefstijl
  • psychosociaal welbevinden
  • sociale contacten
  • woonomgeving
Om te kijken naar ontwikkelingen vergelijken we voor een aantal onderwerpen de resultaten met resultaten van voorgaande GP’s. Daarnaast is het ook mogelijk om Utrecht te vergelijken met regio en landelijke cijfers en met steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Per editie van de gezondheidspeiling zijn er accentverschillen. Niet alle onderwerpen komen elke editie terug en ook kan de keuze voor een specifieke aandachtsgroep veranderen. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld een aangepaste vragenlijst voor jongvolwassenen om hun meer leeftijdsspecifieke leefstijl in beeld te brengen. De laatste jaren zijn per editie ongeveer 8.000 tot 9.000 Utrechters benaderd om een vragenlijst in te vullen.