Zoeken naar 'ziekte'

 Lichamelijke gezondheid
... bewegingsapparaat komen migraine en hart- en vaatziekten, waaronder een hoge bloeddruk, het vaakst voor onder volwassenen. Meest voorkomende chronische lichamelijke aandoeningen: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekt...

Lichamelijke gezondheid
...Helft van de Utrechtse ouderen heeft hart- en vaatziekte of aandoening aan bewegingsapparaat Van de 65-plussers in Utrecht heeft 52% een hart- en vaatziekte en 48% een aandoening aan het bewegingsapparaat. Hart- en vaatziekten zi...

Dagelijks functioneren
ziekte belemmert bij 63% van de ouderen het dagelijks functioneren Bijna twee derde van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en psychische aandoening...

Sterfte en doodsoorzaken
...longkanker. Verder overlijdt 27% aan hart- en vaatziekten en meer dan één op de tien Utrechters aan ziekten van de ademhalingsorganen. Bruto sterfte in Utrecht lager dan gemiddeld in Nederland Het aantal sterfgevallen per ...

Lichamelijke gezondheid
...ek, schouder of rug. Ook migraine en hart- en vaatziekten, waaronder hoge bloeddruk, komen vaak voor. Laagopgeleiden vaker aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten De helft van de Utrechtse volwassenen die alleen h...

Jeugdgezondheidszorg
...atieprogramma ingeënt tegen ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rode hond (BMR), Haemophilus influenzae type B (Hib), hepatitis B (HepB), meningokokken C (MenC) en pneumokokken infecties (Pn...

Lichamelijke gezondheid
...t van de Utrechtse ouderen heeft een hart- en vaatziekte 53% van de 65-plussers geeft aan dat zij een hart- en vaatziekte hebben. Onder ouderen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau komen hart- en vaatziekten minder vaak vo...

Seksuele gezondheid
Geslachtsziekten nemen toe Het aantal Utrechters dat aangeeft het afgelopen jaar een geslachtsziekte (soa) te hebben gehad is toegenomen van minder dan 1% in 2008 naar ruim 2% in 2012. De meest voorkomende soa’s zijn chlamydia, ge...

Dagelijks functioneren
ziekte belemmert bij 55% van de ouderen het dagelijks functioneren Meer dan de helft van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en/of psychische aandoe...

Over de VMU
...t eigen leven, levensverwachting, aandoeningen en ziekten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. De VMU verbindt deze thema’s met elkaar. Ook signaleert de VMU ontwikkelingen in d...

Lichamelijke gezondheid
...25%), gevolgd door migraine (18%) en hart- en vaatziekten (17%). Bij hart- en vaatziekten gaat het vooral om een hoge bloeddruk. Zeven op de 100 Utrechters heeft diabetes 7% van de Achmea-verzekerde Utrechters gebruikt langdurig medicij...

Luchtkwaliteit
... de stad de NO2 concentratie in de lucht gemeten. ziektelast door luchtverontreiniging Volgens het RIVM is luchtverontreiniging verantwoordelijk voor drie tot 5% van de totale ziektelast in Nederland. De omvang van het volksgezondheidsp...

Rondkomen en schulden
...en. Dit verband wordt ook gevonden bij chronische ziekte, belemmering als gevolg van een chronische ziekte en overgewicht (inclusief obesitas). Naast problemen op algemeen gezondheidsvlak, ervaren mensen met financiële problemen oo...

Mantelzorg
...slaafde ouder. Hun ouders hebben een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of zijn verslaafd aan alcohol, drugs en/of gokken. In gezinnen met een lage welvaart komt dit vaker voor. Jonge mantelzorgers hebben zelf ook (g...

Psychische gezondheid
...e, psychische of ernstige langdurige lichamelijke ziekte van een gezinslid en een echtscheiding van ouders. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt of hoe iemand zijn of haar leven leidt. Een kwart van de...

Wat is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht?
...finitie doet geen recht aan mensen met chronische ziekte(s), of beperking(en). Zij hebben weliswaar een ziekte of beperking, maar kunnen een goede kwaliteit van leven ervaren en volop participeren in de samenleving. Gemeente Utrecht hee...

Psychische gezondheid
... van belang. Psychosomatische gezondheid duidt op ziektebeelden die zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn voor het ontstaan van de klachten. Indicatoren voor psychosomatische klachten...

Mantelzorg
...uder, broertje of zusje hebben met een chronische ziekte of verslaving. Kinderen uit de wijk Zuid (16%) hebben vaker een chronisch ziek of verslaafd gezinslid. Taken thuis van leerlingen uit groep zeven en acht met en zonder chronisch ziek g...

Voeding
...t tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten. 40% van de meisjes eet elke dag een stuk fruit en 34% van de jongens doet dit dagelijks. Ook eten leerlingen die wonen in de wijken Binnenstad (47%), Oost (46%) en Noordoost (43%) vake...

Voeding
...gebracht met een verminderde kans op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker. De Volksgezondheidsmonitor Utrecht onderzoekt bijvoorbeeld het eten van groeten, fruit en ontbijt onder de Utrechters, maar ook het drinken van z...

Voeding
...gebracht met een verminderde kans op hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker. Groenten en fruit bevatten belangrijke nutriënten als vitaminen, mineralen en voedingsvezel en bevatten geen verzadigd of transvet en weinig natrium. ...

Roken
...er hebben rokers een grotere kans op hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker (RIVM, 2016). Als niet-rokers de rook van iemand anders inademen (meeroken), kan dit hun gezondheid ook schaden. Waterpijp net zo schadelijk voor de g...

Geluids- en geurhinder
...shormoon cortisol, die het risico op hart- en vaatziekten en op psychische aandoeningen verhogen. Door ernstige geurhinder kunnen gezondheidsklachten ontstaan Ernstige geurhinder kan leiden tot gezondheidsklachten, zowel indirect als direct. E...

Lichaamsgewicht
...ademhalings- en bewegingsstelsel tot hart- en vaatziekten, mentaal welbevinden en diabetes mellitus. Als gevolg hiervan lijdt ernstig overgewicht vooral tot een sterke afname van het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren (RIVM, 2015)....

Beweging
...n het lichaam en beschermt zo tegen verschillende ziekten. Om te bepalen of mensen genoeg bewegen, zijn er beweegnormen voor zowel kinderen als volwassenen. Dit heet de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’. Daarbij wordt gekeken naar ...

Lichaamsgewicht
...icht) vergroten de kans op diabetes, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan het bewegingsapparaat of psychische klachten. Ook ondergewicht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een grotere kans op lichamelijke en psychische klac...

Specialistische zorg
36% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt het ziekenhuis Ruim een derde van de Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea ontving in 2012 ziekenhuiszorg. Jongens bezochten vaker het ziekenhuis dan meisjes. Naarmate kindere...

Seksuele gezondheid
87% van de jongvolwassenen heeft wel eens seksueel contact gehad Ruim vier op de vijf jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar heeft geslachtsgemeenschap gehad, zo blijkt uit de Utrechtse gezondheidspeiling 2014. Eén op de vijf jongvolwassene...

Lichaamsgewicht
...ademhalings- en bewegingsstelsel tot hart- en vaatziekten, mentaal welbevinden en diabetes mellitus. Als gevolg hiervan leidt ernstig overgewicht vooral tot een sterke afname van het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren (RIVM, 2015)....

Gezondheidspeiling 2016
...m een vragenlijst in te vullen. Onderwerpen zoals ziekten, manier van leven en woonomgeving komen in de peiling aan de orde. Met de informatie uit het onderzoek kan de gemeente de activiteiten op het gebied van gezondheid stimuleren, verbetere...

Dagelijks functioneren
...andoeningen kenmerken zich met een relatief lange ziekteduur en hebben vaak geen uitzicht op volledig herstel. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het minder van belang welke chronische aandoening mensen exact hebben. Het feit dat zij...

Dagelijks functioneren
63% van de Utrechters heeft een chronische aandoening Twee van de drie Utrechters rapporteren één of meer chronische aandoeningen. Een derde van de Utrechters heeft zelfs twee of meer chronische aandoeningen. Oudere Utrechters hebben ...

Zorgverzekering
...zekering. Zij zijn niet aanvullend verzekerd voor ziektekosten of tandartskosten. Met name volwassenen onder de 40 jaar sluiten minder vaak een aanvullende zorgverzekering af. Helft van Utrechters met een Marokkaanse achtergrond niet aanvullen...

Zorgverzekering
...oedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen. Zo draagt het bij aan de gezondheid. De basiszorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht en dekt een groot deel van de zorgkosten. Huisartsbezoek wordt vergoed ...

Psychische gezondheid
...deren heeft minimaal één psychische ziekte of aandoening. In de meeste gevallen gaat het om langdurige overspannenheid, nervositeit of stress (13%). Depressiviteit komt voor bij 9% van de 65-plussers. 6% geeft aan dat zij een ang...

Dagelijks functioneren
...eld: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (van zes maanden of langer)? 25% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij een langdurige aandoening hebben. Dit verschilt van het percentages die hierboven zijn...

Home
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort: De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de me...

Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid beïnvloedt de kwaliteit van leven De lichamelijke gezondheid heeft invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Zo kunnen bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen of slaaptekort het dagelijks functioneren belemmeren. Dit...

Lichamelijke gezondheid
Veel lichamelijke klachten bij 10% van de kinderen Eén op de tien Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. Dit soort klachten kunnen wijzen op psych...

Basiszorg
71% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt de huisarts Zeven op de tien Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea bezochten in 2012 de huisarts voor een standaard consult. 14% van de kinderen maakte gebruik van een lang co...

Specialistische zorg
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. 36% van de Utrechters maakt gebruik van een medisch specialist Ruim een derde van de Utrechters geeft aan in 2012 contact te hebben gehad ...