Zoeken naar 'wijken'

 wijkenvergelijker Jeugd
De wijkenvergelijker Jeugd laat op wijkniveau de resultaten uit de Jeugdmonitor Utrecht (JMU) zien. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisond...

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...gitale media Mantelzorg Woning en woonomgeving De wijkenvergelijker Jeugd De Jeugdmonitor is een belangrijke bron voor de Volksgezondheidmonitor Utrecht. In dat kader worden de komende maanden de uitkomsten aan Utrechtse professionals en inwon...

Woonomgeving
Utrechters uit de wijken Binnenstad en Noordoost zijn het meest tevreden met hun buurt Volwassenen (19-64 jaar) uit de wijken Binnenstad en Noordoost geven gemiddeld het rapportcijfer acht aan de buurt waarin ze wonen. Gemiddeld waa...

Woning en woonomgeving
...reden over woning en woonomgeving Inwoners uit de wijken Vleuten- De Meern, Binnenstad en Noordoost zijn het meest tevreden over hun woning en de plek waar deze staat. Noordwest, Overvecht en Zuidwest zijn minder tevreden over de woning en de ...

Vaccinaties
...u gestabiliseerd. De verschillen tussen Utrechtse wijken zijn groot: in de Binnenstad is 76% van de meisjes gevaccineerd tegen HPV, in Overvecht 30%. HPV-gevaccineerde meisjes in Utrecht, 2010-2015: Sommige ouders twijfelen of zij hun kind...

Aantal inwoners
...sche Rijn juist één van de grootste wijken zijn (13%). In Vleuten-De Meern (14%) en Noordwest (13%) wonen nu de meeste Utrechters, terwijl Zuid (8%) en Binnenstad (5%) het kleinst zijn. De prognose is dat in 2030 in alle wijke...

Voeding
...eginnen, stoppen ook vaker dan moeders uit andere wijken. 81% van de baby’s uit Vleuten-De Meern krijgen op hun geboortedag borstvoeding. Na 8 dagen is dit 75%, na 1 maand 62% en op de leeftijd van drie maanden 46%. Ook in de wijken...

Lichaamsgewicht
...Overgewicht bij jeugd concentreert zich in enkele wijken Overgewicht komt vaker dan gemiddeld voor bij kinderen die wonen in de wijk Overvecht of in de subwijken Kanaleneiland, Transwijk of Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt. Dit geldt ...

Eenzaamheid en sociale contacten
... percentage ernstige eenzaamheid het hoogst In de wijken Overvecht en Zuidwest hebben bewoners minder contact met vrienden of kennissen. In Zuidwest is het contact van bewoners met buren eveneens beperkt. Inwoners uit de wijken Noordoos...

Lichaamsgewicht
...Overgewicht bij jeugd concentreert zich in enkele wijken Overgewicht komt vaker dan gemiddeld voor bij basisschoolleerlingen in de wijk Overvecht, en in de subwijken Ondiep, 2e Daalsebuurt, Zuilen-noord en –oost, Kanaleneiland, ...

Groen
...en (19- tot 64-jarigen) die wonen in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn het meest te spreken over het groen in hun buurt. Dit is gebaseerd op acht stellingen over het groen in de buurt. Utrechters uit de wijken N...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...ge aandeel huishoudens met kinderen wonen in deze wijken wel meer eenoudergezinnen dan in andere wijken. Meer eenpersoonshuishoudens in Binnenstad en Oost In de wijken Binnenstad en Oost is het percentage eenpersoonshuishoude...

Noordoost
...n wel meer experimenteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken vaker alcohol, dat geldt ook voor roken en blowen. Verder valt op dat zij vaker opgroeien in co-ouderschap. Volwassenen voelen zich over het algemeen gezond en het deel van d...

Noordwest
...rschillen zichtbaar. Zo voelen inwoners van de subwijken Ondiep en Zuilen-Oost zich vaker ongezond. De cijfers over kinderen en jongeren in de wijk komen veelal overeen met het Utrechts gemiddelde. Opvallend is dat minder kinderen lid zijn van...

Oost
...n wel meer experimenteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken vaker alcohol, dat geldt ook voor roken en blowen. Verder valt op dat zij vaker opgroeien in co-ouderschap. Dit beeld komt overeen met het beeld van de aangrenzende wijk Noor...

Woonomgeving
...en met een hoge gezinswelvaart en kinderen uit de wijken West, Noordoost en Oost geven vaker aan dat zij de eigen buurt leuk vinden. Kinderen uit Noordwest en Overvecht zijn minder positief over de buurt. Eén op de tien kinderen vindt d...

Taal- en spraakontwikkeling
...e educatie. In de wijk Zuidwest is dit 48%. In de wijken Noordoost en Oost wonen minder kinderen met een (risico op) taalachterstand. 5% van de peuters in deze wijken is geïndiceerd voor VVE. Voor- en vroegschoolse educatie voor ee...

Woning
... vaker tevreden met hun woning. Utrechters uit de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn vaker tevreden met hun woning Volwassenen die wonen in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn het vaakst zeer tevreden met hun...

Lichaamsgewicht
...Overgewicht bij jeugd concentreert zich in enkele wijken Overgewicht komt vaker dan gemiddeld voor bij basisschoolleerlingen in de wijk Overvecht, en in de subwijken Lombok, Leidsche weg, Pijlsweerd, Ondiep, 2e Daalsebuurt, Zuilen-noord...

Ervaren gezondheid
...age of middelhoge gezinswelvaart. Kinderen uit de wijken Noordoost en Oost voelen zich het vaakst gezond Leerlingen die wonen in de wijk Noordoost of Oost voelen zich vaker gezond dan andere leerlingen. 96% van de kinderen uit deze wijk...

Ervaren gezondheid
...goed ervaren gezondheid, naar opleiding: In krachtwijken is de ervaren gezondheid minder goed In alle krachtwijken (Ondiep, Zuilen Oost, Overvecht, Kanaleneiland en Nieuw-Hoograven Bokkenbuurt) voelen de inwoners zich minder gezond verg...

Lichaamsgewicht
... vaak voor in Vleuten-De Meern en Overvecht In de wijken Vleuten-De Meern en Overvecht is het percentage van de bevolking hoger dan het stedelijk gemiddelde van 38%. Hier heeft ongeveer de helft van de bevolking overgewicht. In de wijken...

Voeding
...minimaal vijf dagen per week, namelijk 99%. In de wijken Overvecht en Zuidwest ontbijten kinderen minder vaak dan gemiddeld in Utrecht. Steeds meer 10- tot 12-jarigen ontbijten Sinds 2007 is het percentage leerlingen uit groep zeven en ach...

Aantal inwoners
...echters Vleuten-De Meern en Noordwest zijn de wijken met het hoogste aantal inwoners. Alle Utrechtse wijken zullen meer inwoners krijgen in de periode tot 2040. Vanaf 2030 behoren Zuidwest en Leidsche Rijn samen met Noordwest ...

Binnenstad
... hier meer experimenteergedrag zien dan in andere wijken. Ze drinken vaker alcohol en roken ook vaker. De meeste volwassenen voelen zich gezond. Ten opzichte van vier jaar geleden is de groep die zich gezond voelt echter afgenomen. Eenzaamheid...

Leidsche rijn
...n is eenzaamheid toegenomen, net als in de andere wijken. Wat opvalt is dat met name sociale eenzaamheid is toegenomen (gemis van mensen om je heen). Klik hier voor het volledige wijkgezondheidsprofiel van Leidsche Rijn Er opent een nieuw tabb...

Vleuten-De Meern
...De Meern bewegen minder dan volwassenen in andere wijken. Inwoners in deze wijk roken relatief weinig en drinken minder alcohol. Klik hier voor het volledige wijkgezondheidsprofiel van Vleuten-De Meern Er opent een nieuw tabblad Meer weten ove...

West
...s herkennen dit. Er zijn verschillen tussen de subwijken in West. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de cijfers die betrekking hebben op overgewicht. In de subwijk Oog in Al/Welgelegen heeft 8% van de 10-12 jarigen overgewicht. In subwijk Lombo...

Zorgverzekering
...t 10% verschil tussen volwassenen in de Utrechtse wijken Tussen volwassenen in de Utrechtse wijken verschilt het percentage dat alleen een basiszorgverzekering heeft. In Oost, Noordoost, Noordwest, Zuidwest en Binnenstad is deze tussen ...

Woonomgeving
...nden. Dit geldt ook voor kinderen die wonen in de wijken West, Noordoost en Oost. Kinderen uit Noordwest, Binnenstad en Zuidwest zijn minder positief over de buurt. Het percentage kinderen die hun eigen buurt leuk vindt stijgt sind...

Lichaamsgewicht
...enen uit Kanaleneiland heeft overgewicht. In de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern heeft bijna de helft van de volwassenen overgewicht. In de wijken Oost, Binnenstad, West en Zuid komt overgewicht minder vaak voor.

Leeftijdsopbouw
... wonen dan nu. Op dit moment wonen met name in de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern relatief veel ouderen (65+), terwijl in de wijken Leidsche Rijn en Binnenstad minder ouderen wonen. Veel studenten in Utrecht Dat er veel studenten w...

Noordoost
In Noordoost liggen onder andere de subwijken Tuindorp, Voordorp en Wittevrouwen. Op 1 januari 2015 telde de wijk Noordoost in Utrecht 37.624 inwoners en staat daarmee op de derde plek als het gaat om het aantal inwoners in de wijken va...

Oost
In Oost liggen onder andere de subwijken Oudwijk en Rijnsweerd. Op 1 januari 2015 telde de wijk Oost in Utrecht 32.165 inwoners en staat daarmee op de zesde plek als het gaat om het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. De levensver...

Zuidwest
In Zuidwest liggen onder andere de subwijken Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk en Kanaleneiland. Op 1 januari 2015 telde de wijk Zuidwest in Utrecht 37.263 inwoners en staat daarmee op de vierde plek als het gaat om het aantal inwoners in ...

West
In West liggen onder andere de subwijken Oog in Al, Lombok en de Schepenbuurt. Op 1 januari 2015 telde de wijk West in Utrecht 28.554 inwoners en staat daarmee op de achtste plek als het gaat om het aantal inwoners in de wijken van Utre...

Psychische gezondheid
...ciaal-emotionele gezondheid van leerlingen uit de wijken Noordwest en Vleuten-De Meern is minder stabiel dan die van leerlingen uit andere wijken. Bijna één op de zeven leerlingen uit Noordwest en Vleuten-De Meern ...

Voeding
...n met een Turkse achtergrond en leerlingen uit de wijken Noordwest en Zuidwest ontbijten minder vaak. Ditzelfde geldt voor kinderen uit gezinnen met een lage welvaart. Leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart ontbijten vaker dan gemiddeld...

Levensverwachting
...jk tussen inwoners uit de verschillende Utrechtse wijken De absolute levensverwachting verschilt vier jaar tussen inwoners uit de verschillende Utrechtse wijken. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid verschilt 12 jaar. In Tuin...

Woonomgeving
...woonomgeving (redelijk) gezond. Utrechters uit de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn vinden hun woonomgeving het vaakst gezond. In de wijken Overvecht, West, Noordwest en Zuidwest vindt minder dan 60 % van de panellede...

Medicatiegebruik
...schreven dan oudere kinderen. Ook kinderen uit de wijken Noordwest, Binnenstad en Zuidwest hebben vaker gebruik gemaakt van medicatie dan gemiddeld in Utrecht. 31% van de kinderen jonger dan vier jaar krijgt antibiotica voorgeschreven Bi...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...f meer risicofactoren, naar wijk: In de Utrechtse wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel laagopgeleide Utrechters en/of Utrechters met een migratieachtergrond. In deze wijken zien we onder inwoners ook meer stapelin...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...ake van gestapelde risico’s In de Utrechtse wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel laagopgeleide Utrechters en/of Utrechters met een migratieachtergrond. In deze wijken zien we onder inwoners ook meer stapelin...

Lichamelijke gezondheid
...gens dan bij meisjes, evenals bij kinderen uit de wijken Noordwest en Zuid. Percentage Achmea-verzekerde kinderen van 0 tot 18 jaar met astma in Utrecht, naar wijk: Merendeel van de Utrechtse kinderen slaapt voldoende Aan de kinderen is gevraa...

Beweging
...bij geen verschil tussen mannen en vrouwen. In de wijken Oost en Zuid ligt het percentage dat voldoende beweegt hoger dan het stedelijk gemiddelde. In de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern ligt dit percentage juist lage...

Specialistische zorg
...vecht is dit percentage het hoogst met 13%. In de wijken Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid (subwijk Lunetten) ontvangen relatief meer inwoners psychiatrische of verslavingszorg. De meest geboden vorm van zorg is ambulante zorg met 8% en m...

Alcohol
...et alcohol Utrechtse basisschoolleerlingen uit de wijken Binnenstad en Oost hebben vaker dan gemiddeld weleens alcohol gedronken, terwijl in de wijken Overvecht en Zuidwest weinig kinderen dit aangeven.

Gezins- en huishoudsamenstelling
...eer alleenstaanden in de Binnenstad en Oost In de wijken Binnenstad en Oost wonen meer alleenstaanden in vergelijking met de andere wijken in Utrecht. Alleenstaanden komen relatief weinig voor in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Perce...

Situatie op school
...migratieachtergrond en leerlingen die wonen in de wijken Binnenstad, Zuid en Leidsche Rijn. Concentratie: Bijna een kwart van de leerlingen geeft aan dat zij moeite hebben om hun aandacht bij individueel of klassikaal werk te houden. Dit...

Beweging
...okkaanse achtergrond is dit bijna de helft. In de wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn kleuters vaker lid van een sportvereniging: Sporten die leerlingen uit groep zeven en acht bij een vereniging beoefenen Jo...

Lichaamsgewicht
...ten-De Meern Bijna de helft van de inwoners in de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern heeft overgewicht. In de wijken Oost en de Binnenstad is dit slechts een kwart. Obesitas komt relatief weinig voor in Oost en Binnenstad.

Lichamelijke gezondheid
...teren van harde muziek Leerlingen die wonen in de wijken Noordoost en Oost hebben vaker last van hun gehoor na het luisteren van harde muziek. In de wijken Zuidwest, Noordwest en Overvecht heeft ongeveer een kwart van de leerlingen last...

Voeding
...it dagelijks. Ook eten leerlingen die wonen in de wijken Binnenstad (47%), Oost (46%) en Noordoost (43%) vaker elke dag fruit. Eén op de vijf jongeren drinkt veel zoete drank 19% van de leerlingen drinkt gemiddeld meer dan twee glazen z...

Beweging
... dag lichamelijk actief dan leerlingen uit andere wijken. Ook sporten veel leerlingen uit deze wijk bij een sportclub en bewegen ze vaker op een andere manier in de vrije tijd. Bijna 90% van de jongeren gaat lopend of met de fiets naar school ...

Gezonde start
...ge kinderen dat extra aandacht nodig heeft: In de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest wonen meer kinderen die tijdelijk of gedurende een langere periode met extra aandacht worden gevolgd. Ook in andere wijken zijn buurten waar...

Voeding
...n Utrechters minder vaak aan de ontbijtnorm In de wijken Overvecht en Zuidwest is het percentage Utrechters dat voldoet aan de ontbijtnorm het laagst. Het percentage dat de norm haalt is het hoogst in de wijken Oost en Noordoost.

Cognitieve ontwikkeling
...ulatie (20%) komen het meeste voor gevolgd door afwijkend mondgedrag (9%), taalstoornissen (7%) en verkeerd stemgebruik (7%). Bij 5- en 6-jarigen uit de wijken West, Noordwest, Overvecht, Noordoost en Zuidwest zijn vaker risicofactoren ...

Sociale contacten
...t voor in Overvecht, Zuidwest en Binnenstad In de wijken Overvecht, Zuidwest en in de Binnenstad hebben Utrechters minder vaak contact met hun buren. Inwoners uit de wijken Leidsche Rijn en Vleuten–De Meern hebben juist vaker cont...

Roken
...t of thuis meerookt, naar opleidingsniveau: In de wijken Overvecht en Noordwest wordt het vaakst dagelijks binnenshuis gerookt In de wijk Overvecht wordt er bij 18% van de volwassen dagelijks in huis gerookt, in Noordwest bij 17%. Gemiddeld in...

Emotioneel welbevinden
...emotioneel welbevinden Utrechters die wonen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht scoren gemiddeld lager op emotioneel welbevinden dan Utrechters uit andere wijken.

Woonomgeving
...e gemiddelde (90%). Ook inwoners van andere krachtwijken zijn minder tevreden met hun woonomgeving. Waardering woonomgeving gaat om fysieke en sociale aspecten De waardering voor de woonomgeving gaat niet alleen over de fysieke omgeving, ook h...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
...rwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er opent een nieuw venster Kies of u grafieken of tabellen ziet Er zijn twee verschillende pagina’s: é...

Buurtverkenningen
... De rapportage over vijf Utrechtse buurtjes in de wijken West, Overvecht en Noordwest (2017), waarin de verhalen van bewoners centraal staan is hier te vinden. De buurtverkenningen van acht Utrechtse buurtjes in de wijken West, Zuid, No...

Sociale contacten
...ntact met vrienden of kennissen Utrechters uit de wijken Overvecht en Vleuten-De Meern hebben minder vaak contact met hun vrienden of kennissen. Inwoners uit de wijken Binnenstad, Zuid, Oost en Noordoost hebben vaker contact...

Beweging
...acute;n kinderen, namelijk 58%. Utrechters uit de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern voldoen minder vaak aan de beweegnorm: 18% van de Utrechtse volwassenen voldoet aan de fitnorm Bijna een vijfde van de Utrechtse volwassenen verrich...

Wat vindt u op deze website?
...dheid in beeld rond thema’s, doelgroepen en wijken De VMU schetst een breed beeld van de gezondheid van de Utrechters. Per thema zijn gegevens te vinden over kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen deze leeftijdsgroepen bekijk...

Werk en vrijwilligerswerk
...n of vrijwilligerswerk te doen. Utrechters uit de wijken Overvecht en Zuidwest zijn minder vaak maatschappelijk actief: Driekwart van de Utrechtse volwassenen heeft betaald werk 74% van de Utrechtse volwassenen geeft aan dat zij betaald we...

Statushouders
...rs. Dit hangt samen met het type woningen in deze wijken. In de wijken Overvecht, Noordwest, Zuidwest en Zuid staan de meeste sociale huurwoningen. In West staat het AZC en statushouders wonen daar tot zij een eigen woning kun...

Roken
...gratieachtergrond op het havo/vwo. Jongeren in de wijken Oost, Binnenstad, Noordoost en Zuid hebben vaker wel eens geëxperimenteerd met roken. Jongeren uit Oost hebben ook vaker wel eens een waterpijp geprobeerd. Vierdeklassers ...

Voeding
...Arubaanse achtergrond en jongeren die wonen in de wijken Noordwest en Ondiep drinken ook vaker veel zoete drank. Jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond drinken vaker teveel energiedrank per dag 11% van de leerlingen met een Mar...

Geluids- en geurhinder
...r langzaam wegverkeer Volwassenen die wonen in de wijken Overvecht en Kanaleneiland ervaren vaker ernstige geluidshinder van verkeer met een snelheid lager dan 50 kilometer per uur. Utrechters uit de Binnenstad ervaren vaker geluidshinder ...

Leeftijdsopbouw
...] en Vleuten-De Meern zijn de meest kinderrijke wijken. 35% van alle jeugdigen in Utrecht woont in een van deze twee wijken. Meer jonge vrouwen dan mannen In Utrecht wonen meer dan 42.000 vrouwelijke twintigers en nog geen 35.000 mann...

Zuidwest
...eer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier. In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.

Zuid
...eer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier. In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.

Roken
...ute;én ouder die rookt. Ook peuters uit de wijken Noordwest en Zuidwest hebben vaker een ouder die rookt. Moeders uit de wijken Overvecht en Noordwest geven ook vaker aan tijdens de zwangerschap te hebben gerookt. Percent...

Stapeling van gezondheidsrisico's
... vaker sprake van gestapelde risico’s In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest komt stapeling van gezondheidsrisico’s vaker voor. Inwoners van de wijken Noordoost, Oost en Binnenstad hebben minder vaak vier ...

Symposium Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
...er gaan we het gesprek voeren met de stad. Dus de wijken in, opnieuw met inwoners en professionals in gesprek. Waar zien we ruimte voor verbetering? Die gesprekken gaan we aan,” aldus Everhardt. De wijk in Utrecht kent een fijnmazig netw...

Uitleg: Zelf gezondheidscijfers vergelijken
...n gekozen onderwerp door de tijd. U kunt meerdere wijken aanklikken. De tweede pagina laat tabellen zien. Hier kunt u verschillende onderwerpen aanklikken die verschijnen in één tabel. Bepaal zelf welke cijfers u vergelijkt aan d...

Taal- en spraakontwikkeling
...lingsachterstand of taalontwikkelingsstoornis * Afwijkend mondgedrag: duimen, verkeerd slikken, ademen door de mond * Spraakproblemen: articulatie, slissen, lispelen Daarnaast is er screening op gehoorproblemen, problemen in vloeiendheid (zoal...

Zwemvaardigheid
...ijna iedereen in bezit van een zwemdiploma. In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest hebben kinderen uit groep zeven minder vaak een zwemdiploma:

Gebit
... ouders. Kinderen uit groep zeven die wonen in de wijken West, Noordwest en Overvecht poetsen minder vaak hun tanden twee keer per dag:

Overvecht
...de plek als het gaat om het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 59,7 jaar. Utrechtse jeugd in Overvecht: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de w...

Zuid
In Zuid liggen onder andere de subwijken Lunetten en Hoograven. Op 1 januari 2015 telde de wijk Zuid in Utrecht 27.200 inwoners en is met deze bewonersomvang de op-één-na kleinste wijk van Utrecht. In Zuid ligt de levensverwachti...

Leidsche Rijn
...de plek als het gaat om het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. In Leidsche Rijn ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,8 jaar. Utrechtse jeugd in Leidsche Rijn: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden ...

Vleuten-De Meern
In Vleuten-De Meern liggen onder andere de subwijken Veldhuizen, Vleuterweide en Haarzuilens. Op 1 januari 2015 telde de wijk Vleuten-De Meern in Utrecht 46.253 inwoners en is met deze bewonersomvang de grootste wijk van Utrecht. In Vleuten-De...

Noordwest
In Noordwest liggen onder andere de subwijken Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen. Op 1 januari 2015 telde de wijk Noordwest in Utrecht 43.849 inwoners en is met deze bewonersomvang de op-één-na grootste wijk van Utrecht. In Noordwest l...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...en-De Meern]. Co-ouderschap komt vaker voor in de wijken Noordoost en Oost.

Situatie thuis
...ingen over incidenten van huiselijk geweld uit de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Percentage incidenten huiselijk geweld per 1.000 inwoners en arbeidsplaatsen, naar wijk: Aantal opgelegde huisverboden in Utrecht stijgt Daders van huis...

Noordoost
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 71, 8 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Noordoost in Utrecht.

Overvecht
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 59,7 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Overvecht in Utrecht.

Oost
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 70,9 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Oost in Utrecht.

West
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. In West ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 68,5 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk West in Utrecht.

Zuidwest
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. In Zuidwest ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 63,1 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Zuidwest in Utrecht.

Leidsche Rijn
... plek als het gaat over het aantal inwoners in de wijken van Utrecht. In Leidsche Rijn ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,8 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Leidsche Rijn in Utrec...

Regie eigen leven
...ie minder regie ervaren wonen relatief vaak in de wijken Overvecht en Zuidwest, met name Kanaleneiland en in de krachtwijk Zuilen-oost. Zelfredzaam en regie over het eigen leven lijken met elkaar samen te hangen In de groepen Utrechters die aa...

Mantelzorg
...te zijn De meeste jonge mantelzorgers wonen in de wijken Noordwest, Zuid en Vleuten-De Meern. Kinderen uit Oost, Binnenstad en Overvecht geven minder vaak aan dat zij opgroeien in een gezin met een zieke of verslaafde ouder.

Lichamelijke gezondheid
...anse achtergrond, lager opgeleiden en in de krachtwijken Zuilen-oost, Overvecht en Nieuw Hoograven–Bokkenbuurt. Eén of meer chronische aandoeningen Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is het minder van belang welke chronisch...

Psychische gezondheid
...evenals bij kinderen en jongeren uit de Utrechtse wijken Binnenstad, Oost en Zuid. Percentage Achmea-verzekerden (0 tot 18 jaar) met een chronische psychische aandoening, naar wijk: Meisjes hebben vaker te maken met faalangst 14% van de Utrech...

Gezins- en huishoudsamenstelling
... eenoudergezinnen in Noordwest en Overvecht In de wijken Noordwest en Overvecht wonen meer leerlingen in een eenoudergezin. Eenoudergezinnen komen relatief weinig voor in Noordoost, Binnenstad, Oost, Zuid en Vleuten-De Meern. Co-ouderschap kom...

Beweging
...rgrond (89%) is dit minder vanzelfsprekend. In de wijken Noordwest, Overvecht, Zuidwest en Zuid hebben leerlingen in groep zeven minder vaak een zwemdiploma. Percentage leerlingen in groep zeven dat een zwemdiploma bezit, naar wijk:

Eerstelijns medische zorg
...zorg. Met name oudere kinderen en kinderen uit de wijken Binnenstad, Noordoost en Oost bezochten een psycholoog. 8% van de kinderen ziet een logopedist of fysiotherapeut Eén op de twaalf Achmea-verzekerde kinderen in Utrecht maakt...

Sociale uitsluiting
...oger risico op angst- en depressieklachten. In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen relatief veel volwassenen die matig tot sterk sociaal uitgesloten zijn: Sociaal uitgesloten Utrechters ervaren weinig regie over het eigen leven Bi...

Sociale uitsluiting
...vecht en Zuidwest vaker sociaal uitgesloten In de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest komt sociale uitsluiting bij jongeren vaker voor. In de Binnenstad en het oosten van Utrecht is dit minder voorkomend.

Alcohol
...d is 23% van de inwoners een zware drinker. In de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern komt het aandeel zware drinkers uit op 6%. Percentage zware drinkers, naar wijk: 11% vindt eigen alcoholgebruik problematisch Ongeveer één...

Woonproblematiek
...ldingen voor buurtbemiddeling werden gedaan in de wijken Noordwest en Overvecht. Het gemiddelde in Utrecht ligt op 1,2 meldingen per 1.000 huishoudens. Buurtbemiddeling helpt mensen om conflicten en ruzies met buren op te lossen. Buurtbemiddel...

Alcohol
... alcohol hebben gedronken. Voor leerlingen uit de wijken Noordwest en Vleuten-De Meern geldt thuis minder vaak een duidelijk verbod op het gebruik van alcohol. Percentage leerlingen dat wel eens alcohol heeft gedronken naar wijk:

Digitale media
...anse achtergrond en voor kinderen die wonen in de wijken Noordwest en Overvecht. Meer controle op eigen gamegedrag bij leerlingen met een hoge gezinswelvaart Leerlingen uit gezinnen met een hoge welvaart hebben vaker controle over hun eige...

Ervaren gezondheid
...het minst vaak als (heel) goed. Leerlingen uit de wijken Oost, Noordoost en Vleuten-De Meern zijn het vaakst positief over hun gezondheid.

Psychische gezondheid
...ast van. Dit percentage is hoger dan in de andere wijken. In Zuidwest hebben leerlingen het minst vaak nog last van een ingrijpende gebeurtenis. Eén op de tien jongeren heeft wel eens nagedacht over zelfdoding 10% van de leerlingen heef...

Situatie op school
...lemen. Dit percentage ligt lager dan in de andere wijken. Pesten komt vaker voor bij vmbo-leerlingen dan bij havo/vwo-leerlingen 9% van de vmbo-leerlingen is in de afgelopen drie maanden gepest op school. Onder havo/vwo-leerlingen komt dit min...

Discriminatie
...ijk Oost en 26% van de leerlingen die wonen in de wijken Noordoost en Binnenstad denkt dat iedereen op school eerlijk uit kan komen voor zijn of haar seksuele geaardheid. 10% van de leerlingen die in Overvecht wonen denkt dit.

Alcohol
...eken alcohol gedronken Leerlingen die wonen in de wijken Binnenstad, Oost en Noordoost geven vaker aan dat zij in de laatste vier weken alcohol hebben gedronken. In Zuidwest en Overvecht geven ze dit het minst vaak aan. In Zuidwest en Overvech...

Woonomgeving
...h minder vaak onveilig Leerlingen die wonen in de wijken Overvecht, de Binnenstad en Zuidwest voelen zich ’s avonds of ’s nachts minder vaak wel eens onveilig.

Ervaren gezondheid
...d matig tot slecht is. Utrechters die wonen in de wijken West, Binnenstad en Oost voelen zich het vaakst gezond. Percentage Utrechtse volwassenen met een goed ervaren gezondheid:

Regie eigen leven
...en Zuidwest ervaren vaker onvoldoende regie In de wijken Overvecht en Zuidwest (met name Kanaleneiland) wonen relatief vaak volwassenen die onvoldoende regie ervaren over hun leven.

Eenzaamheid
...senen (19-64 jaar) die zich eenzaam voelen. In de wijken Zuidwest en Leidsche Rijn komt eenzaamheid ook vaker voor dan gemiddeld in Utrecht. In de wijk Oost wonen relatief minder volwassenen die eenzaam zijn. 39% van de sociaal kwetsbare Utrec...

Alcohol
... vijf volwassenen een zware drinker. In deze twee wijken is het percentage zware drinkers het hoogst. Percentage zware drinkers, naar wijk:

Discriminatie
...zinnen met een lagere welvaart. Leerlingen uit de wijken Overvecht en Zuid voelen zich vaker gediscrimineerd:

Medicatiegebruik
...afgelopen maand nog gebruikt. In andere Utrechtse wijken ligt het slaap- en kalmeringsmiddelengebruik lager.

Geluids- en geurhinder
...ter per uur. Voor beide bronnen gaat op dat in de wijken Binnenstad, Overvecht, Noordwest en Zuidwest deze percentages het hoogst. In Vleuten-De Meern en Noordoost ervaren de inwoners het minst ernstige geluidshinder van deze geluidsbronnen. P...

Ervaren gezondheid
... 42%. Ervaren gezondheid verschilt per wijk In de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) heeft gemiddeld 59% van de ouderen een goede gezondheid. Dit is lager dan het Utrechtse gemiddelde.

Woonomgeving
...n woning verschilt per wijk Van de ouderen uit de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) is gemiddeld 53% zeer tevreden met hun woonomgeving en 68% zeer tevreden met hun woning. Dit is lager da...

Regie eigen leven
...: Regie over eigen leven verschilt per wijk In de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) ervaart gemiddeld 73% van de ouderen voldoende regie over het eigen leven. Dit is lager dan gemiddeld...

Beweging
... Lichamelijke activiteit verschilt per wijk In de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) voldoet gemiddeld 29% van de ouderen aan de fitnorm. Dit is 38% voor de gemiddelde Utrechtse oudere. ...

Wijkgezondheidsprofielen
...ofielen uit 2014 inzien, klik dan op onderstaande wijken: West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern De nieuwe wijkgezondheidsprofielen zijn nog in ontwikkeling. Heeft u hier ideeën ove...

Ervaren gezondheid
... uit de wijk Zuidwest. Utrechters die wonen in de wijken Noordoost, Binnenstad en Oost voelen zich het vaakst gezond. Percentage Utrechtse volwassenen met een goed ervaren gezondheid:

Regie eigen leven
...egie over eigen leven. Utrechters die wonen in de wijken Binnenstad of Zuid ervaren vaker voldoende regie dan gemiddeld in Utrecht. Hoe is regie over eigen leven gemeten? Regie hebben over het eigen leven is gemeten met de ‘Sense of ...

Dagelijks functioneren
... gehoor of mobiliteit. Utrechters die wonen in de wijken Noordoost, Binnenstad en Oost hebben minder vaak een functionele beperking. Acht op de tien Utrechters hebben genoeg energie voor het dagelijkse leven 81% van de volwassenen geeft ...

Psychische gezondheid
...nwonende is dit hoger. Utrechters die wonen in de wijken Overvecht, Noordwest (met name Zuilen-Oost) en Zuidwest (met name Kanaleneiland) hebben vaker een hoog risico op psychische problemen. Hoe meten we de psychische gezondheid? We h...

Alcohol
...cohol dan gemiddeld in Utrecht. Utrechters uit de wijken Overvecht, Zuid, Zuidwest, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern drinken minder vaak overmatig alcohol. Percentage overmatig alcoholgebruik, naar wijk:

Roken
...n Utrechters uit de wijk Overvecht roken. In de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern roken Utrechters minder vaak dan gemiddeld.

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018
...n, licht afgenomen. Verschillen tussen groepen en wijken vragen onverminderd aandacht. Klik hier voor het volledige Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 Er opent een nieuw tabblad Over het algemeen is het Utrechtse gezondheidsbeeld gunstig in verg...

Programma VMU-symposium
...nten waar hij zich bezig houdt met onderzoek naar wijken, steden en regio’s Workshop 2: Veranderingen in leefstijl en leefstijlverschillen Hoe kunnen we leefstijl beïnvloeden? Expert: Jet Smit, hoogleraar Public Health, Universitait...

Beweging
...ewegen vaker onvoldoende Jongeren die wonen in de wijken Noordwest, Leidsche Rijn, Zuidwest, Overvecht en Binnenstad zijn minder vaak minimaal één uur per dag lichamelijk actief. Jongeren uit Noordoost en [Vleuten-de ...

Digitale media
...tijd. Dit geldt ook voor jongeren die wonen in de wijken Leidsche Rijn, Binnenstad en Noordwest. Van hen kijkt meer dan 70% dagelijks langer dan twee uur naar een beeldscherm. Jongens hebben minder controle over hun gamegedrag, meisjes o...

Lichamelijke gezondheid
...isteren van harde muziek Jongeren die wonen in de wijken Binnenstad, Oost en Noordoost hebben vaker dan gemiddeld last van hun gehoor na het luisteren van harde muziek. In de wijk Overvecht hebben jongeren er minder vaak last van.

Voedselomgeving
...biologische producten. Utrechters die wonen in de wijken Overvecht, Zuidwest en Vleuten-De Meern kopen minder vaak bewust biologische producten dan gemiddeld in Utrecht. 63% van de Utrechters koopt bewust seizoensproducten Bijna twee der...

Voeding
...tnorm dan gemiddeld in Utrecht. Utrechters uit de wijken Binnenstad, Zuid en Vleuten-De Meern voldoen vaker aan de ontbijtnorm

Overvecht
...eer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier. In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk.

Slapen
...der 40- tot 54-jarigen en onder Utrechters uit de wijken Noordoost en de Binnenstad.

Digitale vaardigheden
...dagelijks gebruik van internet. Utrechters uit de wijken Zuid en Zuidwest gebruiken minder vaak elke dag internet: Ruim één op de tien sociaal kwetsbare Utrechters heeft geen toegang tot computer met internet 12% van de socia...

Armoede en rondkomen
...un kinderen over. Daarnaast gelden in armere stadswijken of families soms andere normen en waarden: doorleren of werken wordt niet gestimuleerd. Dat helpt niet om de armoede te ontgroeien. Tot slot heeft stress als gevolg van armoede ook effec...

Armoede en rondkomen
...t slecht kan leven van hun inkomen is hoger in de wijken Zuidwest en Overvecht: Samenhang tussen slecht kunnen leven van je inkomen en meedoen of sociaal isolement Volwassenen uit Utrecht die (zeer) slecht kunnen leven van hun inkomen doen...

Mondzorg
... bij een tandarts dan 2- tot 17-jarigen in andere wijken. In Vleuten-De Meern hebben minderjarigen het vaakst een jaarlijkse controle gehad. Percentage minderjarigen dat in 2015 geen tandartscontrole had: De meeste kinderen gaan volgens oude...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...r kinderen uit de wijk Noordwest. Kinderen uit de wijken Noordoost, Oost en Zuid hebben juist minder vaak minimaal vier gezondheidsrisico’s tegelijkertijd.

Levensverwachting
...geveer vijf jaar. Het grootste verschil tussen de wijken in levensverwachting in goed ervaren gezondheid is ongeveer twaalf jaar. (Bron: CBS/RIVM 2000-2010 op waarstaatjegemeente.nl) Levensverwachting in goed ervaren gezondheid, naar wijk: (Br...

Week van de gezondheid: Gezondheid telt!
...ters meedoen aan ruim dertig activiteiten in alle wijken van de stad. Activiteiten voor (en door) inwoners die bijdragen aan vitaliteit, leefstijl en gezond leven in de stad. Zoals samen wandelen, bewegen voor senioren, dansen, yoga, samen kok...

Wijkgezondheidsprofielen 2018
...heidsprofielen bekijken, klik dan op onderstaande wijken: West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De Meern Wilt u de papieren versie van een of meerdere wijkgezondheidsprofielen ontvangen? Stuur d...

Gebruiker aan het woord: de waarde van de VMU
...gebruikt. Deze monitor geeft ook inzicht in de subwijken, zodat je interventies veel gerichter kunt doen. Karolien: “Met deze data krijgen we goed zicht op de verschillende gezondheidsthema’s die aandacht vragen in onze wijk. En me...

Zorgverzekering
Basiszorgverzekering en eigen risico zijn verplicht De zorgverzekering vergoedt de kosten van diagnoses en behandelingen van ziekten en aandoeningen. Zo draagt het bij aan de gezondheid. De basiszorgverzekering is in Nederland wettelijk verplicht e...

Groen
87% van de Utrechtse volwassenen is tevreden met het groen in hun buurt Van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht is 87% tevreden met het groen in hun buurt. Gemiddeld beoordelen Utrechters het groen in de buurt met het rapportcijfer 7,3. 51% van ...

Voedselomgeving
Een kwart van de Utrechtse ouderen koopt bewust biologische producten 25% van de 65-plussers in Utrecht koopt vaak bewust biologische producten. 65- tot 79-jarigen kopen vaker biologische producten dan gemiddeld onder ouderen in Utrecht. Ouderen me...

Groen
92% van de Utrechtse ouderen is tevreden met het groen in hun buurt Van de 65-plussers in Utrecht is 92% tevreden met het groen in hun buurt. Gemiddeld geven zij het groen in de buurt een 7,9 als rapportcijfer. 80-plussers zijn vaker tevreden over ...

Toegang tot zorg en zorgverzekering
Let op: deze gegevens komen grotendeels uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. Een toegankelijke en goede gezondheidszorg kan aandoeningen of ziekten voorkomen, verminderen of genezen. Goede zor...

Kan deze website beter?