Zoeken naar 'vmu'

 Over de vmu
... gezonde stad De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (vmu) biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Thema’s die aan bod komen, zijn ervaren gezondheid, regie over het eigen leven, levensverwachting, aandoe...

vmu levert input aan landelijke gezondheidscijfers
Iedere vier jaar stellen CBS, RIVM en GGD-GHOR Nederland nieuwe landelijke gezondheidscijfers over volwassenen en ouderen beschikbaar. Vanaf 1 november zijn nieuwe gezondheidscijfers op gemeenteniveau met elkaar vergelijkbaar. De gemeente Utrecht v...

Home
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort: De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de me...

Wat vindt u op deze website?
...eeld rond thema’s, doelgroepen en wijken De vmu schetst een breed beeld van de gezondheid van de Utrechters. Per thema zijn gegevens te vinden over kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Binnen deze leeftijdsgroepen bekijken we of e...