Zoeken naar 'sociale omgeving'

 sociale uitsluiting
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Eén op de 13 Utrechters is sociaal uitgesloten 8% van de Utrechtse volwassenen is matig tot sterk sociaal uitgesloten. Landelijk li...

Woonomgeving
Let op: de cijfers in deze tekst komen uit de Gezondheidspeiling 2014. Binnenkort verschijnt een nieuwe tekst met de cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. 71% van de 80-plussers in Utrecht is zeer tevreden met hun woning Zeven op de tien Utrechte...

sociale uitsluiting
Sociale uitsluiting heeft duidelijke samenhang met gezondheid Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. ...

Woonomgeving
De leefomgeving beïnvloedt de gezondheid De leefomgeving beïnvloedt zowel direct de gezondheid, via blootstelling aan milieufactoren, als indirect: een aantrekkelijke omgeving nodigt uit tot beweging of ontspanning. Een gezonde leefomgevi...

Woning en woonomgeving
90% van de Utrechters is tevreden met hun woning en 87% is tevreden met hun woonomgeving: Veel Utrechters zijn tevreden over hun woning en woonomgeving Utrechters geven hun woning een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 en hun woonomgeving een 7,4. Het...

sociale uitsluiting
Verschillende groepen Utrechtse jongeren vaker sociaal uitgesloten Jongeren op het vmbo en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn vaker sociaal uitgesloten. Ook onder jongeren uit een eenoudergezin, jongeren die niet bij hun beide ...

sociale contacten
34% van de Utrechters heeft weinig contact met hun buren Een derde van de Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) heeft minder dan twee keer per maand contact met hun buren. Volwassenen onder de 40 jaar hebben vaker weinig contact met hun buren, namelij...

Eenzaamheid en sociale contacten
35% van de Utrechters voelt zich weleens eenzaam Ruim een derde van de Utrechtse volwassenen geeft aan zich weleens eenzaam te voelen. 7% geeft zelfs aan ernstig eenzaam te zijn. In de media wordt vaak aandacht besteedt aan eenzaamheid onder oudere...

Woonomgeving
73% van de kinderen is positief over de eigen buurt Ongeveer driekwart van de leerlingen uit groep zeven en acht vindt de buurt waarin ze wonen leuk, 19% vindt de buurt ‘gewoon’ en 8% van de leerlingen is negatief over hun eigen buurt. ...

Woonomgeving
Tevredenheid over het aantal speelplekken stijgt onder Utrechtse kinderen Het percentage leerlingen uit groep zeven en acht dat vindt dat er voldoende plekken in de eigen buurt zijn om buiten te spelen neemt toe. In 2009 vond 88% dat er voldoende s...

sociale contacten
29% van de Utrechtse volwassenen heeft weinig contact met hun buren Bijna een derde van de Utrechters tussen 19 en 64 jaar heeft weinig contact met hun buren, dat wil zeggen minder dan 2 keer per maand Dit is onafhankelijk van geslacht of opleiding...

Woonomgeving
Let op: de cijfers in deze tekst komen uit de Gezondheidspeiling 2014. Binnenkort verschijnt een nieuwe tekst met de cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Utrechters uit Kanaleneiland zijn minst tevreden met hun woonomgeving 69% van de inwoners v...

sociale contacten
77% van de 65-plussers in Utrecht heeft wekelijks contact met familieleden Ruim driekwart van de Utrechtse ouderen heeft minimaal een keer per week contact met familieleden. Twee op de drie 65-plussers hebben wekelijks contact met vrienden en kenni...

sociale contacten
Ouderen met een migratieachtergrond hebben vaker weinig contact met vrienden, kennissen en buren 29% van de Utrechtse 65-plussers met een migratieachtergrond heeft minder dan twee keer per maand contact met vrienden of kennissen. Gemiddeld is dit 2...

Woonomgeving
Meisjes voelen zich vaker onveilig dan jongens Meisjes voelen zich vaker onveilig dan jongens, vooral ’s avonds en ’s nachts. 4% van de leerlingen uit klas twee en klas vier voelt zich overdag wel eens onveilig. ’s Avonds en &rsqu...

sociale contacten
Sociale contacten belangrijk voor ervaren gezondheid Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkig dan anderen. Het hangt daardoor samen met iemands ervaren gezondheid. Daarnaast kan steun van sociale contacten iemand helpen a...

Gezondheid en woonomgeving in Utrecht
Special over de gezondheid en woonomgeving van de Utrechters Wat vinden Utrechters een gezonde woonomgeving? En welke cijfers hebben wij daarover? Het beeld dat Utrechters schetsen over een gezonde woonomgeving mét de bijbehorende cijfers zi...

sociale contacten
5% van de Utrechtse jongeren heeft geen goede vriend(in) Van de jongeren die in Utrecht naar de middelbare school gaan, zegt 5% geen goede vriend(in) te hebben. Dit geldt vaker voor jongeren in klas 2 en jongeren met een Turkse of Marokkaanse achte...

Groen
Let op: de cijfers in deze tekst komen voor een deel uit de Gezondheidspeiling 2014. Binnenkort verschijnt een nieuwe tekst met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Utrechters uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vaakst positief over groen Volw...

Risico- en probleemjeugd
...enken aan psychische problemen of problemen in de sociale omgeving van het kind. Het is belangrijk om probleemgedrag, zoals stelen en vandalisme op tijd te signaleren en in te grijpen. Zo krijgen kinderen een gezonde start en lopen ze minder g...

Groen
Let op: de cijfers in deze tekst komen uit de Gezondheidspeiling 2014. Binnenkort verschijnt een nieuwe tekst met de cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Kwart van de laagopgeleide ouderen in Utrecht bezoekt nooit groen in de buurt 26% van de Ut...

Wat vindt u op deze website?
...iteit van leven, leefstijl, fysieke leefomgeving, sociale omgeving en zorg. We zorgen dat de laatst beschikbare cijfers deze website staan. Zo zijn de gezondheidsdata snel en goed toegankelijk. Eens in de vier jaar verschijnt een Utrechts Gezo...

Werk en vrijwilligerswerk
Het grootste deel van de Utrechtse inwoners heeft dagbesteding 88% van de volwassenen volgt een opleiding, werkt en/of doet vrijwilligerswerk. Drie kwart van de Utrechtse volwassenen heeft fulltime of parttime betaald werk. Meer dan een kwart doet ...

Werk en vrijwilligerswerk
Maatschappelijk inactieve Utrechters ervaren vaker een minder goede gezondheid 44% van de Utrechters zonder (vrijwilligers)werk of studie ervaart zijn of haar gezondheid als matig of slecht. Onder Utrechters die arbeidsongeschikt zijn ervaart 70% z...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen De psychosociale gezondheid van 89% van de leerlingen uit groep zeven en acht is goed te noemen. Ongeveer één op de negen leerlingen heeft een verhoogd...

Psychische gezondheid
Meer Utrechters ervaren één of meer psychische aandoeningen Drie op de tien Utrechters geeft zelf aan één of meer psychische problemen te ondervinden. In 2008 was dit 21%. Het grootste deel (80%) van deze Utrechters geef...

Eigen kracht van ouders
89% van de nul- tot vierjarigen groeit op in een gezin waarin voldoende voorwaarden zijn voor een gezonde start De meeste ouders zijn goed in staat om hun kinderen gezond op te laten groeien, ook wanneer het even tegen zit. Voor 11% van de nul- tot...

Opleidingsniveau
Bijna twee op de drie Utrechters is hoogopgeleid 63% van de Utrechtse volwassenen heeft een afgeronde hbo- of universitaire studie als hoogst genoten opleiding. In Utrecht wonen veel hoogopgeleiden:

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
364 nieuwe cliënten bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen In 2015 hebben er bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 364 nieuwe zorgtoewijzingen plaatsgevonden. De meeste toewijzingen waren naar beschermd wonen. In totaal war...

Eenzaamheid
11% van de Utrechters is ernstig eenzaam Eén op de tien Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) is ernstig eenzaam. 40% van de Utrechters is wel eens eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor onder 40-tot 64-jarigen, lager opgeleiden en onder Utrechte...

Werk en vrijwilligerswerk
87% van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief Het grootste deel van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht werkt, volgt een opleiding en/of doet vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit de Inwonersenquête 2016. Volwassenen onder de 40 j...

Eenzaamheid
Eenzaamheid en gezondheid hebben invloed op elkaar Gevoelens van eenzaamheid kunnen verschillende gevolgen hebben voor de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld stress, hoofdpijn en benauwdheid veroorzaken (Korrelatie, 2016), maar ook leiden tot een depr...

Situatie op school
70% van de Utrechtse basisschoolleerlingen gaat graag naar school Zeven op de tien Utrechtse basisschoolleerlingen uit de groepen zeven en acht gaan graag naar school. Dit geldt sterker voor meisjes (74%) dan voor jongens (67%). Pesten en gepest wo...

Digitale media
Kwart van de Utrechtse kinderen kijkt veel naar een beeldscherm in de vrije tijd 25% van de leerlingen uit groep zeven en acht kijkt in hun vrije tijd dagelijks twee uur of meer naar een beeldscherm. Jongens en leerlingen uit gezinnen met een lage ...

Wijkenvergelijker Jeugd
De Wijkenvergelijker Jeugd laat op wijkniveau de resultaten uit de Jeugdmonitor Utrecht (JMU) zien. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwij...

Digitale media
7% van de jongeren heeft via internet een ongewenst seksueel voorstel gekregen Van de middelbare scholieren in Utrecht heeft 7% in het afgelopen half jaar een ongewenst seksueel voorstel via internet gekregen. 9% van de meisjes, 9% van de vierdekla...

Eenzaamheid
6% van de Utrechters is ernstig eenzaam Bijna een derde van de Utrechtse volwassenen (19- tot 64-jarigen) is eenzaam. 6% is ernstig eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor onder laagopgeleiden en Utrechters met een eenpersoonshuishouden. Ook Utrechter...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Zelf aan de slag met het vergelijken van gezondheidscijfers Ga hier aan de slag met cijfers! U kiest zelf welke onderwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er ...

Werk en vrijwilligerswerk
Kwart van de Utrechtse ouderen doet vrijwilligerswerk 24% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 28% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet onder 19-...

Eenzaamheid
12% van de Utrechtse ouderen is ernstig eenzaam 12% van de 65-plussers in Utrecht is ernstig eenzaam. 56% van de 65-plussers is wel eens eenzaam. Ouderen met een migratieachtergrond zijn vaker eenzaam dan gemiddeld. Hoger opgeleide 65-plussers zijn...

Werk en vrijwilligerswerk
Bijna vier op de tien Utrechtse ouderen doen vrijwilligerswerk 38% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 40% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet ...