Zoeken naar 'mantelzorg'

 mantelzorg
Utrechters tussen 55 en 65 jaar geven vaker mantelzorg 26% van de 55- tot 64-jarige volwassenen in Utrecht verleent nu mantelzorg. Van de Utrechters tussen 40 en 54 jaar verleent 13% mantelzorg. Onder Utrechters jonger dan 40 jaa...

mantelzorg
Oudere volwassenen zijn vaker mantelzorgers 21% van de Utrechtse volwassenen tussen 55 en 64 jaar geeft mantelzorg. Onder de Utrechters tussen 40 en 54 jaar verleent 15% mantelzorg. Bij 19- tot 39-jarigen komt dit met 4% minder v...

mantelzorg
10% van de Utrechtse bevolking geeft mantelzorg Van alle Utrechters geeft één op de tien mantelzorg. Vrouwen geven vaker mantelzorg dan mannen en 9% van de Utrechters geeft een periode van drie maanden of langer hul...

mantelzorg
...voelen zich vaker zwaar belast door het geven van mantelzorg 25% van de huidige mantelzorgers van 65 jaar en ouder in Utrecht voelt zich zwaar belast door de mantelzorg die zij geven. In 2012 was dit 8%. Mogelijke verklaringen vo...

mantelzorg
16% van de Utrechtse ouderen is op dit moment mantelzorger Momenteel geeft één op de zes 65-plussers in Utrecht mantelzorg. Bij 15% van alle ouderen is deze zorg intensief; zij geven een periode van minimaal drie maanden o...

mantelzorg
mantelzorg geven kan invloed hebben op gezondheid van mantelzorger mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke familieleden of vrienden. mantelzorg kan erg intensief zijn, dit zijn dan zwaar belaste mant...

mantelzorg
Eén op de tien kinderen is jonge mantelzorger Van de Utrechtse basisschoolleerlingen groeit 10% op in een gezin met een langdurig zieke of verslaafde ouder. Hun ouders hebben een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of...

mantelzorg
Utrechtse kinderen met een chronisch ziek gezinslid moeten thuis meer doen Basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht van wie een ouder, broertje of zusje chronisch ziek is, geven vaker aan dat zij thuis moeten meehelpen dan leerlingen bij wie d...

Noordoost
...gelijk voor zorgt. Onder de groep volwassenen die mantelzorg verleent, is relatief vaak sprake van ‘intensieve’ mantelzorg. Zij voelen zich daarbij vaker zwaar belast dan in andere wijken. Klik hier voor het volledige wijkge...

Sociale uitsluiting
...pij, de buren, doen vrijwilligerswerk en verlenen mantelzorg.

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...g Alcohol Tabak en middelengebruik Digitale media mantelzorg Woning en woonomgeving De Wijkenvergelijker Jeugd De Jeugdmonitor is een belangrijke bron voor de Volksgezondheidmonitor Utrecht. In dat kader worden de komende maanden de uitkomsten...

Kan deze website beter?