Zoeken naar 'kwaliteit van leven'

 Regie eigen leven
...es over hun eigen leven te maken, verhoogt dit de kwaliteit van leven. Met regie over het eigen leven wordt dan ook bedoeld dat mensen zo veel als mogelijk zelf beslissingen nemen, ook wanneer zij bij sommige dingen ondersteuning nodig hebben....

levensverwachting
De levensverwachting van de Utrechtse bevolking neemt verder toe De gemiddelde levensverwachting in Utrecht neemt verder toe. Utrechters leven op dit moment gemiddeld 80 jaar, waarvan 67 jaar in goed ervaren gezondheid. De levensverwachting is daar...

Regie eigen leven
Eén op de 11 Utrechters ervaart onvoldoende regie over eigen leven 9% van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft aan dat zij onvoldoende grip op hun eigen leven hebben. Dit geldt met name voor Utrechters met een laag opleidingsniveau. ...

Regie eigen leven
Vier op de vijf Utrechtse ouderen ervaren voldoende regie over eigen leven 79% van de 65-plussers in Utrecht geeft aan dat zij voldoende grip op hun eigen leven hebben. 82% van de 65- tot 79-jarigen ervaart voldoende regie over het eigen leven. Dit...

levensverwachting
Let op: deze gegevens komen uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. De levensverwachting stijgt De levensverwachting van Utrechters steeg van 77,3 jaar in 2000 naar 80,6 jaar in 2014. De levensve...

Regie eigen leven
Eén op de 14 Utrechters ervaart onvoldoende regie over eigen leven 7% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij onvoldoende grip op hun eigen leven hebben. Dit geldt sterker voor Utrechters met een laag opleidingsniveau. Bijna een de...

Regie eigen leven
81% van de Utrechtse ouderen ervaart voldoende regie over eigen leven Vier op de vijf ouderen in Utrecht ervaren voldoende regie over het eigen leven. Mannen ervaren vaker voldoende regie over het eigen leven dan vrouwen. Onder mannelijke 65-plusse...

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
199 kinderen in de Utrechtse opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties In 2016 verbleven in de Utrechtse opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties 199 kinderen. Dit zijn de kinderen van de 249 vrouwen die daar werden opgevangen. 44% van de ki...

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
Bijna 250 personen ontvingen hulp van de opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties in Utrecht heeft in 2016 aan 249 volwassenen hulp geboden. 94% van de cliënten in de opvang is vrouw en 6% ma...

Opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties
De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt veilige plek na geweld De opvang na geweld in afhankelijkheidsrelaties biedt onderdak en hulp aan vrouwen, mannen, transgenders en hun kinderen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheid...

Crisisopvang
86 kinderen in de crisisopvang In 2016 verbleven 36 gezinnen in de Utrechtse crisisopvang met in totaal 86 kinderen. Het aantal gezinnen is vergelijkbaar met vorig jaar en het aantal kinderen is vergelijkbaar met 2014. De leeftijd van de kinderen v...

Crisisopvang
205 mensen verbleven in 2016 in de crisisopvang In 2016 verbleven 205 mensen in de Utrechtse crisisopvang. Dit is vergelijkbaar met 2015. Zestig van hen werden al opgevangen vóór 1 januari 2016. 59% van de bezoekers was man. Verblijfs...

Asielopvang
Bijna een derde van de asielzoekers is minderjarig 31% van de asielzoekers in Nederland is minderjarig. Betrokkenen schatten dit percentage in Utrecht ongeveer even hoog. Dat zou betekenen dat van de 1.000 plekken in de asielopvang in Utrecht er ci...

Asielopvang
Instroom nieuwe asielzoekers in Nederland neemt na forse stijging af Sinds 2014 groeit het aantal mensen dat asiel zoekt in Europa sterk. Dit geldt ook voor Nederland. In 2015 worden de meeste nieuwe asielaanvragen gedaan: ruim 43.000. In 2016 zoek...

Regie eigen leven
Steeds meer Utrechters ervaren onvoldoende regie over het eigen leven 11% van de Utrechters ervaart onvoldoende grip op hun eigen leven. In 2008 was dit nog 7%. Ondanks deze toename ervaart het grootste deel van de Utrechters wel voldoende regie, h...

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is niet overal voldoende De Europese stikstofdioxide norm voor luchtkwaliteit waar Nederland en Utrecht in het jaar 2015 aan moeten voldoen, wordt momenteel nog niet overal in Utrecht gehaald. Met name op knooppunten van drukke st...

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is verbeterd, verdere verbetering is nodig Hoewel de afgelopen jaren de luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd, is dit vanuit het oogpunt van volksgezondheid niet voldoende. De gezondheidsrisico’s zijn wel kleiner geworden, maa...

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
364 nieuwe cliënten bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen In 2015 hebben er bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 364 nieuwe zorgtoewijzingen plaatsgevonden. De meeste toewijzingen waren naar beschermd wonen. In totaal war...

Crisisopvang
De crisisopvang biedt onderdak en begeleiding in crisissituaties De crisisopvang biedt onderdak en begeleiding aan mensen die door allerlei omstandigheden in de problemen raken en dakloos worden. Zowel alleenstaande volwassenen als gezinnen met kin...

Stapeling van gezondheidsrisico's
De complexiteit van gezondheid Gezondheid is het resultaat van een complex samenspel tussen verschillende gezondheidsdeterminanten, zoals genetische aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Inwoners met een ma...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Bij 8% van de Utrechtse kinderen is sprake van stapeling van veel risico’s 8% van Utrechtse kinderen heeft een stapeling van vier risicofactoren of meer. Bij twee op de vijf kinderen is er geen sprake van een risico of een stapeling van risic...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Lichte toename van stapeling van risico’s Stapeling van minimaal vier risico’s onder Utrechters is toegenomen van 19% in 2008 ...

Wat vindt u van volksgezondheidsmonitor.nl?
De website volksgezondheidsmonitor.nl bestaat ruim een jaar. We willen graag weten of hij voldoet aan uw wensen. Vul nu onze vragenlijst in, zodat we met uw mening de website nog beter maken. Volksgezondheidsmonitor.nl is bedoeld om de onderzoeksre...

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen ondersteuning krijgen Soms zijn mensen door ingewikkelde problemen en beperkte zelfredzaamheid niet in staat om zelfstandig te wonen. Ondersteuning in de vorm van beschermd wonen of maats...

Nachtopvang
De nachtopvang biedt dakloze Utrechters een plek om te slapen, douchen en ontbijten De Utrechtse nachtopvang biedt volwassenen die dakloos zijn een plek waar ze kunnen slapen, douchen en ontbijten. Bezoekers van de nachtopvang hebben vaak complexe ...

Nachtopvang
Aantal bezoekers van de nachtopvang stabiel In totaal verbleven in 2016 in de nachtopvang 723 mensen. Van hen maakte ongeveer 40% dit jaar voor het eerst gebruik van de nachtopvang. 85% van de bezoekers is man. Het aantal bezoekers is vergelijkbaar...

Asielopvang
Asielzoekers meer risico’s op gezondheidsproblemen Asielzoekers hebben vaak een lange reis achter de rug met gevaarlijke, stressvolle en onhygiënische omstandigheden. Door de vlucht hebben zij een tijd geen of weinig medische zorg gehad....

Stapeling van gezondheidsrisico's
Gezondheid is het resultaat van verschillende factoren Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals genetische aanleg, leefstijl, sociale omgeving, participatie, zorg en leefomgeving. Inwoners die hun gezondheid als matig of s...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder volwassenen Het percentage Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) met vier of meer gezondheidsrisico’s is afgenomen van 20% in 2012 tot 18% in 2016. Deze afname komt onder andere doo...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder ouderen Het percentage Utrechtse ouderen met vier of meer gezondheidsrisico’s is afgenomen van 56% in 2012 tot 53% in 2016. Bij 11% van de Utrechtse 65-plussers is sprake van zev...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Stapeling van gezondheidsrisico’s onder Utrechtse kinderen neemt af Het percentage 10- tot 12-jarige Utrechtse kinderen met minimaal vier gezondheidsproblemen en/of –risico’s neemt af van 7% in 2009 naar 4% in 2015. Het percentage...

Week van de gezondheid: Gezondheid telt!
Gezondheid telt! In de week van 19 tot en met 24 februari konden Utrechters meedoen aan ruim dertig activiteiten in alle wijken van de stad. Activiteiten voor (en door) inwoners die bijdragen aan vitaliteit, leefstijl en gezond leven in de stad. Zo...

Gebruiker aan het woord: de waarde van de VMU
“Van ‘wijk data’ naar ‘wijk doen’” Utrecht monitort voortdurend de gezondheid van inwoners in de stad, met de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Hoe gebruiken zorgverleners deze website en waarvoor precies? We vroe...

Geluk
...kaar dus. De belevenis van geluk is onderdeel van kwaliteit van leven kwaliteit van leven is één van de zes dimensies van gezondheid, dat ons welbevinden meet. Geluk is een onderdeel van de kwaliteit van leven. De V...

Ervaren gezondheid
...rlijden. Ervaren gezondheid maakt deel uit van de kwaliteit van leven. Belangrijk voor een goede kwaliteit van leven is het vermogen flexibel om te kunnen gaan met veranderingen en zelf te bepalen hoe je je leven inricht. Lees verder ov...

Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid beïnvloedt de kwaliteit van leven De lichamelijke gezondheid heeft invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Zo kunnen bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen of slaaptekort het dagelijks functioneren bel...

Sterfte en doodsoorzaken
Top 3 overlijdensoorzaken in Utrecht: 30% van de Utrechters overlijdt aan kanker, waarbij de meeste mensen aan longkanker. Verder overlijdt 27% aan hart- en vaatziekten en meer dan één op de tien Utrechters aan ziekten van de ademhali...

Home
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort: De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de me...

Over de VMU
...ar een ziekte of beperking, maar kunnen een goede kwaliteit van leven ervaren en volop participeren in de samenleving. Wereldwijd, ook in Utrecht, wordt daarom nagedacht over een herdefiniëring van het begrip gezondheid als ‘het ver...

Psychische gezondheid
...oeningen hun weerslag op de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Indicatoren voor de psychische gezondheid zijn het hebben van een angststoornis, depressie, overspannenheid, nervositeit en stress. Psychosociale gezondheid bij kinderen Ee...

Sociale uitsluiting
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Eén op de 13 Utrechters is sociaal uitgesloten 8% van de Utrechtse volwassenen is matig tot sterk sociaal uitgesloten. Landelijk li...

Dagelijks functioneren
...meren. Daarmee komen ook de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven onder druk te staan. Meer mensen hebben één of meer chronische aandoeningen Steeds meer mensen worden oud met één of meerdere chronische aandoeni...

Wat vindt u op deze website?
...gen, zoals lichamelijke en psychische gezondheid, kwaliteit van leven, leefstijl, fysieke leefomgeving, sociale omgeving en zorg. We zorgen dat de laatst beschikbare cijfers deze website staan. Zo zijn de gezondheidsdata snel en goed toegankel...

Wat is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht?
...ar een ziekte of beperking, maar kunnen een goede kwaliteit van leven ervaren en volop participeren in de samenleving. Gemeente Utrecht heeft een wettelijke taak om de gezondheid te monitoren De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is een wettelijk...

Toegang tot zorg en zorgverzekering
...en, verminderen of genezen. Goede zorg kan ook de kwaliteit van leven met een chronische aandoening verbeteren. In vergelijking met andere landen doet de gezondheidszorg in Nederland het (zeer) goed (ECHI 2016, Lancet 2017). Door medische voor...

Ervaren gezondheid
Utrechtse jeugd voelt zich steeds gezonder Sinds 2007 is het percentage Utrechtse basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht dat zichzelf (heel) gezond voelt, gestegen van 88% naar 92% in 2015. Een enkele leerling vindt zijn gezondheid slecht of...

Ervaren gezondheid
65% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond Twee op de drie 65-plussers in Utrecht ervaren hun gezondheid als goed. Van de 65- tot 79-jarigen geeft 70% aan dat zij een goede gezondheid hebben. Onder 80-plussers is dit lager, namelijk 50%. 78% va...

Ervaren gezondheid
Vier op de vijf Utrechtse volwassenen voelen zich gezond 81% van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Vrouwen voelen zich minder gezond dan mannen. Met het toenemen van de leeftijd voelen mensen zich...

Ervaren gezondheid
51% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond De helft van de 65-plussers in Utrecht ervaart zijn gezondheid als goed. Hierin is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het percentage Utrechtse ouderen met een goed ervaren gezondheid is tussen 201...

Ervaren gezondheid
De meeste jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid 81% van de jongeren uit klas twee en klas vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. 85% van de jongens ervaart dit en 76% van de meisjes....

Gezins- en huishoudsamenstelling
5% van de Utrechtse volwassenen is een alleenstaande ouder Gemiddeld is 5% van huishoudens in Utrecht een eenoudergezin. In Overvecht ligt dit percentage hoger, namelijk op 10%. 20% van de huishoudens in Utrecht bestaat uit twee ouders met kinderen...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 55% van de ouderen het dagelijks functioneren Meer dan de helft van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en/of psychische aandoening(...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 63% van de ouderen het dagelijks functioneren Bijna twee derde van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. 2...

Slapen
Voldoende en goed slapen is positief voor de gezondheid en het functioneren van mensen Te kort of te lang slapen hangt samen met een hoger risico op verschillende ziekten, zoals een beroerte, depressie, diabetes type II en ziekten waardoor de doorb...

Luchtkwalititeit
Luchtkwaliteit is afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet niet aan gezondheidsnormen De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd. De [Europese grenswaarde] voor fijnstof worden in Utrecht overal gehaald, die voor stikstofdioxide bijna overal. Wanneer...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen Eén op de negen leerlingen uit groep zeven en acht heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. Hierbij gaat het om emotionele problemen, gedra...

Ervaren gezondheid
De meeste Utrechters voelen zich gezond 78% van de volwassen Utrechters vindt zijn of haar gezondheid goed tot zeer goed. Vergeleken met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geven volwassenen uit Utrecht vaker aan een goede tot zeer goede gezondheid te...

Alcohol
Overmatig en zwaar alcoholgebruik neemt af Onder Utrechtse volwassenen daalt overmatig en zwaar alcoholgebruik. In Utrecht is 9% een overmatige drinker en 12% een zware drinker. In 2008 was 13% een overmatige drinker en 16% een zware drinker. Utrec...

Psychische gezondheid
Meer sociaal-emotionele problemen bij vmbo-leerlingen Eén op de tien vmbo-leerlingen heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. In totaal heeft 8% van de leerlingen een verhoogd risico. Sociaal-emotionele problemen komen even...

Risico- en probleemjeugd
21% van de leerlingen heeft wel eens iets gestolen of vernield Eén op de vijf Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft in het laatste jaar wel eens iets gestolen of opzettelijk vernield. Jongens hebben dit vaker gedaan dan meisjes....

Dagelijks functioneren
58% van de Utrechtse volwassenen heeft een chronische aandoening Meer dan de helft van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische (lichamelijke of psychische) aandoening. 33% heeft twee of meer chronische aandoeningen. ...

Geluk
68% van de Utrechters is zeer tevreden met het leven Ruim twee derde van de volwassenen in Utrecht geeft het rapportcijfer acht of hoger aan hun leven en zijn daarmee zeer tevreden met hun leven. Volwassenen onder de 40 jaar, hoogopgeleiden en Utre...

Geluk
61% van de Utrechtse ouderen is zeer tevreden met het leven Drie op de vijf 65-plussers in Utrecht geven het rapportcijfer acht of hoger aan hun leven en zijn daarmee zeer tevreden met het leven. Mannen zijn vaker zeer tevreden met hun leven dan vr...

Woonomgeving
Utrechters uit de wijken Binnenstad en Noordoost zijn het meest tevreden met hun buurt Volwassenen (19-64 jaar) uit de wijken Binnenstad en Noordoost geven gemiddeld het rapportcijfer acht aan de buurt waarin ze wonen. Gemiddeld waarderen volwa...

Woonomgeving
Ouderen geven gemiddeld een 7,3 aan de buurt waarin ze wonen Gemiddeld waarderen de 65-plussers in Utrecht de buurt waarin ze wonen met een 7,3. 88% van de ouderen geeft een voldoende aan de eigen buurt, dat wil zeggen het cijfer zes of hoger. 69% ...

Kan deze website beter?