Zoeken naar 'gezondheid jeugd'

 Psychische gezondheid
26% van de Utrechters heeft één of meer psychische aandoeningen Een kwart van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Deze volwassenen hebben het vaakst last van langdurige oversp...

jeugdgezondheidszorg
Eén op de acht kinderen verschijnt minimaal drie keer niet Ongeveer één op de acht 0- tot 4-jarigen verscheen in de jaren 2014 tot en met 2016 minimaal drie keer niet bij een afspraak op het consultatiebureau zonder afmelding. ...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen De psychosociale gezondheid van 89% van de leerlingen uit groep zeven en acht is goed te noemen. Ongeveer één op de negen leerlingen heeft een verhoogd...

Psychische gezondheid
Meer Utrechters ervaren één of meer psychische aandoeningen Drie op de tien Utrechters geeft zelf aan één of meer psychische problemen te ondervinden. In 2008 was dit 21%. Het grootste deel (80%) van deze Utrechters geef...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Zelf aan de slag met het vergelijken van gezondheidscijfers Ga hier aan de slag met cijfers! U kiest zelf welke onderwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er ...

Wat is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht?
Inzicht in gezondheid nodig om een gezonde stad te blijven Utrecht is een grote en groeiende stad. In 2027 telt de stad naar verwachting 400.000 inwoners. Inzicht in de gezondheid van de Utrechters is belangrijk voor een gezonde, groeiende stad. De...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen Eén op de negen leerlingen uit groep zeven en acht heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. Hierbij gaat het om emotionele problemen, gedra...

Ervaren gezondheid
Leerlingen op het voortgezet onderwijs zijn positief over hun eigen gezondheid Op het voortgezet onderwijs in Utrecht ervaart 85% van de leerlingen zijn of haar gezondheid als (heel) goed. Een goede gezondheid wordt vaker gerapporteerd door jongens...

Wijkenvergelijker jeugd
De Wijkenvergelijker Jeugd laat op wijkniveau de resultaten uit de Jeugdmonitor Utrecht (JMU) zien. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwij...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Gezondheid is het resultaat van verschillende factoren Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals genetische aanleg, leefstijl, sociale omgeving, participatie, zorg en leefomgeving. Inwoners die hun gezondheid als matig of s...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder volwassenen Het percentage Utrechtse volwassenen (19-64 jaar) met vier of meer gezondheidsrisico’s is afgenomen van 20% in 2012 tot 18% in 2016. Deze afname komt onder andere doo...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Lichte afname van stapeling van gezondheidsrisico’s onder ouderen Het percentage Utrechtse ouderen met vier of meer gezondheidsrisico’s is afgenomen van 56% in 2012 tot 53% in 2016. Bij 11% van de Utrechtse 65-plussers is sprake van zev...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Stapeling van gezondheidsrisico’s onder Utrechtse kinderen neemt af Het percentage 10- tot 12-jarige Utrechtse kinderen met minimaal vier gezondheidsproblemen en/of –risico’s neemt af van 7% in 2009 naar 4% in 2015. Het percentage...

Ervaren gezondheid
Utrechtse jeugd voelt zich steeds gezonder Sinds 2007 is het percentage Utrechtse basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht dat zichzelf (heel) gezond voelt, gestegen van 88% naar 92% in 2015. Een enkele leerling vindt zijn gezondheid slecht of...

Lichamelijke gezondheid
Aantal Utrechtse kinderen met veel lichamelijke klachten is gedaald 9% van de leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. In 2007 was dit nog 13%. Deze klachten kunnen ...

jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen, jongeren en ouders De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders. Voor alle vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding kunnen zij er terecht: va...

Ervaren gezondheid
De meeste Utrechters voelen zich gezond 78% van de volwassen Utrechters vindt zijn of haar gezondheid goed tot zeer goed. Vergeleken met Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geven volwassenen uit Utrecht vaker aan een goede tot zeer goede gezondheid te...

Ervaren gezondheid
Veel aspecten bepalen de ervaren gezondheid De ervaren gezondheid is het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen gezondheid. Dit gaat vaak om de lichamelijke en psychische gezondheid, maar kan ook bepaald worden door sociale factoren, zoals...

Lichamelijke gezondheid
Top 5 meest gerapporteerde lichamelijke aandoeningen: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat het meest gerapporteerd De meest gerapporteerde chronische lichamelijke aandoeningen in Utrecht zijn diverse aandoeningen aan het bewegingsapparaat (bij el...

Lichamelijke gezondheid
Veel lichamelijke klachten bij 10% van de kinderen Eén op de tien Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. Dit soort klachten kunnen wijzen op psych...

Resultaten jeugdmonitor 2016
De resultaten van de vijfde Jeugdmonitor Utrecht zijn bekend. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op Volkgezondheidsmonitor.nl vind j...

gezondheidsvaardigheden
64% van de Utrechtse volwassenen met lage gezondheidsvaardigen krijgt hulp Twee op de drie 19- tot 64-jarigen die moeite hebben om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen, geven aan dat ze hulp van iemand krijgen met het lezen van brieven ...

Psychische gezondheid
26% van de Utrechters heeft één of meer psychische aandoeningen Een kwart van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Deze volwassenen ervaren in bijna alle gevallen overspannenhe...

Ervaren gezondheid
65% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond Twee op de drie 65-plussers in Utrecht ervaren hun gezondheid als goed. Van de 65- tot 79-jarigen geeft 70% aan dat zij een goede gezondheid hebben. Onder 80-plussers is dit lager, namelijk 50%. 78% va...

gezondheidsvaardigheden
Een op de vijf Utrechtse ouderen heeft moeite met invullen van medische formulieren 19% van de 65-plussers in Utrecht heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen. De verschillen naar opleidingsniveau zijn groot. 40% van de...

Psychische gezondheid
53% van de 80-plussers in Utrecht heeft een risico op psychische problemen Ruim de helft van de Utrechters van 80 jaar en ouder heeft een risico op psychische problemen, zoals een depressie of angststoornis. Onder 65- tot 79-jarigen komt dit minder...

Ervaren gezondheid
Vier op de vijf Utrechtse volwassenen voelen zich gezond 81% van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Vrouwen voelen zich minder gezond dan mannen. Met het toenemen van de leeftijd voelen mensen zich...

Ervaren gezondheid
51% van de Utrechtse ouderen voelt zich gezond De helft van de 65-plussers in Utrecht ervaart zijn gezondheid als goed. Hierin is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het percentage Utrechtse ouderen met een goed ervaren gezondheid is tussen 201...

Psychische gezondheid
Psychische aandoeningen komen voor bij een op de vijf Utrechtse ouderen 21% van de 65-plussers in Utrecht heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Zij geven aan dat zij last hebben van een angststoornis, depressiviteit, la...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Lichte toename van stapeling van risico’s Stapeling van minimaal vier risico’s onder Utrechters is toegenomen van 19% in 2008 ...

Seksuele gezondheid
87% van de jongvolwassenen heeft wel eens seksueel contact gehad Ruim vier op de vijf jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar heeft geslachtsgemeenschap gehad, zo blijkt uit de Utrechtse gezondheidspeiling 2014. Eén op de vijf jongvolwassene...

Ervaren gezondheid
De meeste jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid 85% van de leerlingen uit klas twee en klas vier in Utrecht ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. 87% van de jongens ervaart dit, tegenover 83% van de meisjes. Ook leerlingen zon...

Uitleg: Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Er zijn twee verschillende pagina’s: één met grafieken en één met tabellen De eerste pagina laat grafieken zien van een gekozen onderwerp door de tijd. U kunt meerdere wijken aanklikken. De tweede pagina laat tabel...

Ervaren gezondheid
De meeste jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid 81% van de jongeren uit klas twee en klas vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. 85% van de jongens ervaart dit en 76% van de meisjes....

Seksuele gezondheid
Vaker geslachtsziekten gerapporteerd door volwassenen Het percentage 19- tot 55-jarige Utrechters dat rapporteert een geslachtsziekte te hebben, is sinds 2006 vier keer zo hoog geworden. 87% van de jongvolwassenen heeft wel eens seksueel contact ge...

gezondheid is...
Utrechtse kinderen hebben al een brede kijk op gezondheid Als je het aan Utrechtse basisschoolkinderen vraagt, is gezondheid breed en divers. Het gaat volgens hen om voeding, beweging, gevoelens, voor jezelf zorgen en om een groene en gezonde omgev...

Seksuele gezondheid
Geslachtsziekten nemen toe Het aantal Utrechters dat aangeeft het afgelopen jaar een geslachtsziekte (soa) te hebben gehad is toegenomen van minder dan 1% in 2008 naar ruim 2% in 2012. De meest voorkomende soa’s zijn chlamydia, genitale wratt...

Stapeling van gezondheidsrisico's
De complexiteit van gezondheid Gezondheid is het resultaat van een complex samenspel tussen verschillende gezondheidsdeterminanten, zoals genetische aanleg, sociaal-maatschappelijke participatie, leefstijl, zorg en leefomgeving. Inwoners met een ma...

Stapeling van gezondheidsrisico's
Bij 8% van de Utrechtse kinderen is sprake van stapeling van veel risico’s 8% van Utrechtse kinderen heeft een stapeling van vier risicofactoren of meer. Bij twee op de vijf kinderen is er geen sprake van een risico of een stapeling van risic...

Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid beïnvloedt de kwaliteit van leven De lichamelijke gezondheid heeft invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Zo kunnen bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen of slaaptekort het dagelijks functioneren belemmeren. Dit...

Lichamelijke gezondheid
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat vaakst genoemde chronische lichamelijke aandoening Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn de meest voorkomende chronische lichamelijke aandoeningen onder Utrechters tussen de 19 en 64 jaar. Veel voorkomen...

Psychische gezondheid
Mensen met een goede psychische gezondheid zijn meestal tevreden Psychische gezonde mensen zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Zij kunnen omgaan met tegenslagen, ervaren niet te veel druk om te presteren en hebben bijvoorbeel...

jeugdmonitor Utrecht
De Jeugdmonitor onderzoekt de gezondheid van de Utrechtse jeugd Iedere twee jaar onderzoekt de gemeente Utrecht hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de Utrechtse jeugd. Dit onderzoek heet de Jeugdmonitor Utrecht (JMU). Voor het onderzo...

jeugdgezondheidszorg Utrecht
Jeugdgezondheidszorg Utrecht De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 78.000 contacten met kinderen en hun ouders of verzorgers. Vanaf het eerste huisbezoek vlak na de geboorte volgt de JGZ kinderen tot zij 18 ...

Uitleg trendbreuk ervaren gezondheid
Vraag over ervaren gezondheid in 2012 vernieuwd vanwege landelijke harmonisatie In 2012 is de vraag over ervaren gezondheid die GGD-en en ook gemeente Utrecht gebruikten in de gezondheidspeilingen aangepast. De oude vraagstelling had antwoordcatego...

Lichamelijke gezondheid
Eén op de drie jongeren heeft last van gehoor na luisteren van harde muziek 30% van de leerlingen in Utrecht heeft wel eens last van het gehoor na het luisteren van harde muziek. 33% van de vierdeklassers heeft hier wel eens last van en 27% ...

Psychische gezondheid
Meer sociaal-emotionele problemen bij vmbo-leerlingen Eén op de tien vmbo-leerlingen heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. In totaal heeft 8% van de leerlingen een verhoogd risico. Sociaal-emotionele problemen komen even...

Seksuele gezondheid
Eén op de tien vierdeklassers heeft geslachtsgemeenschap gehad 10% van de leerlingen uit klas vier heeft al eens geslachtsgemeenschap gehad. Dit geldt in de vierde klas vaker op het vmbo dan op het havo/vwo. 12% van de vierdeklassers zonder ...

Ervaren gezondheid
Negen op de tien Utrechtse volwassenen voelen zich gezond 90% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij een goede gezondheid hebben. Vrouwen voelen zich minder gezond dan mannen. Met het toenemen van de leeftijd neemt het percentage mensen ...

gezondheidspeiling 2016
Gezondheidspeiling Utrecht 2016 ontvangen? Vul de vragenlijst in! Heeft u ook een uitnodiging per post ontvangen voor de Gezondheidspeiling? Doe dan mee en vul de vragenlijst in! Met uw antwoorden kunnen we ervoor zorgen dat nog meer inwoners van U...

gezondheidsvaardigheden
Gezondheidsvaardigheden hangen samen met gezondheid Beperkte functionele gezondheidsvaardigheden hangen samen met een slechtere (ervaren) gezondheid en een grotere kans om eerder te overlijden (NIVEL, 2015). Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke...

Risico- en probleemjeugd
21% van de leerlingen heeft wel eens iets gestolen of vernield Eén op de vijf Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft in het laatste jaar wel eens iets gestolen of opzettelijk vernield. Jongens hebben dit vaker gedaan dan meisjes....

Risico- en probleemjeugd
Risico- en probleemgedrag is risico voor gezondheid Risico- en probleemgedrag van kinderen en jongeren duidt mogelijk op andere problemen. Daarbij valt te denken aan psychische problemen of problemen in de sociale omgeving van het kind. Het is bela...

Wat vindt u van volksgezondheidsmonitor.nl?
De website volksgezondheidsmonitor.nl bestaat ruim een jaar. We willen graag weten of hij voldoet aan uw wensen. Vul nu onze vragenlijst in, zodat we met uw mening de website nog beter maken. Volksgezondheidsmonitor.nl is bedoeld om de onderzoeksre...

Lichamelijke gezondheid
Helft van de Utrechtse ouderen heeft hart- en vaatziekte of aandoening aan bewegingsapparaat Van de 65-plussers in Utrecht heeft 52% een hart- en vaatziekte en 48% een aandoening aan het bewegingsapparaat. Hart- en vaatziekten zijn het vaakst genoe...

Wijkgezondheidsprofielen
We werken aan nieuwe wijkgezondheidsprofielen. Begin 2018 verschijnen de wijkgezondheidsprofielen op deze website. Voor nu kunt u zelf gezondheidscijfers vergelijken. Wilt u de wijkgezondheidsprofielen uit 2014 inzien, klik dan op onderstaande wijk...

gezondheid en woonomgeving in Utrecht
Special over de gezondheid en woonomgeving van de Utrechters Wat vinden Utrechters een gezonde woonomgeving? En welke cijfers hebben wij daarover? Het beeld dat Utrechters schetsen over een gezonde woonomgeving mét de bijbehorende cijfers zi...

Lichamelijke gezondheid
Eén op de vijf Utrechters heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat 21% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij een aandoening hebben aan het bewegingsapparaat. Veel voorkomend zijn aandoeningen aan de nek, schouder, hand of r...

Kindtool Positieve gezondheid
Een mooi voorbeeld van samenwerking: de Kindtool Positieve Gezondheid. Wat vinden kinderen belangrijk als het om gezondheid gaat? Afgelopen jaar zijn veel kinderen uitgebreid geïnterviewd over wat gezondheid voor hen betekent. Een eerste, bela...

Lichamelijke gezondheid
60% van de Utrechtse ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat Zes op de tien 65-plussers in Utrecht hebben één of meerdere aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Met name gewrichtsslijtage komt vaak voor. Vrouwen geven ...

VMU levert input aan landelijke gezondheidscijfers
Iedere vier jaar stellen CBS, RIVM en GGD-GHOR Nederland nieuwe landelijke gezondheidscijfers over volwassenen en ouderen beschikbaar. Vanaf 1 november zijn nieuwe gezondheidscijfers op gemeenteniveau met elkaar vergelijkbaar. De gemeente Utrecht v...

Utrechts gezondheidsprofiel 2018
Gezondheid Utrechters verbetert, aandacht voor verschillen blijft nodig Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Acht van de tien volwassenen en negen van de tien...

Lichamelijke gezondheid
Drie op de tien jongeren hebben last van gehoor na luisteren van harde muziek 29% van de jongeren uit klas twee en klas vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht heeft wel eens last van het gehoor na het luisteren van harde muziek. Dit komt vake...

Psychische gezondheid
Vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond hebben vaker een verhoogd risico op psychische problemen Vmbo-leerlingen zonder migratieachtergrond uit klas twee en vier in Utrecht hebben vaker een verhoogd risico op psychische problemen. 15% van deze l...

Nieuwe gezondheidsinformatie beschikbaar
Veel nieuwe informatie over gezondheid van Utrechters beschikbaar vanaf 19 februari 19 februari verschijnt het nieuwe Utrechts Gezondheidsprofiel. Vanaf die dag actualiseren we ook een groot deel van de bijbehorende teksten en data op deze website....

gezondheidstechnologie
Let op: deze gegevens komen uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. Tevredenheid over nieuwe digitale mogelijkheden Utrechters gebruiken nieuwe technologieën ter ondersteuning of verbetering...

Buurtteams (jeugd en sociaal)
Let op: deze gegevens komen grotendeels uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. Utrechters raken bekend met de buurtteams Sinds drie jaar kunnen Utrechters met vragen rond zorg of ondersteuning t...

jeugdhulp
Let op: deze gegevens komen uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. 720 kinderen en jongeren maakten (tot 22 jaar) gebruik van jeugdhulp met verblijf. Meer dan de helft van hen woonde in een plee...

Week van de gezondheid: gezondheid telt!
Gezondheid telt! In de week van 19 tot en met 24 februari konden Utrechters meedoen aan ruim dertig activiteiten in alle wijken van de stad. Activiteiten voor (en door) inwoners die bijdragen aan vitaliteit, leefstijl en gezond leven in de stad. Zo...

Wijkgezondheidsprofielen 2018
De nieuwe wijkgezondheidsprofielen zijn beschikbaar. Daarin kunt u per wijk in Utrecht zien hoe het gaat met de gezondheid van de inwoners. Wilt u de wijkgezondheidsprofielen bekijken, klik dan op onderstaande wijken: West Noordwest Overvecht Noord...

Symposium Utrechts gezondheidsprofiel 2018
We kijken terug op een geslaagd symposium rond het nieuwe Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. Onder brede belangstelling hebben we maandag 19 februari de nieuwe cijfers en inzichten gepresenteerd. Bij deze presentatie in Castellum Hoge Woerd waren vr...

Home
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort: De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de me...

Werk en vrijwilligerswerk
Maatschappelijk inactieve Utrechters ervaren vaker een minder goede gezondheid 44% van de Utrechters zonder (vrijwilligers)werk of studie ervaart zijn of haar gezondheid als matig of slecht. Onder Utrechters die arbeidsongeschikt zijn ervaart 70% z...

Vaccinaties
Meeste kinderen zijn gevaccineerd In 2015 kreeg 94 tot 96% van alle Utrechtse kinderen de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze percentages zijn hoog, maar dalen licht in vergelijking met 2014. Deze afname is in Utrecht gemiddeld 0,5% ...

Opleidingsniveau
Bijna twee op de drie Utrechters is hoogopgeleid 63% van de Utrechtse volwassenen heeft een afgeronde hbo- of universitaire studie als hoogst genoten opleiding. In Utrecht wonen veel hoogopgeleiden:

Taal- en spraakontwikkeling
Vroegtijdige signalering en behandeling van spraak- en taalproblemen van groot belang Het is belangrijk dat logopedische problemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost. Dit verkleint namelijk de kans op blijvende spraak- en taal...

Werk en vrijwilligerswerk
87% van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief Het grootste deel van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht werkt, volgt een opleiding en/of doet vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit de Inwonersenquête 2016. Volwassenen onder de 40 j...

Medicatiegebruik
Helft van de Achmea-verzekerde kinderen krijgt medicatie in een jaar 52% van de Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea gebruikte in 2012 medicijnen. Dit zijn iets vaker meisjes dan jongens. Kinderen jonger dan vier jaar kr...

Geluids- en geurhinder
Veel geluid beschadigt de gezondheid Te veel blootstelling aan hard geluid is niet goed voor de gezondheid en het welbevinden. Dit kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stressreacties. Deze effecten va...

Sociale uitsluiting
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Eén op de 13 Utrechters is sociaal uitgesloten 8% van de Utrechtse volwassenen is matig tot sterk sociaal uitgesloten. Landelijk li...

Specialistische zorg
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. 36% van de Utrechters maakt gebruik van een medisch specialist Ruim een derde van de Utrechters geeft aan in 2012 contact te hebben gehad ...

Gezonde start
89% van de nul- tot vierjarigen groeit op met voldoende voorwaarden voor een gezonde start De meeste kinderen in Utrecht kunnen gezond opgroeien, ook wanneer het in hun gezin even tegen zit. Voor 11% van de nul- tot vierjarigen is gezond opgroeien ...

Cognitieve ontwikkeling
43% van de Utrechtse 5- en 6-jarigen gebaat bij extra aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling Bij 43% van de leerlingen uit groep twee signaleerden logopedisten van de Jeugdgezondheidszorg het afgelopen schooljaar risicofactoren voor een verst...

Geluids- en geurhinder
Meeste ervaren geluidshinder van scooters, stadsverkeer en buren Utrechters ervaren de meeste ernstige hinder (ergernis) van geluid door bromfietsen of bromscooters, (stads)verkeer en buren. Utrechters ervaren ernstige geluidshinder wanneer zij een...

Luchtkwalititeit
Luchtkwaliteit is afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet niet aan gezondheidsnormen De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd. De [Europese grenswaarde] voor fijnstof worden in Utrecht overal gehaald, die voor stikstofdioxide bijna overal. Wanneer...

Basiszorg
Meeste Utrechters zijn tevreden over huisarts en gezondheidsvoorzieningen 83% van de Utrechters is (zeer) tevreden met de huisarts of het gezondheidscentrum in hun buurt. Utrechters met een lage opleiding zijn met 79% het minst tevreden met deze vo...

Medisch specialistische zorg
Let op: er zijn recentere gegevens beschikbaar. Deze worden de komende tijd geplaatst. 36% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt het ziekenhuis Ruim een derde van de Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea ontving in 20...

Eerstelijns medische zorg
Let op: er zijn recentere gegevens beschikbaar. Deze worden de komende tijd geplaatst. 71% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt de huisarts Zeven op de tien Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea bezochten in 2012 de ...

Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief vindt u nieuwe cijfers over de gezondheid van Utrechters en ontwikkelingen rond de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijft u zich dan hieronder in. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer p...

Lichaamsgewicht
27% van de vmbo-leerlingen uit klas twee heeft overgewicht Meer dan een kwart van de Utrechtse vmbo-leerlingen uit klas twee heeft overgewicht. Onder havo/vwo-leerlingen is dit 8%. Overgewicht komt het meeste voor onder leerlingen met een Turkse of...

Dagelijks functioneren
Chronische aandoeningen kunnen het dagelijks functioneren belemmeren Het dagelijks functioneren omvat alle dingen die mensen moeten kunnen doen om zelfstandig te kunnen leven. Chronische aandoeningen, zowel lichamelijke als psychische, kunnen dit d...

Dagelijks functioneren
63% van de Utrechters heeft een chronische aandoening Twee van de drie Utrechters rapporteren één of meer chronische aandoeningen. Een derde van de Utrechters heeft zelfs twee of meer chronische aandoeningen. Oudere Utrechters hebben ...

Medicatiegebruik
Let op: er zijn recentere gegevens beschikbaar. Deze worden de komende tijd geplaatst. Eén op de 11 Utrechters neemt wel eens slaap- of kalmeringsmiddelen 9% van de volwassenen van 19 tot 65 jaar heeft in het afgelopen jaar slaap- of kalmeri...

Werk en vrijwilligerswerk
Kwart van de Utrechtse ouderen doet vrijwilligerswerk 24% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 28% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet onder 19-...

Medicatiegebruik
Let op: er zijn recentere gegevens beschikbaar. Deze worden de komende tijd geplaatst. 18% van de Utrechtse 65-plussers heeft slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt In de afgelopen 12 maanden heeft 18% van de ouderen in Utrecht slaap- of kalmeringsm...

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
364 nieuwe cliënten bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen In 2015 hebben er bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 364 nieuwe zorgtoewijzingen plaatsgevonden. De meeste toewijzingen waren naar beschermd wonen. In totaal war...

Wat vindt u op deze website?
Op Volksgezondheidsmonitor.nl staan de meest actuele cijfers over de gezondheid van Utrechters De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt in beeld hoe het met de gezondheid van Utrechters gaat. Daarbij kijken we breed naar gezondheid en factoren die...

Werk en vrijwilligerswerk
Bijna vier op de tien Utrechtse ouderen doen vrijwilligerswerk 38% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 40% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet ...

Slapen
7% van de 10- tot 12-jarigen slaapt vaak slecht Een van de veertien kinderen heeft in de laatste week vaak slecht geslapen. 94% slaapt meer dan negen uur per nacht. Aan de kinderen is gevraagd hoe laat ze zijn gaan slapen en hoe laat ze wakker werd...

Over de VMU
Inzicht in de gezondheidssituatie van alle Utrechters is nodig om ons samen in te kunnen zetten voor een gezonde stad De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Thema’...

Links
Naast de Volksgezondheidsmonitor Utrecht zijn er ook andere websites waar (onderzoeks)informatie op staat over gezondheid en andere thema's in Utrecht en daarbuiten. Hieronder staat een overzicht met websites die wellicht ook interessant zijn voor ...

Seks
Seksualiteit onderdeel van gezondheid Seksualiteit is onderdeel van iemands gezondheid. Seksuele gezondheid gaat over het kunnen hebben van een seksueel gezonde relatie. Het herkennen en hebben van respect voor eigen wensen en grenzen en die van an...

Werk en vrijwilligerswerk
Het grootste deel van de Utrechtse inwoners heeft dagbesteding 88% van de volwassenen volgt een opleiding, werkt en/of doet vrijwilligerswerk. Drie kwart van de Utrechtse volwassenen heeft fulltime of parttime betaald werk. Meer dan een kwart doet ...

Lichaamsgewicht
Overgewicht onder jonge kinderen neemt af Het percentage basisschoolleerlingen in groep twee met overgewicht is gedaald van 12% in het schooljaar 2010-2011 naar 9% in 2013-2014. Van de leerlingen in groep zeven van het basisonderwijs en klas twee v...

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is niet overal voldoende De Europese stikstofdioxide norm voor luchtkwaliteit waar Nederland en Utrecht in het jaar 2015 aan moeten voldoen, wordt momenteel nog niet overal in Utrecht gehaald. Met name op knooppunten van drukke st...

Sociale uitsluiting
Sociale uitsluiting heeft duidelijke samenhang met gezondheid Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. ...

Mantelzorg
Eén op de tien kinderen is jonge mantelzorger Van de Utrechtse basisschoolleerlingen groeit 10% op in een gezin met een langdurig zieke of verslaafde ouder. Hun ouders hebben een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of zijn...

Werk en vrijwilligerswerk
12% van de Utrechtse jongeren is werkloos Eén op de acht jongeren in Utrecht tussen 15 en 25 jaar is werkloos. De werkloosheid onder jongeren is de laatste jaren redelijk stabiel; in 2012 had 11% geen werk.

Medicatiegebruik
Drie op de vier Achmea-verzekerde volwassenen ontvangen per jaar medicatie Aan 75% van de Utrechtse volwassenen met een Achmea verzekering (tegenwoordig Zilverenkruis) is in 2012 medicatie verstrekt. Dit zijn vaker vrouwen dan mannen. Naarmate de l...

Sociale uitsluiting
Verschillende groepen Utrechtse jongeren vaker sociaal uitgesloten Jongeren op het vmbo en jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn vaker sociaal uitgesloten. Ook onder jongeren uit een eenoudergezin, jongeren die niet bij hun beide ...

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is verbeterd, verdere verbetering is nodig Hoewel de afgelopen jaren de luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd, is dit vanuit het oogpunt van volksgezondheid niet voldoende. De gezondheidsrisico’s zijn wel kleiner geworden, maa...

Situatie thuis
Eén op de 11 Utrechtse leerlingen helpt ouders met mail, post of afspraken 9% van de leerlingen uit groep zeven en acht helpt hun ouders met mailen, het lezen van de post of het maken van afspraken. Ook gaat 11% van de leerlingen wel eens me...

Drugs
Cannabisgebruik kent risico’s voor de gezondheid Door het gebruik van hasj of wiet (cannabis) kan iemand zich tijdelijk prettig voelen. Cannabisgebruik kent echter ook risico’s. Het kan de stemming en gedrag negatief beïnvloeden. O...

Digitale media
Problematisch gebruik van digitale media hangt samen met psychische gezondheid en sociale problemen Er is een samenhang tussen het problematisch gebruik van sociale media en gamen en psychologische en sociale problemen. Problematisch gebruik van di...

Lichaamsgewicht
Vaker overgewicht bij leerlingen met lager opgeleide ouders Leerlingen waarvan de ouders een laag of gemiddeld opleidingsniveau hebben, zijn vaker te zwaar dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. Van de leerlingen uit groep twee van het basisonder...

Roken
25% van de mannen in Utrecht rookt Een kwart van de Utrechtse mannen tussen 19 en 64 jaar rookt. Van de vrouwen rookt 20%. In Utrecht rookt gemiddeld 22% van de volwassenen. Relatief veel rokers onder Utrechters zonder migratieachtergrond met een l...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 55% van de ouderen het dagelijks functioneren Meer dan de helft van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en/of psychische aandoening(...

Sociale contacten
77% van de 65-plussers in Utrecht heeft wekelijks contact met familieleden Ruim driekwart van de Utrechtse ouderen heeft minimaal een keer per week contact met familieleden. Twee op de drie 65-plussers hebben wekelijks contact met vrienden en kenni...

Roken
18% van de Utrechtse ouderen rookt Bijna een op de vijf Utrechtse 65-plussers rookt. 65- tot 79-jarigen roken vaker dan Utrechters ouder dan 80 jaar. Bij 14% van de Utrechtse 65-plussers wordt in huis gerookt Een op de zeven ouderen geeft aan dat e...

Crisisopvang
86 kinderen in de crisisopvang In 2016 verbleven 36 gezinnen in de Utrechtse crisisopvang met in totaal 86 kinderen. Het aantal gezinnen is vergelijkbaar met vorig jaar en het aantal kinderen is vergelijkbaar met 2014. De leeftijd van de kinderen v...

Hoe verzamelen we gegevens?
Gegevens over gezondheid komen uit verschillende bronnen Om een beeld te krijgen van de gezondheid van Utrechters verzamelen we gegevens uit tal van bronnen. We brengen inzichten bij elkaar uit al bestaande onderzoeken en rapporten. Daarnaast halen...

Waarom voeren wij duidingsgesprekken?
In gesprek over gezondheidscijfers om gegevens over gezondheid te duiden Aan de hand van gezondheidscijfers gaan we in gesprek met Utrechtse inwoners, professionals en wijk- en adviesraden. We delen onze kennis met inwoners en professionals in de s...

Met wie werken wij samen?
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is steeds meer een resultaat van samenwerking Steeds meer partijen zijn actief betrokken bij (onderdelen van) de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Denk daarbij aan andere gemeentelijke onderdelen, maatschappelijke ...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 63% van de ouderen het dagelijks functioneren Bijna twee derde van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. 2...

Roken
15% van de Utrechtse ouderen rookt 15% van de 65-plussers in Utrecht rookt. Hierbij zijn geen verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding of migratieachtergrond. 36% van de ouderen in Utrecht heeft nog nooit gerookt Meer dan een derde van de Utr...

Statushouders
271 jongeren met verblijfsvergunning in Utrecht In Utrecht wonen 271 13- tot 18-jarigen met een verblijfsvergunning. Dit zijn zowel kinderen die bij hun ouders wonen als alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). 36 plekken voor amv&rs...

Alcohol
Jongeren zonder migratieachtergrond hebben vaker alcohol gedronken in de laatste vier weken Jongeren zonder migratieachtergrond uit klas vier van het voortgezet onderwijs in Utrecht hebben vaker dan gemiddeld alcohol gedronken in de laatste vier we...

Woning
De leefomgeving beïnvloedt de gezondheid Dit geldt ook voor je directe leefomgeving binnenshuis. Een aantal zaken in je huis kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid, zoals: vocht en schadelijke stoffen, tabaksrook en asbest (Milieucentraal, ...

Slapen
Voldoende en goed slapen is positief voor de gezondheid en het functioneren van mensen Te kort of te lang slapen hangt samen met een hoger risico op verschillende ziekten, zoals een beroerte, depressie, diabetes type II en ziekten waardoor de doorb...

Werk en vrijwilligerswerk
Minder Utrechtse jongeren zijn werkloos De werkloosheid onder jongeren tussen 15 en 25 jaar is gedaald van 11,2% in 2015 naar 9,4% in 2016. Onder jongeren is de werkloosheid hoger dan gemiddeld in Utrecht (Utrecht-Monitor, 2017).

Slapen
18% van de volwassenen wordt niet uitgerust wakker Uit het bewonerspanel blijkt dat 18% van de volwassenen jonger dan 55 jaar (meestal) niet uitgerust wakker wordt. Dit is 15% voor Utrechters van alle leeftijden. 47% van de Utrechters jonger dan 55...

Gebit
70% van de Utrechtse kleuters poetst twee keer per dag hun tanden Zeven op de tien kinderen uit groep twee van het basisonderwijs poetsen twee keer per dag hun tanden. 27% van de kinderen poetst één keer per dag hun tanden en 3% doet ...

Armoede en rondkomen
Meer minderjarigen leven in gezinnen met een inkomen rond bijstandsniveau In Utrecht stijgt het aantal 0- tot 18-jarigen dat leeft in een gezin met een inkomen rond bijstandsniveau (tot 101% van het wettelijk sociaal minimum, WSM) van 3.700 in 20...

Mondzorg
Het aantal minderjarigen dat geen jaarlijkse controle heeft bij een tandarts neemt af Het percentage Utrechtse jeugdigen van 2-17 jaar dat geen jaarlijkse controle heeft bij een tandarts neemt af, blijkt uit declaraties van tandartsen. 26% van de j...

KOPP-KVO
Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving hebben meer gezondheidsrisico’s Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) krijgen twee tot drie keer zo vaak psychische problemen...

KOPP-KVO
Waarschijnlijk 12.500 KOPP/KVO-kinderen in Utrecht De instelling voor verslavingszorg Jellinek schat dat in de stad Utrecht 12.500 0- tot 18-jarigen een psychisch zieke of verslaafde vader of moeder hebben. Kinderen ervaren vaak hun leven lang de g...

Levensverwachting
Let op: deze gegevens komen uit het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018. De komende tijd wordt deze tekst verder aangevuld. De levensverwachting stijgt De levensverwachting van Utrechters steeg van 77,3 jaar in 2000 naar 80,6 jaar in 2014. De levensve...

Kan deze website beter?