Zoeken naar 'ervaren gezondheid'

 ervaren gezondheid
...el verschillen tussen diverse groepen Utrechters. ervaren gezondheid in Utrecht voor iedereen anders Vrouwen geven vaker aan hun gezondheid minder dan goed te ervaren (gaat wel/slecht/zeer slecht) dan mannen. Met het toenemen van de leeftijd g...

ervaren gezondheid
Meerdere dimensies bepalen de ervaren gezondheid De ervaren gezondheid is het oordeel van een persoon over zijn of haar eigen gezondheid. Daarbij gaat het vaak om het welbevinden op fysiek, mentaal én sociaal vlak. ervaren gez...

ervaren gezondheid
...en lager opleidingsniveau hebben een minder goede ervaren gezondheid. Utrechters met een Marokkaanse of Turkse achtergrond voelen zich minder gezond Ongeveer de helft van de volwassenen met een Marokkaanse achtergrond voelt zich minder gezond....

ervaren gezondheid
...leeftijd neemt het percentage mensen met een goed ervaren gezondheid af. Van de 19- tot 39-jarigen geeft 96% aan dat zij hun gezondheid als goed ervaren, bij de 55- tot 65-jarigen is dit 78%. Utrechters met een Marokkaanse of Turkse achtergron...

ervaren gezondheid
...gratieachtergrond. Van hen voelt 35% zich gezond. ervaren gezondheid is minder goed in Utrechtse aandachtsgebieden 39% van de ouderen die wonen in één van de Utrechtse aandachtsgebieden heeft een goed ervaren gezondheid....

ervaren gezondheid
...met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Betere ervaren gezondheid bij kinderen met een hoge gezinswelvaart Kinderen uit gezinnen met een hoge welvaart voelen zich vaker gezond dan kinderen met een lage of middelhoge gezinswelvaart. Kinderen...

ervaren gezondheid
...chtergrond: van hen voelt 82% zich (heel) gezond. ervaren gezondheid beter bij hogere gezinswelvaart Hoe hoger de gezinswelvaart, hoe gezonder kinderen in het basisonderwijs zich voelen.

ervaren gezondheid
...alleen basisonderwijs gevolgd hebben, is dit 42%. ervaren gezondheid verschilt per wijk In de wijken Kanaleneiland, Ondiep, Overvecht, Zuilen-Oost en in de Bokkenbuurt (Nieuw-Hoograven) heeft gemiddeld 59% van de ouderen een goede gezondheid. ...

Uitleg trendbreuk ervaren gezondheid
Vraag over ervaren gezondheid in 2012 vernieuwd vanwege landelijke harmonisatie In 2012 is de vraag over ervaren gezondheid die GGD-en en ook gemeente Utrecht gebruikten in de gezondheidspeilingen aangepast. De oude vraagstelling had an...

ervaren gezondheid
De meeste jongeren zijn positief over hun eigen gezondheid 85% van de leerlingen uit klas twee en klas vier in Utrecht ervaart zijn of haar gezondheid als (heel) goed. 87% van de jongens ervaart dit, tegenover 83% van de meisjes. Ook leerlingen zon...

Psychische gezondheid
26% van de Utrechters heeft één of meer psychische aandoeningen Een kwart van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Deze volwassenen hebben het vaakst last van langdurige oversp...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...assenen hun gezondheid slechter. Matig tot slecht ervaren gezondheid, naar aantal risicofactoren: In Noordwest, Overvecht en Zuidwest is vaker sprake van gestapelde risico’s In de Utrechtse wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest wonen r...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen De psychosociale gezondheid van 89% van de leerlingen uit groep zeven en acht is goed te noemen. Ongeveer één op de negen leerlingen heeft een verhoogd...

Psychische gezondheid
Meer Utrechters ervaren één of meer psychische aandoeningen Drie op de tien Utrechters geeft zelf aan één of meer psychische problemen te ondervinden. In 2008 was dit 21%. Het grootste deel (80%) van deze Utrechters geef...

Wat is de Volksgezondheidsmonitor Utrecht?
Inzicht in gezondheid nodig om een gezonde stad te blijven Utrecht is een grote en groeiende stad. In 2027 telt de stad naar verwachting 400.000 inwoners. Inzicht in de gezondheid van de Utrechters is belangrijk voor een gezonde, groeiende stad. De...

Psychische gezondheid
11% van de Utrechtse kinderen heeft verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen Eén op de negen leerlingen uit groep zeven en acht heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. Hierbij gaat het om emotionele problemen, gedra...

Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
43% van de Utrechtse 5- en 6-jarigen gebaat bij extra aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling Bij 43% van de leerlingen uit groep twee signaleerden logopedisten van de Jeugdgezondheidszorg het afgelopen schooljaar risicofactoren voor een verst...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...n leefomgeving. Inwoners met een matig tot slecht ervaren gezondheid hebben vaak te maken met risico’s op meerdere gebieden: een stapeling van problematiek en risicofactoren. In Noordwest, Overvecht en Zuidwest is vaker sprake van gestap...

Stapeling van gezondheidsrisico's
...verlast en sociale vaardigheden. Matig tot slecht ervaren gezondheid in verband met aantal risicofactoren: Ook zijn er sociaal-culturele verschillen in stapeling van risico’s Vooral bij kinderen met een Turkse achtergrond is vaker sprake...

Lichamelijke gezondheid
...ren belemmeren. Dit kan ook weerslag hebben op de ervaren gezondheid. Steeds meer mensen worden oud met één of meerdere chronische aandoeningen, lichamelijk of psychisch. Lichamelijke klachten kunnen duiden op psychosomatische ge...

Psychische gezondheid
...sche lichamelijke aandoeningen hun weerslag op de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Indicatoren voor de psychische gezondheid zijn het hebben van een angststoornis, depressie, overspannenheid, nervositeit en stress. Psychosociale gezo...

Lichamelijke gezondheid
Aantal Utrechtse kinderen met veel lichamelijke klachten is gedaald 9% van de leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. In 2007 was dit nog 13%. Deze klachten kunnen ...

Jeugdgezondheidszorg
Meeste kinderen zijn gevaccineerd In 2015 kreeg 94 tot 96% van alle Utrechtse kinderen de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma. Deze percentages zijn hoog, maar dalen licht in vergelijking met 2014. Deze afname is in Utrecht gemiddeld 0,5% ...

Lichamelijke gezondheid
Top 5 meest gerapporteerde lichamelijke aandoeningen: Aandoeningen aan het bewegingsapparaat het meest gerapporteerd De meest gerapporteerde chronische lichamelijke aandoeningen in Utrecht zijn diverse aandoeningen aan het bewegingsapparaat (bij el...

Lichamelijke gezondheid
Veel lichamelijke klachten bij 10% van de kinderen Eén op de tien Utrechtse leerlingen uit groep zeven en acht heeft veel lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen en vermoeidheid. Dit soort klachten kunnen wijzen op psych...

Seksuele gezondheid
87% van de jongvolwassenen heeft wel eens seksueel contact gehad Ruim vier op de vijf jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar heeft geslachtsgemeenschap gehad, zo blijkt uit de Utrechtse gezondheidspeiling 2014. Eén op de vijf jongvolwassene...

gezondheidsvaardigheden
64% van de Utrechtse volwassenen met lage gezondheidsvaardigen krijgt hulp Twee op de drie 19- tot 64-jarigen die moeite hebben om schriftelijke gezondheidsinformatie te begrijpen, geven aan dat ze hulp van iemand krijgen met het lezen van brieven ...

Psychische gezondheid
26% van de Utrechters heeft één of meer psychische aandoeningen Een kwart van de volwassenen (19-64 jaar) heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Deze volwassenen ervaren in bijna alle gevallen overspannenhe...

Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Zelf aan de slag met het vergelijken van gezondheidscijfers Ga hier aan de slag met cijfers! U kiest zelf welke onderwerpen u vergelijkt over verschillende Utrechtse wijken of onderzoeksjaren. Klik hier om zelf gezondheidscijfers te vergelijken Er ...

gezondheidsvaardigheden
Een op de vijf Utrechtse ouderen heeft moeite met invullen van medische formulieren 19% van de 65-plussers in Utrecht heeft er geen vertrouwen in dat ze medische formulieren goed invullen. De verschillen naar opleidingsniveau zijn groot. 40% van de...

Psychische gezondheid
53% van de 80-plussers in Utrecht heeft een risico op psychische problemen Ruim de helft van de Utrechters van 80 jaar en ouder heeft een risico op psychische problemen, zoals een depressie of angststoornis. Onder 65- tot 79-jarigen komt dit minder...

Psychische gezondheid
Psychische aandoeningen komen voor bij een op de vijf Utrechtse ouderen 21% van de 65-plussers in Utrecht heeft minimaal één chronische psychische aandoening. Zij geven aan dat zij last hebben van een angststoornis, depressiviteit, la...

Seksuele gezondheid
Geslachtsziekten nemen toe Het aantal Utrechters dat aangeeft het afgelopen jaar een geslachtsziekte (soa) te hebben gehad is toegenomen van minder dan 1% in 2008 naar ruim 2% in 2012. De meest voorkomende soa’s zijn chlamydia, genitale wratt...

Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
De jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen, jongeren en ouders De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht is er voor alle kinderen, jongeren en hun ouders. Voor alle vragen over groei, ontwikkeling en opvoeding kunnen zij er terecht: va...

Seksuele gezondheid
Eén op de tien vierdeklassers heeft geslachtsgemeenschap gehad 10% van de leerlingen uit klas vier heeft al eens geslachtsgemeenschap gehad. Dit geldt in de vierde klas vaker op het vmbo dan op het havo/vwo. 12% van de vierdeklassers zonder ...

Uitleg: Zelf gezondheidscijfers vergelijken
Er zijn twee verschillende pagina’s: één met grafieken en één met tabellen De eerste pagina laat grafieken zien van een gekozen onderwerp door de tijd. U kunt meerdere wijken aanklikken. De tweede pagina laat tabel...

Lichamelijke gezondheid
Aandoeningen aan het bewegingsapparaat vaakst genoemde chronische lichamelijke aandoening Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn de meest voorkomende chronische lichamelijke aandoeningen onder Utrechters tussen de 19 en 64 jaar. Veel voorkomen...

Jeugdgezondheidszorg Utrecht
Jeugdgezondheidszorg Utrecht De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de gemeente Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 78.000 contacten met kinderen en hun ouders of verzorgers. Vanaf het eerste huisbezoek vlak na de geboorte volgt de JGZ kinderen tot zij 18 ...

Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg
De meerderheid van de Utrechtse moeders geeft hun baby’s borstvoeding Vier op de vijf moeders start na de geboorte van haar kind met het geven van borstvoeding. Na zes maanden krijgt een derde van de kinderen nog borstvoeding. In gezinnen met...

Lichamelijke gezondheid
Eén op de drie jongeren heeft last van gehoor na luisteren van harde muziek 30% van de leerlingen in Utrecht heeft wel eens last van het gehoor na het luisteren van harde muziek. 33% van de vierdeklassers heeft hier wel eens last van en 27% ...

Psychische gezondheid
Meer sociaal-emotionele problemen bij vmbo-leerlingen Eén op de tien vmbo-leerlingen heeft een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen. In totaal heeft 8% van de leerlingen een verhoogd risico. Sociaal-emotionele problemen komen even...

gezondheidspeiling 2016
Gezondheidspeiling Utrecht 2016 ontvangen? Vul de vragenlijst in! Heeft u ook een uitnodiging per post ontvangen voor de Gezondheidspeiling? Doe dan mee en vul de vragenlijst in! Met uw antwoorden kunnen we ervoor zorgen dat nog meer inwoners van U...

gezondheidsvaardigheden
Gezondheidsvaardigheden hangen samen met gezondheid Beperkte functionele gezondheidsvaardigheden hangen samen met een slechtere (ervaren) gezondheid en een grotere kans om eerder te overlijden (NIVEL, 2015). Gezondheidsvaardigheden zijn belangrijke...

Wat vindt u van volksgezondheidsmonitor.nl?
De website volksgezondheidsmonitor.nl bestaat ruim een jaar. We willen graag weten of hij voldoet aan uw wensen. Vul nu onze vragenlijst in, zodat we met uw mening de website nog beter maken. Volksgezondheidsmonitor.nl is bedoeld om de onderzoeksre...

Lichamelijke gezondheid
Helft van de Utrechtse ouderen heeft hart- en vaatziekte of aandoening aan bewegingsapparaat Van de 65-plussers in Utrecht heeft 52% een hart- en vaatziekte en 48% een aandoening aan het bewegingsapparaat. Hart- en vaatziekten zijn het vaakst genoe...

Wijkgezondheidsprofielen
We werken aan nieuwe wijkgezondheidsprofielen. Begin 2018 verschijnen de wijkgezondheidsprofielen op deze website. Voor nu kunt u zelf gezondheidscijfers vergelijken. Wilt u de wijkgezondheidsprofielen uit 2014 inzien, klik dan op onderstaande wijk...

gezondheid en woonomgeving in Utrecht
Special over de gezondheid en woonomgeving van de Utrechters Wat vinden Utrechters een gezonde woonomgeving? En welke cijfers hebben wij daarover? Het beeld dat Utrechters schetsen over een gezonde woonomgeving mét de bijbehorende cijfers zi...

Lichamelijke gezondheid
Eén op de vijf Utrechters heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat 21% van de volwassenen (19-64 jaar) geeft aan dat zij een aandoening hebben aan het bewegingsapparaat. Veel voorkomend zijn aandoeningen aan de nek, schouder, hand of r...

Kindtool Positieve gezondheid
Een mooi voorbeeld van samenwerking: de Kindtool Positieve Gezondheid. Wat vinden kinderen belangrijk als het om gezondheid gaat? Afgelopen jaar zijn veel kinderen uitgebreid geïnterviewd over wat gezondheid voor hen betekent. Een eerste, bela...

Lichamelijke gezondheid
60% van de Utrechtse ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat Zes op de tien 65-plussers in Utrecht hebben één of meerdere aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Met name gewrichtsslijtage komt vaak voor. Vrouwen geven ...

VMU levert input aan landelijke gezondheidscijfers
Iedere vier jaar stellen CBS, RIVM en GGD-GHOR Nederland nieuwe landelijke gezondheidscijfers over volwassenen en ouderen beschikbaar. Vanaf 1 november zijn nieuwe gezondheidscijfers op gemeenteniveau met elkaar vergelijkbaar. De gemeente Utrecht v...

Utrechts gezondheidsprofiel 2018
Op weg naar het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 Utrecht bouwt aan een gezonde toekomst. De gemeente presenteert 19 februari 2018 het nieuwe Utrechts gezondheidsprofiel waarin de belangrijkste ontwikkelingen over gezondheid in de stad staan en over...

Werk en vrijwilligerswerk
... Utrechtse volwassenen heeft een matig tot slecht ervaren gezondheid. Goed ervaren gezondheid, naar maatschappelijke activiteit: Wisselwerking gezondheid en maatschappelijke participatie Werken is een belangrijke voorwaarde voor een gez...

Levensverwachting
...moment gemiddeld 80 jaar, waarvan 67 jaar in goed ervaren gezondheid. De levensverwachting is daarmee iets hoger dan die van inwoners uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ongeveer een half jaar lager dan het Nederlands gemiddelde en ruim...

Resultaten Jeugdmonitor 2016
...smonitor.nl vind je nieuwe informatie over: Geluk ervaren gezondheid Lichamelijke gezondheid Psychische gezondheid Discriminatie en praten over problemen Huishoud- en gezinssamenstelling Situatie in het gezin Situatie op school Voeding Bewegin...

Opleidingsniveau
Bijna twee op de drie Utrechters is hoogopgeleid 63% van de Utrechtse volwassenen heeft een afgeronde hbo- of universitaire studie als hoogst genoten opleiding. In Utrecht wonen veel hoogopgeleiden:

Home
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht in het kort: De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Onderzoekers van de gemeente Utrecht verzamelen continu data en publiceren ze op deze website. Zo zijn de me...

Werk en vrijwilligerswerk
87% van de Utrechtse volwassenen is maatschappelijk actief Het grootste deel van de volwassenen (19-64 jaar) in Utrecht werkt, volgt een opleiding en/of doet vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit de Inwonersenquête 2016. Volwassenen onder de 40 j...

Sociale contacten
Sociale contacten belangrijk voor ervaren gezondheid Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkig dan anderen. Het hangt daardoor samen met iemands ervaren gezondheid. Daarnaast kan steun van sociale contacten iem...

Dagelijks functioneren
...jks functioneren belemmeren. Daarmee komen ook de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven onder druk te staan. Meer mensen hebben één of meer chronische aandoeningen Steeds meer mensen worden oud met één of meerde...

Over de VMU
...vloed zijn. Thema’s die aan bod komen, zijn ervaren gezondheid, regie over het eigen leven, levensverwachting, aandoeningen en ziekten, sociale contacten, financiële situatie, leefstijl, zorggebruik en de fysieke leefomgeving. De VM...

Werk en vrijwilligerswerk
...65 jaar) hun gezondheid als goed. Percentage goed ervaren gezondheid bij 18- tot 65-jarigen, naar maatschappelijke activiteit: Een slechte gezondheid belemmert participatie sociaal kwetsbare Utrechters Bij 56% van sociaal kwetsbare Utrechters ...

Mantelzorg
...verslaafde ouder hebben zelf ook een minder goede ervaren gezondheid, lopen vaker risico op psychosociale problemen en ervaren vaker dan andere kinderen problemen thuis zoals ruzie, ongezelligheid en eenzaamheid. Zij zijn geneigd zichzelf weg ...

Sociale uitsluiting
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. Eén op de 13 Utrechters is sociaal uitgesloten 8% van de Utrechtse volwassenen is matig tot sterk sociaal uitgesloten. Landelijk li...

Sociale uitsluiting
...aal uitgesloten jongeren hebben vaker een slechte ervaren gezondheid, psychosociale problemen, hoofdpijn, maagpijn, misselijkheid en slapen vaker slecht. Ook ontbijten en bewegen zij minder, roken zij vaker en gebruiken in hogere mate alcohol ...

Werk en vrijwilligerswerk
Kwart van de Utrechtse ouderen doet vrijwilligerswerk 24% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 28% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet onder 19-...

Werk en vrijwilligerswerk
Bijna vier op de tien Utrechtse ouderen doen vrijwilligerswerk 38% van de 65-plussers in Utrecht doet vrijwilligerswerk. 40% van de 65- tot 79-jarigen zet zich in als vrijwilliger. Dit is vergelijkbaar met het percentage dat vrijwilligerswerk doet ...

Binnenstad
...te wijk van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 69,7 jaar. Utrechtse jeugd in de Binnenstad: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Binnenstad 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse ...

Overvecht
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 59,7 jaar. Utrechtse jeugd in Overvecht: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Overvecht 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwa...

Zuid
...trecht. In Zuid ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 67,4 jaar. Utrechtse jeugd in Zuid: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Zuid 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in Zuid: Op deze pagi...

Noordoost
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 71,8 jaar. Utrechtse jeugd in Noordoost: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Noordoost 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwa...

Oost
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 70,9 jaar. Utrechtse jeugd in Oost: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Oost 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in ...

Leidsche Rijn
...n Leidsche Rijn ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,8 jaar. Utrechtse jeugd in Leidsche Rijn: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Leidsche Rijn 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in ...

Vleuten-De Meern
...leuten-De Meern ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,7 jaar. Utrechtse jeugd in Vleuten-De Meern: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Vleuten-De Meern 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassen...

Zuidwest
...ht. In Zuidwest ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 63,1 jaar. Utrechtse jeugd in Zuidwest: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Zuidwest 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in Zuidwest: ...

Noordwest
...t. In Noordwest ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 65 jaar. Utrechtse jeugd in Noordwest: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Noordwest 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in Noordwest:...

West
...trecht. In West ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 68,5 jaar. Utrechtse jeugd in West: Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk West 'Jeugd' in Utrecht. Utrechtse volwassenen in West: Op deze pagi...

Medicatiegebruik
Helft van de Achmea-verzekerde kinderen krijgt medicatie in een jaar 52% van de Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea gebruikte in 2012 medicijnen. Dit zijn iets vaker meisjes dan jongens. Kinderen jonger dan vier jaar kr...

Gezins- en huishoudsamenstelling
...en leven vaker ongezonder en hebben een slechtere ervaren gezondheid. Uit Utrechts onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s vaker voorkomt bij eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. In ...

Rondkomen en schulden
...echters met financiële problemen Een slechte ervaren gezondheid komt vaker voor bij Utrechters die financiële problemen hebben. Dit verband wordt ook gevonden bij chronische ziekte, belemmering als gevolg van een chronische ziekte en...

Geluids- en geurhinder
Veel geluid beschadigt de gezondheid Te veel blootstelling aan hard geluid is niet goed voor de gezondheid en het welbevinden. Dit kan leiden tot hinder, slaapverstoring, verstoring van de dagelijkse activiteiten en stressreacties. Deze effecten va...

Binnenstad
...te wijk van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 69,7 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Binnenstad in Utrecht.

Noordoost
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 71, 8 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Noordoost in Utrecht.

Overvecht
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 59,7 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Overvecht in Utrecht.

Noordwest
...t. In Noordwest ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 65 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Noordwest in Utrecht.

Oost
... wijken van Utrecht. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt in deze wijk op 70,9 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Oost in Utrecht.

Zuid
...trecht. In Zuid ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 67,4 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Zuid in Utrecht.

West
...trecht. In West ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 68,5 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk West in Utrecht.

Zuidwest
...ht. In Zuidwest ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 63,1 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Zuidwest in Utrecht.

Vleuten-De Meern
...leuten-De Meern ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,7 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Vleuten-De Meern in Utrecht.

Leidsche Rijn
...n Leidsche Rijn ligt de levensverwachting in goed ervaren gezondheid op 70,8 jaar. Op deze pagina kunt u het volledige wijkprofiel vinden van de wijk Leidsche Rijn in Utrecht.

Specialistische zorg
Let op: binnenkort verschijnt een nieuwe tekst over dit onderwerp met cijfers uit de Gezondheidspeiling 2016. 36% van de Utrechters maakt gebruik van een medisch specialist Ruim een derde van de Utrechters geeft aan in 2012 contact te hebben gehad ...

Geluids- en geurhinder
Meeste ervaren geluidshinder van scooters, stadsverkeer en buren Utrechters ervaren de meeste ernstige hinder (ergernis) van geluid door bromfietsen of bromscooters, (stads)verkeer en buren. Utrechters ervaren ernstige geluidshinder wanneer zij een...

Basiszorg
Meeste Utrechters zijn tevreden over huisarts en gezondheidsvoorzieningen 83% van de Utrechters is (zeer) tevreden met de huisarts of het gezondheidscentrum in hun buurt. Utrechters met een lage opleiding zijn met 79% het minst tevreden met deze vo...

Specialistische zorg
36% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt het ziekenhuis Ruim een derde van de Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea ontving in 2012 ziekenhuiszorg. Jongens bezochten vaker het ziekenhuis dan meisjes. Naarmate kindere...

Basiszorg
71% van de Achmea-verzekerde kinderen bezoekt de huisarts Zeven op de tien Utrechtse kinderen die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar Achmea bezochten in 2012 de huisarts voor een standaard consult. 14% van de kinderen maakte gebruik van een lang co...

Inschrijven nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van nieuwe gegevens op Volksgezondheidsmonitor.nl en ontwikkelingen rond de Volkgezondheidsmonitor Utrecht. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijft u zich dan hieronder in. De nieuwsbrief ve...

Eigen kracht van ouders
89% van de nul- tot vierjarigen groeit op in een gezin waarin voldoende voorwaarden zijn voor een gezonde start De meeste ouders zijn goed in staat om hun kinderen gezond op te laten groeien, ook wanneer het even tegen zit. Voor 11% van de nul- tot...

Dagelijks functioneren
63% van de Utrechters heeft een chronische aandoening Twee van de drie Utrechters rapporteren één of meer chronische aandoeningen. Een derde van de Utrechters heeft zelfs twee of meer chronische aandoeningen. Oudere Utrechters hebben ...

Medicatiegebruik
Eén op de 11 Utrechters neemt wel eens slaap- of kalmeringsmiddelen 9% van de volwassenen van 19 tot 65 jaar heeft in het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt. 5% van de Utrechters heeft deze middelen in de afgelopen maand no...

Medicatiegebruik
18% van de Utrechtse 65-plussers heeft slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt In de afgelopen 12 maanden heeft 18% van de ouderen in Utrecht slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt. Dit percentage ligt hoger ten opzichte van Utrechtse volwassenen van ...

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
364 nieuwe cliënten bij maatschappelijke opvang en beschermd wonen In 2015 hebben er bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 364 nieuwe zorgtoewijzingen plaatsgevonden. De meeste toewijzingen waren naar beschermd wonen. In totaal war...

Wat vindt u op deze website?
Op Volksgezondheidsmonitor.nl staan de meest actuele cijfers over de gezondheid van Utrechters De Volksgezondheidsmonitor Utrecht brengt in beeld hoe het met de gezondheid van Utrechters gaat. Daarbij kijken we breed naar gezondheid en factoren die...

Links
Naast de Volksgezondheidsmonitor Utrecht zijn er ook andere websites waar (onderzoeks)informatie op staat over gezondheid en andere thema's in Utrecht en daarbuiten. Hieronder staat een overzicht met websites die wellicht ook interessant zijn voor ...

Seks
Seksualiteit onderdeel van gezondheid Seksualiteit is onderdeel van iemands gezondheid. Seksuele gezondheid gaat over het kunnen hebben van een seksueel gezonde relatie. Het herkennen en hebben van respect voor eigen wensen en grenzen en die van an...

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is niet overal voldoende De Europese stikstofdioxide norm voor luchtkwaliteit waar Nederland en Utrecht in het jaar 2015 aan moeten voldoen, wordt momenteel nog niet overal in Utrecht gehaald. Met name op knooppunten van drukke st...

Sociale uitsluiting
Sociale uitsluiting heeft duidelijke samenhang met gezondheid Sociale uitsluiting is meer dan eenzaamheid en verwijst naar het niet (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, als gevolg van individuele en maatschappelijke factoren. ...

Mantelzorg
Oudere volwassenen zijn vaker mantelzorgers 21% van de Utrechtse volwassenen tussen 55 en 64 jaar geeft mantelzorg. Onder de Utrechters tussen 40 en 54 jaar verleent 15% mantelzorg. Bij 19- tot 39-jarigen komt dit met 4% minder vaak voor. 15% van d...

Medicatiegebruik
Drie op de vier Achmea-verzekerde volwassenen ontvangen per jaar medicatie Aan 75% van de Utrechtse volwassenen met een Achmea verzekering (tegenwoordig Zilverenkruis) is in 2012 medicatie verstrekt. Dit zijn vaker vrouwen dan mannen. Naarmate de l...

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is verbeterd, verdere verbetering is nodig Hoewel de afgelopen jaren de luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd, is dit vanuit het oogpunt van volksgezondheid niet voldoende. De gezondheidsrisico’s zijn wel kleiner geworden, maa...

Situatie thuis
Eén op de 11 Utrechtse leerlingen helpt ouders met mail, post of afspraken 9% van de leerlingen uit groep zeven en acht helpt hun ouders met mailen, het lezen van de post of het maken van afspraken. Ook gaat 11% van de leerlingen wel eens me...

Wijkenvergelijker Jeugd
De Wijkenvergelijker Jeugd laat op wijkniveau de resultaten uit de Jeugdmonitor Utrecht (JMU) zien. De JMU geeft een overzicht van de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en vrijetijdsbesteding van leerlingen uit groepen 7 en 8 van het basisonderwij...

Lichaamsgewicht
27% van de vmbo-leerlingen uit klas twee heeft overgewicht Meer dan een kwart van de Utrechtse vmbo-leerlingen uit klas twee heeft overgewicht. Onder havo/vwo-leerlingen is dit 8%. Overgewicht komt het meeste voor onder leerlingen met een Turkse of...

Drugs
Cannabisgebruik kent risico’s voor de gezondheid Door het gebruik van hasj of wiet (cannabis) kan iemand zich tijdelijk prettig voelen. Cannabisgebruik kent echter ook risico’s. Het kan de stemming en gedrag negatief beïnvloeden. O...

Digitale media
Problematisch gebruik van digitale media hangt samen met psychische gezondheid en sociale problemen Er is een samenhang tussen het problematisch gebruik van sociale media en gamen en psychologische en sociale problemen. Problematisch gebruik van di...

Taal- en spraakontwikkeling
Vroegtijdige signalering en behandeling van spraak- en taalproblemen van groot belang Het is belangrijk dat logopedische problemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost. Dit verkleint namelijk de kans op blijvende spraak- en taal...

Cognitieve ontwikkeling
43% van de Utrechtse 5- en 6-jarigen gebaat bij extra aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling Bij 43% van de leerlingen uit groep twee signaleerden logopedisten van de Jeugdgezondheidszorg het afgelopen schooljaar risicofactoren voor een verst...

Roken
25% van de mannen in Utrecht rookt Een kwart van de Utrechtse mannen tussen 19 en 64 jaar rookt. Van de vrouwen rookt 20%. In Utrecht rookt gemiddeld 22% van de volwassenen. Relatief veel rokers onder Utrechters zonder migratieachtergrond met een l...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 55% van de ouderen het dagelijks functioneren Meer dan de helft van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en/of psychische aandoening(...

Sociale contacten
77% van de 65-plussers in Utrecht heeft wekelijks contact met familieleden Ruim driekwart van de Utrechtse ouderen heeft minimaal een keer per week contact met familieleden. Twee op de drie 65-plussers hebben wekelijks contact met vrienden en kenni...

Roken
18% van de Utrechtse ouderen rookt Bijna een op de vijf Utrechtse 65-plussers rookt. 65- tot 79-jarigen roken vaker dan Utrechters ouder dan 80 jaar. Bij 14% van de Utrechtse 65-plussers wordt in huis gerookt Een op de zeven ouderen geeft aan dat e...

Mantelzorg
Utrechters tussen 55 en 65 jaar geven vaker mantelzorg 26% van de 55- tot 64-jarige volwassenen in Utrecht verleent nu mantelzorg. Van de Utrechters tussen 40 en 54 jaar verleent 13% mantelzorg. Onder Utrechters jonger dan 40 jaar komt dit minder v...

Hoe verzamelen we gegevens?
Gegevens over gezondheid komen uit verschillende bronnen Om een beeld te krijgen van de gezondheid van Utrechters verzamelen we gegevens uit tal van bronnen. We brengen inzichten bij elkaar uit al bestaande onderzoeken en rapporten. Daarnaast halen...

Waarom voeren wij duidingsgesprekken?
In gesprek over gezondheidscijfers om gegevens over gezondheid te duiden Aan de hand van gezondheidscijfers gaan we in gesprek met Utrechtse inwoners, professionals en wijk- en adviesraden. We delen onze kennis met inwoners en professionals in de s...

Met wie werken wij samen?
De Volksgezondheidsmonitor Utrecht is steeds meer een resultaat van samenwerking Steeds meer partijen zijn actief betrokken bij (onderdelen van) de Volksgezondheidsmonitor Utrecht. Denk daarbij aan andere gemeentelijke onderdelen, maatschappelijke ...

Dagelijks functioneren
Ziekte belemmert bij 63% van de ouderen het dagelijks functioneren Bijna twee derde van de Utrechtse 65-plussers voelt zich belemmerd bij hun dagelijkse bezigheden door één of meer chronische lichamelijke en psychische aandoeningen. 2...

Roken
15% van de Utrechtse ouderen rookt 15% van de 65-plussers in Utrecht rookt. Hierbij zijn geen verschillen naar geslacht, leeftijd, opleiding of migratieachtergrond. 36% van de ouderen in Utrecht heeft nog nooit gerookt Meer dan een derde van de Utr...

Mantelzorg
Utrechtse ouderen voelen zich vaker zwaar belast door het geven van mantelzorg 25% van de huidige mantelzorgers van 65 jaar en ouder in Utrecht voelt zich zwaar belast door de mantelzorg die zij geven. In 2012 was dit 8%. Mogelijke verklaringen voo...