Naar de inhoud

Hoe verzamelen we gegevens?

Gegevens over gezondheid komen uit verschillende bronnen

Om een beeld te krijgen van de gezondheid van Utrechters verzamelen we gegevens uit tal van bronnen. We brengen inzichten bij elkaar uit al bestaande onderzoeken en rapporten. Daarnaast halen we direct informatie uit dataregistraties of vragen we aan Utrechters zelf wat ze van iets vinden of hoe ze iets ervaren. Alle informatie die we verzamelen over een bepaald onderwerp of een bepaalde groep zetten we bij elkaar en maken we toegankelijk. Zo ontstaat een beeld over de gezondheid van de Utrechters.

Welke bronnen gebruiken we?

We starten met het ophalen van informatie die er al is. We maken gebruiken van wetenschappelijke studies en halen informatie uit al bestaande rapporten. Als dit onvoldoende is zoeken we verder naar andere bronnen.

  •  Registratiesystemen:
    In Nederland wordt veel geregistreerd. Een deel daarvan is zeer bruikbaar om het beeld over de gezondheid van Utrechters compleet te krijgen. We gebruiken data uit landelijke registraties, zoals sterftecijfers en data van zorgverzekeraars. Ook heeft de gemeente Utrecht eigen registratiesystemen die bruikbare informatie bevatten, zoals registraties van de jeugdgezondheidszorg en metingen van luchtkwaliteit. We publiceren geen herleidbare gegevens, we volgen de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  •  Vragenlijstonderzoek:
    Sommige informatie kunnen we alleen achterhalen bij de mensen zelf. Hiervoor is vragenlijstonderzoek een goede manier. De gemeente Utrecht voert zelf grootschalig vragenlijstonderzoek uit bij volwassenen (de Gezondheidspeiling en Inwonersenquête), jongeren (de Gezondheidsmonitor Jeugd) en kinderen (de Jeugdmonitor). Door landelijk samen te werken met RIVM, CBS en GGD'en kunnen we de gegevens over Utrechtse jongeren, volwassenen en ouderen (uit de Gezondheidsmonitor Jeugd en de Gezondheidspeiling) ook vergelijken met andere Nederlanders. Verder maken we regelmatig gebruik van enkele panels waar Utrechters aan deelnemen, zoals het bewonerspanel en het panel Meetellen in Utrecht. Ook bij deze onderzoeken publiceren we geen gegevens die  te herleiden zijn tot individuele personen.
  •  Signalen uit de praktijk:
    Een andere bron die we gebruiken, zijn signalen uit de praktijk. We spreken met allerlei (zorg)professionals binnen en buiten de gemeente Utrecht omdat ook zij ons een beeld kunnen geven over de gezondheid van (groepen) Utrechters. Naast deze waardevolle aanvulling kunnen zij ook helpen met het duiden van de cijfers die komen uit diverse onderzoeken en registratiesystemen.

Extra verdieping
Soms zijn er onderwerpen die vragen om meer onderzoek. We noemen dit een verdiepend onderzoek. Hiervoor is vaak extra tijd en kennis nodig. Soms doen we dit zelf, maar vaak werken we samen met kennisinstituten.

Van data naar informatie op website

De informatie die we uit verschillende bronnen verzamelen stellen we beschikbaar via deze website. We willen over elk onderwerp en over elke doelgroep een zo compleet mogelijk beeld geven. Daarom zetten we per onderwerp alle informatie (data) uit de verschillende hierboven genoemde bronnen bij elkaar. Onze zorgvuldige werkwijze vraagt tijd en aandacht. Het duurt even voordat een onderwerp voldoende is uitgewerkt en toegelicht om het op de website te kunnen plaatsen.