Naar de inhoud

Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2022

Wat is de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs?

Sinds 2020 reikt Volksgezondheid van de gemeente Utrecht jaarlijks de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs uit aan een student van MBO, HBO of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. “Gezondheid voor Iedereen” is de ambitie van de gemeente Utrecht, want gezondheid betreft ons allemaal. Nieuwe kennis en innovaties rondom publieke gezondheid zijn daarom heel belangrijk voor het beleid van de gemeente Utrecht. De afstudeerprijs is vernoemd naar onze collega Hanneke Schreurs die met grenzeloze energie en inspiratie aan gezondheid in Utrecht heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.

Wie mag er mee doen?

De afstudeerprijs is voor studenten van Nederlandse MBO’s, HBO’s en universiteiten, die tussen 1 september in het voorgaande jaar en 1 oktober van het huidige jaar zijn afgestudeerd op een onderwerp rondom (publieke) gezondheid. Wij benaderen gezondheid breed en positief, en zetten in op kansengelijkheid; zie daarvoor ook de Utrechtse Nota Gezondheid voor Iedereen. Ook vernieuwende ideeën voor dataverzameling, analyse en presentatie, bijvoorbeeld voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, passen hierbinnen. We toetsen de ingediende afstudeerwerken op hun toepasbaarheid voor het verbeteren van de gezondheid in een grote stad of in een gebied waarin veel en diverse groepen mensen met een achterstand op gezondheid wonen. Voor deelname komen in aanmerking: MBO-eindwerkstukken of -opdrachten, bachelorscripties (HBO/WO) en masterscripties (HBO/WO). Voor deelname moet het afstudeerwerk met minimaal een zeven beoordeeld zijn en heeft de student een aanbevelingsbrief van zijn docent of begeleider nodig.

Waar bestaat de afstudeerprijs uit?

Een selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke eindwerkstukken/scripties worden genomineerd. Een jury, met leden afkomstig uit het werkveld van publieke gezondheid, bepaalt het winnend afstudeerwerk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, kunnen de genomineerden hun afstudeerwerk presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 750,00, en mag een dag meelopen met een professional die zich bezighoudt met het onderwerp dat past bij de inhoud van het eindwerkstuk/de scriptie.

Wat zijn de aanmeldingscriteria?

  • De Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2022 geldt voor recente afstudeerwerken van de periode van september 2021 en 1 oktober 2022, met een onderwerp rondom (publieke) gezondheid.
  • Het afstudeerwerk is beoordeeld met minimaal een zeven.
  • Je hebt een aanbevelingsbrief van je docent/begeleider.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door uiterlijk zondag 11 september 2022 je afstudeerwerk (als PDF), de aanbevelingsbrief van je docent of begeleider en het inschrijfformulier te sturen naar het volgende e-mailadres: afstudeerprijs@utrecht.nl