Naar de inhoud

Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2021

Winnaar Hanneke Schreurs afstudeerprijs 2021

Op dinsdag 23 november is voor de tweede keer de afstudeerprijs uitgereikt door wethouder Eelco Eerenberg en Bart Andriessen. Ook dit keer tijdens een bijzondere, digitale bijeenkomst. We hebben 27 afstudeerwerken ontvangen, van HBO en WO studenten, uit Utrecht en andere Nederlandse onderwijsinstellingen, en vanuit allerlei studierichtingen. Hieruit heeft de selectiecommissie, bestaande uit VG collega’s, vier afstudeerwerken genomineerd. Na waardevolle en inspirerende presentaties van de genomineerden, werd Beau van Basten, afgestudeerd op hotel- en eventmanagement aan de TIO Utrecht, uitgeroepen tot winnaar. Beau heeft onderzoek gedaan naar de vormgeving van een informatieve, activerende en verbindende placemat, ter ondersteuning van het initiatief ‘Buurtmaaltijden’. Het onderwerp spreekt aan als heel sympathiek: eenzaamheid verminderen, sociale cohesie versterken en daarbij kwetsbare mensen van een gezonde maaltijd voorzien, met gebruik van restproducten, wat weer voedselverspilling voorkomt. Een win-win-win situatie, die herkenbaar de publieke gezondheid bevordert. Het resultaat is een mooie en informatieve placemat en een structuur (dubbelzijdig), die maandelijks nieuw ingevuld kan worden. Kortom, een mooi afstudeerwerk met een heel praktisch resultaat.

Doel van de Afstudeerprijs is tevens om nieuw, interessant (afstudeer)werk te delen met collega’s, en daarnaast de recent afgestudeerden / jonge professionals in contact te brengen met professionals binnen en buiten de gemeente Utrecht. Wij gaan daarom de komende tijd met alle afgestudeerden en de genomineerden ‘in gesprek’, en zullen de lijntjes leggen naar collega’s of andere professionals.

Foto van de digitale uitreiking met wethouder Eelco Eerenberg en Bart Andriessen.

Wat is de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs?

Sinds 2020 reikt Volksgezondheid van de gemeente Utrecht jaarlijks de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs uit aan een student van MBO, HBO of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid. “Gezondheid voor Iedereen” is de ambitie van de gemeente Utrecht, want gezondheid betreft ons allemaal. Nieuwe kennis en innovaties rondom publieke gezondheid zijn daarom heel belangrijk voor het beleid van de gemeente Utrecht. De afstudeerprijs is vernoemd naar onze collega Hanneke Schreurs die met grenzeloze energie en inspiratie aan gezondheid in Utrecht heeft gewerkt en verantwoordelijk was voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht.


Wie mag er mee doen?

De afstudeerprijs is voor studenten van Nederlandse MBO’s, HBO’s en universiteiten, die tussen 1 september in het voorgaande jaar en 1 oktober van het huidige jaar zijn afgestudeerd op een onderwerp rondom (publieke) gezondheid. Wij benaderen gezondheid breed en positief, en zetten in op kansengelijkheid; zie daarvoor ook de Utrechtse Nota Gezondheid voor Iedereen. Ook vernieuwende ideeën voor dataverzameling, analyse en presentatie, bijvoorbeeld voor de Volksgezondheidsmonitor Utrecht, passen hierbinnen. We toetsen de ingediende afstudeerwerken op hun toepasbaarheid voor het verbeteren van de gezondheid in een grote stad of in een gebied waarin veel en diverse groepen mensen met een achterstand op gezondheid wonen. Voor deelname komen in aanmerking: MBO-eindwerkstukken of -opdrachten, bachelorscripties (HBO/WO) en masterscripties (HBO/WO). Voor deelname moet het afstudeerwerk met minimaal een zeven beoordeeld zijn en heeft de student een aanbevelingsbrief van zijn docent of begeleider nodig. Ook komend jaar kunnen studenten zich aanmelden voor de Hanneke Schreurs Afstudeerprijs 2022.

Waar bestaat de afstudeerprijs uit?

Een selectiecommissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke eindwerkstukken/scripties worden genomineerd. Een jury, met leden afkomstig uit het werkveld van publieke gezondheid, bepaalt het winnend afstudeerwerk. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, kunnen de genomineerden hun afstudeerwerk presenteren en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 750,00, en mag een dag meelopen met een professional die zich bezighoudt met het onderwerp dat past bij de inhoud van het eindwerkstuk/de scriptie.