Naar de inhoud

Gezondheidsvaardigheden

Samenvatting

Volwassenen

  • 37% van de Utrechters heeft lage gezondheidsvaardigheden
  • De helft van de volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft lage gezondheidsvaardigheden
  • Volwassenen met lage gezondheidsvaardigheden hebben vaker een minder goede gezondheid

Ouderen

  • 43% van de Utrechtse ouderen heeft lage gezondheidsvaardigheden
  • 80-plussers en ouderen die alleen wonen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden

Wat houdt het in?

Cijfers over volwassenen

Cijfers over ouderen

Open data