Naar de inhoud

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd onderzoekt de gezondheid van jongeren

Iedere vier jaar onderzoeken alle GGD’en in Nederland hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dit doen zij in opdracht van gemeenten. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het RIVM en heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. In de gemeente Utrecht voert de afdeling Volksgezondheid het onderzoek samen met GGD regio Utrecht uit. In oktober 2019 werden anonieme vragenlijsten afgenomen bij leerlingen uit klas twee en vier op reguliere middelbare scholen.

Dit jaar een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. De Gemeente Utrecht brengt daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart. Het gaat om een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en van de impact van corona.


De vragenlijst bevat allerlei vragen rondom gezondheid

We willen een breed beeld krijgen van hoe het gaat met de gezondheid van de jeugd. Daarom bevat de vragenlijst veel verschillende onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. De onderwerpen die voorkomen in deze vragenlijst zijn:
  • achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling)
  • school (zoals schoolbeleving, (cyber)pesten)
  • gezondheid (zoals gezondheidsbeleving, geluk, mentale gezondheid, weerbaarheid)
  • corona (zoals coronamaatregelen, hulp of ondersteuning tijdens de coronaperiode)
  • leefstijl (zoals roken, alcohol, beweging)
  • vrije tijd (zoals sociale mediagebruik en gamen).
Bekijk de vragenlijst van 2021

In dit onderzoek gaan we uiteraard zorgvuldig om met de privacy van jongeren. Alle informatie hierover is te vinden in onze privacyverklaring.

Bekijk de privacyverklaring van 2021

De resultaten gebruiken we om samen te werken aan een goede gezondheid van jongeren

De informatie uit dit onderzoek helpt de gemeente Utrecht om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is of blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams. De Utrechtse cijfers zullen in de zomer van 2022 op deze website gepubliceerd worden. Daarnaast levert de Gezondheidsmonitor Jeugd ook landelijke cijfers op die gebruikt worden in het landelijke beleid.