Naar de inhoud

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd onderzoekt de gezondheid van jongeren
Iedere vier jaar onderzoeken alle GGD’en in Nederland hoe het gaat met de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Dit doen zij in opdracht van gemeenten. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het RIVM en heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. In de gemeente Utrecht voert de afdeling Volksgezondheid het onderzoek samen met GGD regio Utrecht uit. In oktober 2019 werden anonieme vragenlijsten afgenomen bij leerlingen uit klas twee en vier op reguliere middelbare scholen.

Onderstaande video bevat ondertiteling, maar geen audiodescriptie. Mocht je dit nodig hebben, lees dan het transcript van deze video.

Transcript

Voice-over Beeld
Hoe gezond is onze jeugd? Dat weet je pas als je inzoomt. Hoe zit het met sporten? En gamen? Schoolplein met figuren van jongeren. Het beeld zoomt in op een groepje jongeren. Een denkwolk verschijnt met een basketbal, dumbbell en sportshirt. Daarna verschijnt een tweede denkwolk met de tekst "In welk level ben jij?"
Hoe is de verhouding rokers niet rokers? En hoe zit het met alcohol? Voel je je gelukkig als jongere? Of ervaar je veel stress? Een denkwolk met brandende sigaret en sigaret met rood kruis erdoor verschijnt. Een denkwolk met twee flessen alcohol verschijnt. Het beeld zoomt in op een glimlachende figuur. Daarna verschijnt een denkwolk met de tekst "ik heb veel stress met die toetsen… "
Hoeveel kinderen worden gepest? Op school en online. Het beeld zoomt uit. Er verschijnt een tekst met "Op school en online".
Door de geestelijke en lichamelijke gezond van de jongeren in kaart te brengen komen trends in beeld. Bijvoorbeeld hoeveel procent te weinig beweegt of teveel gezoete drankjes drinkt. Met acties en maatregelen kunnen we daar op inspelen. Het beeld zoomt uit. Er verschijnt een bureau met twee computers, een stoel en een plant. Aan de muur hangt een pamflet met de tekst "GGD Data". Op het eerste computerscherm verschijnt een voetballer, op de tweede twee blikjes drinken. Op beide computerschermen staat ook een procentteken.
Want een gezonde leefstijl is makkelijker aan te leren als je jong bent. En je hebt er je hele leven wat aan. Een nieuw scherm verschijnt met de tekst "Want een gezonde leefstijl is makkelijker aan te leren als je jong bent". Als decoratie staan er tomaten, wortels, broccoli om de tekst heen. Ook staan er verschillende ballen voor sport omheen.
De Gezondheidsmonitor Jeugd brengt deze cijfers in kaart. Het is een landelijk terugkerend onderzoek van de GGD’en in opdracht van gemeenten. GGD’en doen dit in samenwerking met het RIVM. Je gaat terug naar de kamer met de computers. In beeld verschijnt de tekst "Gezondheidsmonitor Jeugd". Er verschijnt een nieuwe tekst met "Het is een landelijk terugkerend onderzoek van de GGD’en in opdracht van gemeenten ". Het logo van het RIVM verschijnt.
In 2015 is dit onderzoek voor de eerste keer op dezelfde wijze landelijk uitgevoerd. En nu in 2019 gebeurt het opnieuw. Met dit nieuwe onderzoek kunnen we zien of er veranderingen zijn. Het onderzoek is gericht op jongeren op middelbare scholen. De tekst "2015" verschijnt in beeld. Daarna wordt de tekst "2019" hieronder gezet. Het woord ‘middelbare scholen’ komt boven de jaartallen te staan.
De GGD begeleidt elke deelnemende school. Een GGD medewerker bespreekt met u de aanpak op uw school. De GGD ondersteunt en geeft u tips en tricks om de uitvoering op uw school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Je gaat naar een nieuwe omgeving, hier staat een ronde tafel met een figuur die een GGD- medewerker moet voorstellen. Tegenover de medewerker zit een figuur als juf. Een spreekballon verschijnt met "De GGD bespreekt met uw school de aanpak". Een denkwolk verschijnt met een lamp en radertjes erin.
Scholen spelen een hoofdrol bij de dataverzameling voor dit onderzoek. Alle GGD’en vragen middelbare scholen om mee te werken. Voor een goed landelijk en gemeentelijk beeld is het belangrijk dat alle leerlingen in de klassen 2 en 4 meedoen aan het onderzoek. De kaart van Nederland verschijnt, het logo van de GGD wordt toegevoegd op verschillende plekken op de kaart. Er verschijnt een tekst met "alle leerlingen in de klassen 2 en 4 meedoen aan het onderzoek".
Hoe meer scholen meewerken, hoe beter beeld we krijgen van onze jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt. Er verschijnt een beeld met vier schoolgebouwen. Het logo van de GGD staat hierboven. Er gaat een bewegende lijn vanuit de scholen naar het GGD logo.
Door als school mee te werken aan het onderzoek bouw je actief mee aan de gezondheid en welzijn van de leerlingen. Omdat docenten en decanen het al druk genoeg hebben maakt de GGD het de scholen zo gemakkelijk mogelijk. De lijntjes gaan weg. En er komen nu wolken met groene vinkjes boven de scholen te staan.
Tijdens een lesuur kunnen de leerlingen via de pc, tablet of smartphone inloggen op een speciale website. Je gaan naar een schoolklas. Hier zitten 3 figuren van leerlingen achter een schoolbureau. Eén leerling krijgt een laptop en de ander een tablet op zijn bureau. De derde leerling krijgt een smartphone in haar hand. Bij deze leerling verschijnt een spreekballon: "Wow dat gaat makkelijk!"
Daar vinden ze de vragenlijst om digitaal in te vullen. Een vragenlijst verschijnt. Boven de vragenlijst staat "Voor de klassen 2 en 4". De cursor gaat naar de tekst "vul de vragenlijst in".
De GGD is blij met de hulp van de scholen. Hoe eerder we inspelen op ongezond gedrag, des te eerder zijn leefgewoontes om te buigen. Zo verbeteren we samen de gezondheid van de Nederlandse jeugd. En wat goed is voor de leerlingen en de scholen: gezonde jongeren leren beter. Dat is mooi meegenomen. Je gaat naar buiten. Jongeren picknicken, iemand speelt voetbal en twee leerlingen omarmen elkaar. Er verschijnen denkwolkjes met hartjes boven hun hoofden. Daarna verschijnt een tekst "Zo verbeteren we samen de gezondheid van de Nederlandse jeugd". Een van de leerlingen steekt zijn duim omhoog.
Meer weten over de Gezondheidsmonitor Jeugd? Neem contact op met de GGD bij u in de buurt. Je gaat naar een nieuw locatie en ziet een gebouw van de GGD. Op het dak verschijnen 2 vlagen. Eén met icoon van een staafdiagram en de ander een cirkeldiagram. Een icoon van een luidspreker staat achter een van de ramen van het GGD gebouw. Een telefoon rinkelt. Een lachende figuur met potlood in zijn hand verschijnt. Op de achtergrond is de volgende tekst te lezen: "Meer weten over de Gezondheidsmonitor Jeugd? Neem contact op met de GGD bij u in de buurt. GGD.nl".
  Op de laatste pagina verschijnen de logo’s van de verschillende GGD’en en ook het logo van de RIVM verschijnt.

Download video (MP4 - 23,6 MB)

De vragenlijst bevat allerlei vragen rondom gezondheid
We willen een breed beeld krijgen van hoe het gaat met de gezondheid van de jeugd. Daarom bevat de vragenlijst veel verschillende onderwerpen die met gezondheid te maken hebben. De onderwerpen die voorkomen in deze vragenlijst zijn:
•    achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling)
•    school (zoals schoolbeleving, (cyber)pesten)
•    gezondheid (zoals gezondheidsbeleving, geluk, mentale gezondheid, weerbaarheid)
•    leefstijl (zoals roken, alcohol, beweging, seksuele ervaringen)
•    vrije tijd (zoals sociale mediagebruik en gamen).

Bekijk de vragenlijst

De resultaten gebruiken we om samen te werken aan een goede gezondheid van jongeren
De informatie uit dit onderzoek helpt de gemeente Utrecht om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is of blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams. De Utrechtse cijfers zullen in het voorjaar van 2020 op deze website gepubliceerd worden. Daarnaast levert de Gezondheidsmonitor Jeugd ook landelijke cijfers op die gebruikt worden in het landelijke beleid.