Naar de inhoud

Zuidwest

Gezondheid in de Utrechtse wijk Zuidwest

Onder meer Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk en Kanaleneiland

 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

In verhouding doen minder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond mee aan het onderzoek. In Kanaleneiland wonen meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van Utrecht gemiddeld. De cijfers vallen hierdoor in Kanaleneiland waarschijnlijk positiever uit dan de gezondheid in werkelijkheid is.
Volwassenen en ouderen in Zuidwest ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan gemiddeld in Utrecht. Tussen de subwijken in Zuidwest zijn verschillen in gezondheid. In de subwijken Transwijk en Kanaleneiland wonen in verhouding meer mensen met een slechte gezondheid. De gezondheid van volwassenen en ouderen in de subwijk Dichters-/Rivierenwijk is beter dan in de andere subwijken en vergelijkbaar met het Utrechtse gemiddelde. Inwoners van 19 jaar en ouder in Kanaleneiland hebben vaker moeite hebben met rondkomen en roken vaker. In Transwijk en Kanaleneiland hebben volwassenen en ouderen minder vaak wekelijks contact met hun buren en zijn ze minder vaak tevreden met hun woonomgeving. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Zuidwest komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Acht op de tien volwassenen en ouderen in Zuidwest bezoeken de huisarts en bijna zes op de tien ontvangen medisch specialistische zorg.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Ouderen in Zuidwest ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan gemiddeld in Utrecht. Ook hebben ze minder vaak wekelijks contact met hun buren en ze bewegen minder dan in Utrecht gemiddeld. Zeven op de tien ouderen in Zuidwest ervaren hun leven als betekenisvol en een kwart voelt zich zwaar belemmerd door aandoeningen. Ruim één op de vijf ouderen doet vrijwilligerswerk en één op de zes is ernstig eenzaam. Ouderen in Zuidwest zijn minder vaak tevreden over hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Het zorggebruik in 2018 van ouderen in de wijk Zuidwest komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Afwijkend hierin is dat ouderen uit Zuidwest vaker een toekenning hebben voor de regiotaxi dan in Utrecht gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken ongeveer negen op de tien ouderen in Zuidwest de huisarts. Eén op de zes ouderen ontvangt wijkverpleging en één op de zeven ouderen ontvangt hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

Meer weten over deze wijk?

  • In het najaar van 2020 zijn wijkgesprekken gevoerd in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest. Tijdens deze wijkgesprekken stonden we stil bij (ontwikkelingen in) de gezondheidssituatie van inwoners in kwetsbare situaties in de wijk. Meer lezen, klik hier.
  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Zuidwest of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data