Naar de inhoud

Zuid

Gezondheid in de Utrechtse wijk Zuid

Onder meer Lunetten en Hoograven


Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

In verhouding doen minder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond mee aan het onderzoek. In Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt wonen meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van Utrecht gemiddeld. De cijfers vallen hierdoor in Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt waarschijnlijk positiever uit dan de gezondheid in werkelijkheid is. Volwassenen en ouderen in Zuid ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan in Utrecht gemiddeld. Tussen de subwijken in Zuid zitten verschillen in gezondheid. De gezondheid van volwassenen en ouderen in Oud Hoograven/ Tolsteeg is op veel gebieden positiever dan het Utrechtse gemiddelde. In Lunetten wonen in verhouding meer mensen met een slechte gezondheid dan in Oud Hoograven/Tolsteeg en in Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt hebben mensen de meeste gezondheidsproblemen. Inwoners van 19 jaar en ouder in Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt ervaren minder vaak grip op hun leven en hebben vaker moeite met rondkomen dan gemiddeld in Utrecht. Ze hebben ook vaker meerdere chronische aandoeningen. In Lunetten en Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt zijn volwassenen en ouderen minder vaak tevreden over hun woonomgeving. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Zuid is nagenoeg gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Bijna acht op de tien volwassenen en ouderen in Zuid bezoeken de huisarts en ruim de helft ontvangt medisch specialistische zorg.

Ouderen van 65 jaar en ouder

Ruim de helft van de ouderen in Zuid ervaart hun gezondheid als goed. De cijfers van ouderen in deze wijk komen grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Net als in de andere Utrechtse wijken hebben twee op de drie ouderen meerdere chronische aandoeningen. Ongeveer zes op de tien hebben overgewicht en een kwart van de ouderen doet vrijwilligerswerk. Eén op de acht ouderen is ernstig eenzaam. Ouderen in Zuid bewegen vaker dan gemiddeld in Utrecht maar ze zijn minder vaak tevreden zijn over hun woonomgeving. Het zorggebruik in 2018 van ouderen in de wijk Zuid komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Afwijkend hierin is dat ouderen in Zuid vaker wijkverpleging ontvangen en vaker hulp ontvangen bij het huishouden vanuit de Wmo. Ook hebben ze vaker een toekenning voor de regiotaxi dan gemiddeld in Utrecht. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken negen op de tien ouderen in Zuid de huisarts en ontvangen negen op de tien medicatie vanuit de zorgverzekeringswet.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Zuid of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data