Naar de inhoud

West

Gezondheid in de Utrechtse wijk West

Onder meer Oog in Al, Lombok en Nieuw Engeland

 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

De gezondheid van volwassenen en ouderen in West komt meestal overeen met het Utrechtse gemiddelde. Tussen de subwijken in West zijn verschillen in gezondheid, maar deze zijn ten opzichte van het gemiddelde in Utrecht niet groot. De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hierna benoemd. Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder in de subwijken Oog in Al en Nieuw Engeland voelen zich het vaakst gezond. Ruim acht van de tien ervaren de gezondheid als goed. In subwijk Lombok is dit bijna drie kwart van de inwoners van 19 jaar en ouder. Inwoners uit Oog in Al en Nieuw Engeland ervaren vaker grip op hun leven en hebben minder vaak een hoog risico op psychische problemen dan gemiddeld in Utrecht. Volwassenen en ouderen uit Oog in Al bewegen meer en eten vaker groente dan gemiddeld in Utrecht. Ook hebben ze vaker wekelijks contact met hun buren en zijn ze vaker tevreden over hun woonomgeving. Inwoners van 19 jaar en ouder in Lombok ervaren vaker stress, maar hebben minder vaak overgewicht dan gemiddeld in Utrecht. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk West komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Afwijkend hierin is dat inwoners van 19 jaar en ouder minder gebruik maken van medisch specialistische zorg. Ongeveer drie kwart bezoekt de huisarts.

Ouderen van 65 jaar en ouder

De helft van de ouderen in West ervaart hun gezondheid als goed. De gezondheid van ouderen in deze wijk komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Ruim drie kwart van de ouderen in West ervaart hun leven als betekenisvol. Twee op de drie ouderen hebben meerdere chronische aandoeningen. De helft van de ouderen heeft een aandoening aan het bewegingsapparaat en diabetes komt voor bij één op de vijf ouderen. Ruim een derde van de ouderen doet vrijwilligerswerk. Eén op de zeven ouderen is ernstig eenzaam. Ruim zeven op de tien ouderen hebben wekelijks contact met hun buren en drie kwart is tevreden over hun woonomgeving. Het zorggebruik in 2018 van ouderen in de wijk West komt grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Ruim negen op de tien ouderen bezoeken de huisarts en negen op de tien ontvangen medicatie vanuit de zorgverzekeringswet. Bijna negen op de tien ouderen ontvangen medisch specialistische zorg. Ongeveer een kwart van de ouderen heeft een toekenning voor de regiotaxi en één op de tien ontvangt hulp bij het huishouden vanuit de Wmo.

Meer weten over deze wijk?

  •  De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk West of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data