Naar de inhoud

Vleuten-De Meern

Gezondheid in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern

Onder meer Veldhuizen, Vleuterweide en Haarzuilens


 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

De gezondheid van volwassenen en ouderen in Vleuten-De Meern is grotendeels gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Acht op de tien ervaren hun gezondheid als goed. Tussen de subwijken in Vleuten-De Meern zitten kleine verschillen in gezondheid. De belangrijkste verschillen voor deze wijk ten opzichte van het Utrechtse gemiddelde worden hierna benoemd. De gezondheid van volwassenen en ouderen in Veldhuizen/ Vleuterweide is op een aantal gebieden beter dan het Utrechtse gemiddelde. Ze roken minder vaak, hebben minder vaak een hoog risico op psychische problemen en voelen zich minder vaak ernstig eenzaam. Inwoners van 19 jaar en ouder in Vleuten/Haarzuilens en dorpskern De Meern ervaren vaker gezondheidsproblemen. Ze hebben vaker overgewicht en bewegen minder. Ook komen aandoeningen aan het bewegingsapparaat en hart- en vaatziekten hier vaker voor. Volwassenen en ouderen in alle subwijken van Vleuten-De Meern ervaren minder vaak stress en zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Het zorggebruik in 2018 van volwassenen en ouderen in de wijk Vleuten-De Meern komt deels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Afwijkend hierin is dat volwassenen en ouderen vaker medisch specialistische zorg en medicatie uit de zorgverzekeringswet ontvangen dan in Utrecht gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken acht van de tien de huisarts.

Ouderen van 65 jaar en ouder

De cijfers geven mogelijk geen goed beeld van de gezondheid van alle ouderen uit de wijk Vleuten-De Meern, omdat minder ouderen de vragenlijsten hebben ingevuld dan verwacht. Wanneer minder dan 100 ouderen de vraag hebben beantwoord, is een sterretje vermeld bij het percentage.
 
Zes op de tien ouderen in Vleuten-De Meern ervaren hun gezondheid als goed. De cijfers van ouderen in deze wijk komen grotendeels overeen met het Utrechtse gemiddelde. Ouderen in Vleuten-De Meern bewegen minder vaak dan gemiddeld in Utrecht maar ze eten vaker fruit. Zeven op de tien ouderen hebben meerdere chronische aandoeningen en ruim een kwart doet vrijwilligerswerk. Drie kwart heeft wekelijks contact met hun buren. Ouderen in Vleuten-De Meern zijn vaker tevreden met hun woonomgeving dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in de wijk Vleuten-De Meern hebben in 2018 van een aantal typen zorg en ondersteuning minder gebruik gemaakt in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Ze hebben minder vaak een toekenning voor de regiotaxi. Ook ontvangen ze minder vaak hulp bij het huishouden vanuit de Wmo dan in Utrecht gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken bezoeken negen op de tien ouderen de huisarts.

Meer weten over deze wijk?

  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk en de subwijken.
  •  Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Vleuten-De Meern of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data