Naar de inhoud

Overvecht

Gezondheid in de Utrechtse wijk Overvecht 

Volwassenen en ouderen van 19 jaar en ouder

In verhouding doen minder mensen met een nietwesterse migratieachtergrond mee aan het onderzoek. Veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen in Overvecht. De cijfers vallen hierdoor in Overvecht waarschijnlijk positiever uit dan de gezondheid in werkelijkheid is. De gezondheid van volwassenen van 19 jaar en ouder is in Overvecht op veel gebieden slechter dan in Utrecht gemiddeld. Ze ervaren minder regie over hun eigen leven, hebben vaker meerdere chronische aandoeningen en overgewicht, bewegen minder en zijn minder vaak tevreden over hun woonomgeving dan het Utrechtse gemiddelde. Bewoners van subwijk Vechtzoom/Klopvaart hebben de meeste gezondheidsproblemen, gevolgd door Taag/Wolga. In de subwijken Zamenhof/Neckar en Zambesi/Tigris zien we het meest positieve beeld in Overvecht. Bewoners van Vechtzoom/Klopvaart en Taag/Wolga hebben vaker chronische aandoeningen, zoals hart- of vaatziekten of een depressie. Ook hebben zij vaker een hoog risico op psychische problemen. Inwoners van de subwijk Zambesi/ Tigris worden vaker zwaar belemmerd in hun dagelijkse activiteiten en eten minder vaak fruit dan in Utrecht gemiddeld. Inwoners van Vechtzoom/Klopvaart, Taag/Wolga en Zamenhof/Neckar hebben vaker moeite met rondkomen. In 2018 hebben volwassenen en ouderen in Overvecht meer gebruik gemaakt van zorg en ondersteuning van een buurtteam en de medisch specialist dan gemiddeld in Utrecht. Ook ontvangen ze vaker medicatie vanuit de zorgverzekeringswet.

Ouderen van 65 jaar en ouder

De gezondheidssituatie van ouderen in Overvecht is op een aantal punten minder goed dan gemiddeld in Utrecht. Ouderen in Overvecht zijn minder vaak tevreden over hun woonomgeving. Overvechtse ouderen bewegen minder, eten minder vaak fruit en hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) dan gemiddeld in Utrecht. Net als in de andere Utrechtse wijken ervaart ongeveer drie kwart van de ouderen hun leven als betekenisvol. Ook in Overvecht hebben twee van de drie ouderen meerdere chronische aandoeningen. Zij hebben min of meer dezelfde ziekten als ouderen in Utrecht gemiddeld. Hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen bij meer dan de helft van de ouderen voor. Ouderen in Overvecht hebben in 2018 vaker gebruik gemaakt van een aantal typen zorg en ondersteuning in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde. Overvechtse ouderen maken vaker gebruik van wijkverpleging. Ook hebben ze vaker een toekenning voor de regiotaxi en hulp bij het huishouden vanuit de Wmo dan Utrechtse ouderen gemiddeld. Net als in de andere Utrechtse wijken ontvangen bijna negen op de tien ouderen in Overvecht medicatie vanuit de zorgverzekeringswet.

Meer weten over deze wijk?

  • In het najaar van 2020 zijn wijkgesprekken gevoerd in de wijken Noordwest, Overvecht en Zuidwest. Tijdens deze wijkgesprekken stonden we stil bij (ontwikkelingen in) de gezondheidssituatie van inwoners in kwetsbare situaties in de wijk. Meer lezen, klik hier.
  • De wijkgezondheidsprofielen 2018 bevatten ook cijfers over jeugd. Klik hier om deze te bekijken.
  • Naast het wijkgezondheidsprofiel zijn meer gegevens over de gezondheid in deze en andere wijken beschikbaar. Bekijk en vergelijk ze hier.
  • In de WijkWijzer kunt u naast gezondheidscijfers ook gegevens over andere onderwerpen vinden over deze wijk.
  • Het RIVM heeft factsheets Gezonde Omgeving gemaakt per wijk en voor de hele stad Utrecht. Bekijk de factsheet van de wijk Overvecht of lees meer over de factsheets Gezonde Omgeving.

Open data